KOV IT koordineerimine

Koostöös Rahandusministeeriumiga toimub KOV-üleste infosüsteemide haldamine ja arendamine ning uute e-teenuste kujundamine.

Peamine eesmärk on elaniku vaatest siduda kokku riigi ja KOV teenused ning läbi omavalitsuste-vahelise koostöö viia alla infosüsteemide arendamise ja haldamise kulud.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT kompetentsikeskuses töötavad Henri Pook, Nevel Paju ja nõu annab Kaupo Kase.