KOV IT koordineerimine

Koostöös Rahandusministeeriumiga toimub KOV-üleste infosüsteemide haldamine ja arendamine ning uute e-teenuste kujundamine.

Peamine eesmärk on elaniku vaatest siduda kokku riigi ja KOV teenused ning läbi omavalitsuste-vahelise koostöö viia alla infosüsteemide arendamise ja haldamise kulud.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT kompetentsikeskuses töötavad Henri Pook, Nevel Paju ja nõu annab Kaupo Kase.

-  -  -  -

Projekt
Kohalike omavalitsuste kasutatavate dokumendihaldustarkvarade uuendamine X-Tee6 ja DHX - võimekusele

Lühikirjeldus:
Projekti peamine eesmärk on viia projekti hõlmatud KOV-de DHS-d andmeid vahetama X-tee 6-l ning kasutama DHX protokolli. Kaasnevalt võimaldab projekt saavutada tulevikus KOVide jaoks kulude kokkuhoiu võrreldes juhtimata olukorraga (turvasertifikaatide ja seadmete kulu, mida KOV hankima peaks). KOV IKT strateegias on sätestatud, et seda projekti teostatakse ELVL koordineerimisel.

Projekti käigus viidi X-tee versioonile 6 ning DHX protokollil andmeid vahetama kaks KOV-des kasutusel olevad dokumendihaldussüsteemi - Amphora ja WebDesktop.

Projekti kogumaksumus: 32 201,72 EUR
Eraldatud toetuse summa: 27 371,46 EUR

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist.