Ärianalüüs: Kohalike omavalitsuste veebilehtede uuendamine Valitsusportaali 2.0 platvormi alusel

KOVTP / KOVMEN analüüs

KOVTP / KOVMEN analüüsi tulemused (projekt lõppes augustis 2020) leiab https://www.elvl.ee/teostatud-projektid#KOVTP_KOVMEN_analyys

KOVTP uue visuaalse lahenduse projekti kohta (seisuga 29.01.2020 on uus visuaal kõigile KOVTP kasutajatele kasutamiseks avatud) leiab info https://www.elvl.ee/teostatud-projektid#KOVTP_visuaal

Infosüsteemide veebileht: https://www.kovtp.ee/