Kutse Riigikogu fraktsioonide esimeestele kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise arutelule

Lp. Peep Aru
esimees
Eesti Reformierakonna fraktsioon

Lp. Mart Laar
esimees
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon

Lp. Kadri Simson
esimees
Eesti Keskerakonna fraktsioon

Lp. Valdur Lahtvee
esimees
Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon

Lp. Eiki Nestor
esimees
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon                                    Meie: 21.10.2010 nr: 1-7/138       


Kutse kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise arutelule

Austatud Riigikogu fraktsioonide esimehed. Kutsume Teid nõupidamisele, et leida Riigikogu fraktsioonidega 2011. aasta riigieelarve eelnõu menetlemise protsessis võimalus kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamiseks.  Palume Teid arutelule Omavalitsusliitude Koostöökoguga neljapäeval 28. oktoobril algusega kell 14.00 Eesti Linnade Liidu büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus, Tallinn)

Eestis on alates 1994. aastast alguse saanud, hea euroopalikele väärtustele tuginev traditsioon, kus üleriigilised omavalitsusliidud ja Valitsuskomisjon taotlevad läbirääkimiste laua taga ühiselt lahendusi kohaliku elu toimimise jaoks olulistes küsimustes. Läbirääkimised on toimunud, vaatamata raskustele, ka sügava majanduskriisi aastatel. Nii eelmise aasta eelarveläbirääkimiste kui ka käesoleva aasta läbirääkimiste üheks sõlmküsimuseks on olnud kohalike omavalitsuste tulubaasi ja kriisist väljumiseks paremate lahenduste saamisega seotud küsimused.

Kahjuks peame tõdema, et 2011. aasta eelarvetingimuste osas ei leidnud Valitsus 2011. aasta riigieelarve eelnõud Riigikogule esitamiseks ette valmistades lahendust kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamiseks. 

Kohaliku elukorralduse toimimise tagamiseks teeme Riigikogu fraktsioonide esimeestele ettepaneku kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust ühiselt arutada. 

Omavalitsusliitude Koostöökogu on seisukohal, et 2009. aasta veebruari kriisiotsustega kärbitud linnade ja valdade tulubaasi taseme külmutamine ka 2011. aastaks ei ole asjakohane. Muidugi on võimalik kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimuste lahendamine lükata määramatusse tulevikku, kuid kindlasti ei aita kohaliku omavalitsuse, kui avaliku sektori kohapealset elu korraldava lüli kahekümneprotsendiline tulubaasi langus kuidagi kaasa kohaliku elu arenguväljavaadete paranemisele või majanduse taastumisele. 

Linnade ja valdade praegust tulubaasi 21%-st langust,  sealhulgas 2010. aastal 10,9% mida on võimendatud omavalitsuste eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu osa vähendamine 11,93%-lt 11,4%-le, on äärmuslikult kriitiline. Tulubaasi enam kui viiendiku võrra vähenemise olukorda ei ole tulnud lahendada ühelgi teisel avaliku sektori lülil. 

2009. ja 2010. aasta tulubaasi kärbe on kohaliku elu korraldamiseks mõeldud rahast võtnud juba 1,3 miljardit krooni. Selle võrra on linnades ja valdades vähem tänavavalgustust, teede remonti, lasteaedade ja koolide vahendeid, vahendeid noorsootööks ja sporditegevuseks ning muus igapäevaseks hädapäraseks toimimiseks vajalikke vahendeid.  Tulubaasi kärpeotsuste jätkumine 2011. aastal viib kohapealse elukorralduse igapäevase toimimise ja arendamise vahendite hulgast välja veel 740 miljonit krooni, sealhulgas 440 miljonit krooni üksikisiku tulumaksu ja 300 miljonit krooni tulude ühtlustamise vahendeid.

Uskudes, et 2009. aastal kriisiotsuseid vastu võttes ei olnud Riigikogu tahe viia kohalike omavalitsuste tulubaas üle 20%-sse langusse, nagu tänaseks on kujunenud, esitame Riigikogu fraktsioonidele ettepanekud ja taotlused 2011. aasta kohalike omavalitsuste tulubaasi osas: 

1.    taastada üksikisiku brutotulust tulumaksuna kohalike omavalitsuste eelarvesse 
       laekuv osa tasemel 11,93%;
2.    taastada kohalike omavalitsuste tulubaasi ühtlustamise vahendid tasemel 1,43 
       miljardit krooni.

Lugupidamisega ja Teie osalemisele lootes,


(allkirjastatud digitaalselt)                    (allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Võigemast                                       Ott Kasuri
tegevdirektor                                         tegevdirektor
Eesti Linnade Liit                                   Eesti Maaomavalitsuste Liit


Lisatud: 
1.    Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste kokkuvõte (2011. aasta riigieelarve eelnõu Lisa 2)
2.    Valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste üldkogu koosoleku protokoll 22.10.2010

Koosoleku lisamaterjalid:

Võrdlus. Riigieelarve maksutulude prognoos

Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlus 2011.aasta riigieelarve osas

Slaidikava - olukord ja perspektiiv