Liikmeks astumise avaldus

Avaldus

Soovin astuda Eesti Omavalitsusliitude Vanematekogu liikmeks kooskõlas Vanematekogu statuudiga:

EOVK liige võib kirjaliku avalduse alusel olla üksikisik, kes on osalenud Liitude või kohaliku omavalitsuse taasloomises või hilisemas tegevuses järgnevalt:

1) on olnud või on Liidu juhatuse esimees või juhatuse liige;
2) on olnud vähemalt kolm aastat:

* Linnade Päeva või Maapäeva liige;
* linna, alevi, valla või maakonna volikogu liige;
* linnapea, alevi- või vallavanem, maakonna volikogu poolt valitud maavanem;
* linna, alevi, valla või maakonna kohaliku omavalitsuse ametnik;
* liidu büroo ametnik.

3) osalenud Liitude või kohaliku omavalitsuse arendamises;
4) on muul viisil aidanud kaasa Liitude või kohaliku omavalitsuse taasloomisele või arendamisele – Vanematekogu või tema Eestseisuse kutsel.

Nimi: ………………………………………….
Telefon: ……………………………………….
E-post: ………………………………………..
Aadress: ………………………………………
Kuupäev: ……………………………….

Avaldus saata e-posti teel liidu e-posti aadressile (vt. https://www.elvl.ee/kontakt)