Linnade ja Valdade Päevad

Eesti Linnade ja Valdade Liit korraldab Linnade ja Valdade Päevi, mis on kohalike omavalitsuste iga-aastane suurüritus.
 
Kahel päeval toimuva suurürituse raames on huvilistel võimalik osaleda huvitavatel seminaridel ja kaasa mõelda aruteludes. Samuti osalevad Linnade ja Valdade Päevadel alati stendide ja presentatsioonidega omavalitsustega koostööst huvitatud ettevõtted, et tutvustada end ja oma teenuseid ja tooteid. 
 
Läbi aastate on traditsiooniks kujunenud ka debatt Riigikogus esindatud erakondade esindajate osavõtul. Erakondade sõnumid on olulised mitte ainult erinevatele sotsiaalsetele rühmadele vaid ka kohalikele omavalitsustele ja omavalitsussüsteemi arengule tervikuna.
 
Ettevalmistused iga järgmise Linnade ja Valdade Päevade korraldamiseks algavad eelneva aasta sügisel. Igal aastal on esmalt arutelu all võimalikud teemad, millega töötoad sisustada.  On teemasid, mis on aktuaalsed ja korduvad aastast-aastasse (haridus- ja kultuurielu korraldus, sotsiaaltöö, kohalik omavalitsus ja finantsid, haldusreform, keskkond ja säästev areng, e-teenused, energiamajandus, linna/valla majandus),  kuid võimalusel lisatakse alati ka uusi päevakajalisi teemasid.
 
Linnade ja Valdade Päevade korraldajate siiras tänu kuulub kõigile ettekandjatele, riigi- ja kohalike omavalitsuse spetsialistidele, eksponentidele, teadlastele, moderaatoritele ja teistele koostööpartneritele ning loomulikult kõigile osalejatele, sest igaühe osalus ja panus ning kaasa mõeldud mõte saab teistega jagades suurema kaalu ja väärtuse.
 
Üheskoos õppides ja ise uutesse teadmistesse ning oskustesse panustades, omandame parimaid praktikaid oma kolleegidelt.  

Usume, et kõigil osalejail on ühine eesmärk - jagada ja koguda teadmisi ning anda oma panus kohalike omavalitsuste arengusse.