Linnade ja Valdade Päevad

Värskeima info Linnade ja Valdade Päevade kohta leiab lvp.elvl.ee
 
----------------------
Avatud on LVP messile registreerimine https://evald.ee/lvp2021/
 

Endiselt saab taodelda messitoetust:

https://www.tallinn.ee/ettevotjale/Teenus-Messitoetus

Kätlin Veik
ettevõtluskonsultant
Tallinna ettevõtluskeskus
strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus
640 4388, 5061641
http://www.tallinn.ee/ettevotjale

-----------------------------

ELVL juhatus kinnitas 11.05.2021 toimunud koosolekul Linnade ja Valdade Päevade toimumiskuupäevad 17. ja 18. augustil Tallinna Lauluväljakul. Töötoad toimuvad telkides.  
 
LVP täpsema kava ja esinejad lisame esimesel võimalusel. 
 
Korraldustiimi juht on Sirje Ludvig, küsimuste korral palume kirjutada sirje.ludvig@elvl.ee

---  ---  ---

Linnade ja Valdade Päevad on kohalike omavalitsuste iga-aastane suurüritus. Kahel päeval toimuva suurürituse raames on huvilistel võimalik osaleda huvitavatel seminaridel ja kaasa mõelda aruteludes. Samuti osalevad Linnade ja Valdade Päevadel alati stendide ja presentatsioonidega omavalitsustega koostööst huvitatud ettevõtted, et tutvustada end, oma võimalusi, teenuseid ja tooteid. 
Läbi aastate on traditsiooniks kujunenud ka debatt Riigikogus esindatud erakondade esindajate osavõtul. Erakondade sõnumid on olulised mitte ainult erinevatele sotsiaalsetele rühmadele vaid ka kohalikele omavalitsustele ja omavalitsussüsteemi arengule tervikuna.
 
Ettevalmistused iga järgmise Linnade ja Valdade Päevade korraldamiseks algavad eelneva aasta sügisel. Igal aastal on esmalt arutelu all võimalikud teemad, millega töötoad sisustada.  On teemasid, mis on aktuaalsed ja korduvad aastast-aastasse (haridus- ja kultuurielu korraldus, sotsiaaltöö, kohalik omavalitsus ja finantsid, haldusreform, keskkond ja säästev areng, e-teenused, energiamajandus, linna/valla majandus),  kuid võimalusel lisatakse alati ka uusi päevakajalisi teemasid.
 
Linnade ja Valdade Päevade korraldajate siiras tänu kuulub kõigile ettekandjatele, riigi- ja kohalike omavalitsuse spetsialistidele, eksponentidele, teadlastele, moderaatoritele ja teistele koostööpartneritele ning loomulikult kõigile osalejatele, sest igaühe osalus ja panus ning kaasa mõeldud mõte saab teistega jagades suurema kaalu ja väärtuse. Üheskoos õppides ja ise uutesse teadmistesse ning oskustesse panustades, omandame parimaid praktikaid oma kolleegidelt.  

Usume, et kõigil osalejail on ühine eesmärk - jagada ja koguda teadmisi ning anda oma panus kohalike omavalitsuste arengusse.