Linnade ja Valdade Päevad 2005


Linnade ja valdade plenaaristung (alfa 1-2)
Esitlused (kapa)
Euroopa Liit ja kohalikud omavalitsused (100)
Osalemine Euroopa Liidu poliitika kujundamisel (101)
Omavalitsuste roll sotsiaalhoolekandes. Koolitervishoid (102)
Kool 21. sajandil (103)
Linnade ja valdade eelarved (104)
Finantsskeemid kohalike rajatiste ja objektide ehitamiseks (105)
Eesti ja Soome kohalike omavalitsuste koostöö ja sõprussuhted (106)
Aktuaalset keskkonna ja säästva arengu korraldamises ja rahastamises (108)
Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismid (109)
Maakasutus (110)
Uued tehnoloogiad (111)
Infrastruktuuride arendamine (201)
Ettevõtluse ja turismi arendamine (202)
Teede ja tänavate rajamine ning korrashoid (204)
Ühistranspordi korraldamine (205)


Linnade ja valdade plenaaristung (alfa 1-2)

Arnold Rüütli ettekanne plenaaristungil

Arengutest kohaliku omavalitsuse valdkonnas, Jaan Õunapuu, regionaalminister

Riigi ja omavalitsuste suhted Soomes, Risto Parjanne, Soome Omavalitsusliidu tegevdirektor

Üles

Esitlused (kapa)


Üles

Euroopa Liit ja kohalikud omavalitsused (100)

2007-2013 Võimalused ja väljakutsed, Kadri Reinthal, Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakonna juhataja

Üles

Osalemine Euroopa Liidu poliitika kujundamisel (101)


Üles

Omavalitsuste roll sotsiaalhoolekandes. Koolitervishoid (102)


Üles

Kool 21. sajandil (103)


Üles

Linnade ja valdade eelarved (104)

Kohalike eelarvete tulubaas ja perspektiivid, Aivo Vaske, RahandusministeeriumÜles

Finantsskeemid kohalike rajatiste ja objektide ehitamiseks (105)Üles

Eesti ja Soome kohalike omavalitsuste koostöö ja sõprussuhted (106)


Üles

Aktuaalset keskkonna ja säästva arengu korraldamises ja rahastamises (108)

10 aastat eelarveläbirääkimisi, Jüri Võigemast, Linnade Liidu büroo asedirektor

Üles

Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismid (109)

The Norwegian and EEA financial mechanisms, Bjarne Stabæk, Senior Adviser, Norway

Norra finantsmehhanismid ja Eesti, Knut Hjorth-Johansen

Üles

Maakasutus (110)

Kohalike omavalitsuste taotlused maade munitsipaliseerimise protsessi lihtsustamiseks, Aare Heinvee, Rapla vallavanem

Üles

Teema: Uued tehnoloogiad (111)Üles

Infrastruktuuride arendamine (201)


Üles

Ettevõtluse ja turismi arendamine (202)


Üles

Teede ja tänavate rajamine ning korrashoid (204)


Üles

Ühistranspordi korraldamine (205)


Üles