Linnade ja Valdade Päevad 2009

Lingid ettekannete slaidikavadele

Linnade-Valdade Päevadel 18.-19.veebruaril oli registreeritud osalejaid, kaasa arvatud lektorid, moderaatorid, eksponendid ning korraldajad, alljärgnevalt:

Kokku registreeritud osalisi:  1163,  sealhulgas:

1) 18.veebruar kokku: 608,  sealhulgas
  osavõtjaid 468
  eksponente 57
  lektoreid-moderaatoreid 64
  korraldajad 19

2) 19.veebruar kokku: 555,  sealhulgas
  osavõtjaid 418
  eksponente 57
  lektoreid-moderaatoreid 60
  korraldajad 20

Registreerijad olid:

1)    valla ja linnavalitsused ja volikogud;

2)    maakondlikud omavalitsusliidud /9/:
- Harjumaa Omavalitsuste Liit
- Järvamaa Omavalitsuste Liit
- Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

- Pärnumaa Omavalituste Liit
- Saaremaa Omavalitsuste Liit
- Tartumaa Omavalitsuste Liit

- Valgamaa Omavalitsuste Liit
- Viljandimaa Omavalitsuste Liit
- Võrumaa Omavalitsuste Liit

3)    ministeeriumid /1/:
- Siseministeerium


4)    maavalitsused /4/:
- Harju Maavalitsus
- Jõgeva Maavalitsus
- Valga Maavalitsus

- Võru Maavalitsus

5)    muud riigiasutused /3/:
- Maa-amet
- Maanteeamet
- Riigikontroll

6)    muud asutused, institutsioonid ja äriühingud /19/:
- Advokaadibüroo Glikman & Partnerid
- Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
- Estonian Business School
- Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
- MTÜ Elupuu, Kehtna vald
- MTÜ Balti uuringute Instituut
- MTÜ Paunküla Hooldekodu
- Pärnumaa Ettevõtlus-ja Arenduskeskus
- SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
- SA Tallinna Koolitervishoid
- SA Tartu Ärinõuandla
- Sida Läänemerebüroo, Rootsi
- Sisekaitseakadeemia ATAK
- Talinna Sotsiaaltöö Keskus
- Tallinna Tehnikaülikool
- Tartu Arhitektuuribüroo OÜ
- Tartu Ülikool
- Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli keskus
- Tartu Ülikooli Pärnu Kolled¸
- Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO / Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit
- Tervise Arengu Instituut

Kokku osales väljapanekutega või reklaamiga ettevõtteid ja organisatsioone 34, sealhulgas

* Å F Estivo AS  www.estivo.ee
* Advisio OÜ www.advisio.ee
* AHA Keskus OÜ www.ahakeskus.ee
* AlphaGIS OÜ www.alphagis.ee
* BDA Consulting OÜ www.bda.ee
* CAD-süsteemide OÜ www.cadsys.ee

* Cisco Systems Inc www.cisco.com
* Continuum Group OÜ www.continuum.ee
* Eesti Energia AS www.energia.ee

* Eesti Geoweb OÜ www.geoweb.ee
* Eesti Maksumaksjate Liit www.maksumaksjad.ee
* EL Konsult OÜ www.elkonsult.ee
* Energiasäästubüroo OÜ www.energiaaudit.ee
* I.V.A. Leon OÜ www.ivaleon.ee
* Interinx OÜ www.interinx.ee
* MicroLink Eesti AS www.microlink.ee
* Movek Grupp OÜ www.movekgrupp.com
* Music Center OÜ www.musiccenter.ee
* Projektiekspert OÜ www.projektid.ee
* Põhja Regionaalne Maanteeamet www.mnt.ee

* Pöyry Entec AS www.entec.ee
* Regio AS www.regio.ee
* Santa Monica Networks AS www.smn.ee
* SEB Pank AS www.seb.ee
* Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus www.atak.ee
* Statistikaamet www.stat.ee
* Talter AS www.talter.ee
* Tartu Ülikooli Narva Kolled¸ http://narva.ut.ee/
* Teede Tehnokeskus AS www.teed.ee
* Tigma AS www.tigma.ee
* Tiptiptap OÜ www.tpitiptap.ee

* Tootsi Turvas AS www.vapo.ee
* Vendor Eesti OÜ www.vendor.ee
* Voore Külalistemaja (Silvertiger OÜ) www.voorekylalistemaja.ee

 

Avamine
Majandus – kohalike omavalitsuste finantsid
Haridus / Kultuur
Keskkond
e-Demokraatia / IKT arendused
Edumeelne omavalitsus
Regionaalne haldus
Linnamajandus
Energeetika
Sotsiaalhoolekanne / Tervishoid
Maa / Planeeringud / Ehitus
Organisatsioonikäitumine
Isikuandmete kaitse / Autoriõigus


Avamine
 

KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009

Saal GRANDE 1 + 2
10.00-10.45
  

Moderaator: Urmas Kruuse, Tartu linnapea, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

Vabariigi Presidendi hr Toomas Hendrik Ilvese tervitus   

Regionaalministri hr Siim-Valmar Kiisleri tervitus     

Tallinna linnapea hr Edgar Savisaare tervitus     

Innovatsiooniaasta 2009 üldjuht hr Urmas Kõiv 


Üles

Majandus – kohalike omavalitsuste finantsid

KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal GRANDE 1 + 2

11.00-16.45

Moderaator: Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

11.00-11.40 Eesti majandusarengu väljavaated. Eurole ülemineku kriteeriumite saavutamine 2011
Andres Lipstok, Eesti Panga president 

11.40-12.20  Keskpikk majandusplaneerimine ja riigi 2010-2013 eelarvestrateegia kujunemine 
Andrus Säälik, Rahandusministeeriumi makromajanduspoliitika osakonna juhataja

12.20-13.10  Et olla efektiivne, tuleb olla ühendatud
Margus Vaino, Santa Monica Networks AS juhatuse esimees

13.10-13.50 Lõuna

Moderaator: Uno Silberg, Kose vallavolikogu esimees, EL Regioonide Komitee asepresident

13.50-14.30  Euroopa Liidu tööhõivepoliitika ja Lissaboni strateegia.  
Katrin Höövelson, Euroopa Komisjoni Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat

14.30-15.10  Toimiv finantshaldus omavalitsuses?
Katrin Kendra, Tallinna linna finantsdirektor

15.10-15.25  Vaheaeg

15.25-16.05  Kohalike omavalitsuste tulubaas 2009 ja eraldised riigieelarvest, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise põhimõtted
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

16.05-16.25  Kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia koostamine
Kalle Kukk, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus, Finants OÜ

16.25-16.45  Kohalike omavalitsuste tulubaas ja kohalik areng
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalituste Liidu esimees


Üles

Haridus / Kultuur

KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal GRANDE 3

11.00-16.45


Moderaator: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

11.00-11.40  Üldhariduse rahastamismudel 2009    
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist

11.40-12.20  Põhikooli ja gümnaasiumi astme lahutamise põhimõtted, koolivõrgu korrastamine
Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister

12.20-12.45 Kolled¸ kogukonna ühendajana
Aet Kiisla,TÜ Narva kolled¸i avaliku halduse õppejõud

12.45-13.25  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uus eelnõu
Kristin Hollo, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik

13.25-14.05  Lõuna

Moderaator: Hille Ilves, Eesti Linnade Liidu nõunik

14.05-14.45  Huvihariduse ja huvitegevuse teostamisest Pärnu linnas ja Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis
Urmo Reitav, Unicef Eesti programmijuht
Andrus Haugas, Pärnu linna haridusosakonna juhataja
Kersti Nigesen, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor

14.45-15.10  Omavalitsuste roll Rahvuslikus Liiklusohutusprogrammis
Reigo Ude, Maanteeameti liiklusohutusprogrammi osakonna juhataja kt

15.10-15.35 ÜhesHingamine tähendusruum – Laulu- ja Tantsupidu 2009
Aet Maatee, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja

15.35-16.10  Karjääriteenused homme – kus, kuidas, kellega?
Lana Randaru,  SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskus karjääriteenuste koordinaator
Mare Lehtsalu, SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskuse karjääriõppe juhtivspetsialist

16.10-16.40  Uus töölepinguseadus hariduses
Ruth Elias, Tartu Maavalitsuse hariduskorralduse peaspetsialist

16.40-16.45  Kokkuvõte


Üles

Keskkond

KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal BOLERO

11.00-16.45

Foorum: "Kas tuumaenergia tootmine ja tekkivate tuumajäätmete ladestamine Eestisse? SWOT-väitlus."

11.00-13.30

Moderaator: Marko Pomerants, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees

Peaväitlejad: 
Akadeemik Anto Raukas MTÜ Eesti Tuumajaam
Professor Toomas Frey, Eesti Ökoloogiakogu esimees

Paneelis:
Jaanus Tamkivi, keskkonnaminister (puudus)
Andres Tropp, AS Eesti Energia tuumaprojektide juht
Kaja Peterson, SEI-Tallinn, Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise töörühma juht
Urmas Arumäe, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees
Veikko Luhalaid, Ida- Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees
Rein Kuusik, Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnoloogia juhtivteadur

* Sõltumatut teavet, kaasa arvatud KOM(2007) 565 lõplik (KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE, Tuumaenergia näidisprogramm) leiab infoportaalist, mida toimetavad Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna tehnoloogiainstituut ja füüsika instituut: http://www.tuumaenergia.ee/index.php?id=110

13.30-14.15 Lõuna

Seminar "Arenguid keskkonnavaldkonnas"

14.15-16.45

Moderaator: Kersti Sarapuu, Paide linnapea

14.15-15.00 EL kliimapoliitika elluviimine – energiatõhusad lahendused. Eesti linnad õpivad ja õpetavad energiasäästlikke maju ehitama
REBECEE projekti kogemusi ja töös olevaid rakendusi
Priit Pärtelpoeg, Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja 

Valga linna kogemusi Eesti esimese passiivmaja ehitamisel
Meelis Linnamägi, Valga Linnavalitsuse arenguameti juhataja

Arutelu: Energiasääst – kas riiklik prioriteet või kinnisvaraomanike erahuvi. Riiklikud toetusmeetmed.

15.00-15.45  EL ühtekuuluvusfondi toetuste kasutamine keskkonnavaldkonna esimestes taotlusvoorudes ning esile kerkinud raskustest ülesaamise võimalusi
Hannes Aarma, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ühtekuuluvusfondi üksuse juht
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

15.45-16.05  EL müradirektiiv ja sellest tulenevad nõuded. Omavalitsuse võimalused keskkonnamüra vähendavate meetmete rakendamisel
Priit Adler, Jõelähtme VV arengu- ja planeerimisosakonna juhataja

16.05-16.45 10 aastat ÜRO HABITAT II konverentsist Istanbulis. Mida lubasime ja mida oleme teinud elukeskkonna parandamisel

Poliitikakeskselt käsitluselt probleemikesksele käsitlusele – Eesti eluasemeprobleemide käsitlemise hetkeseis
Jüri Kõre, Tartu Linnavolikogu liige, TÜ dotsent


Üles

e-Demokraatia / IKT arendused

KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal ANDANTE

11.25-16.15

Moderaator: Väino Olev, Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia direktor

11.25-11.50  Geo Web Publisher - omavalitsuste veebi GIS
Urmas Jüriorg, CAD-süsteemid OÜ juhataja

11.50-12.40  Amphora Professional - enimkasutatav dokumendihaldustarkvara omavalitsustes
Ingmar Pappel, Interinx OÜ juhataja

12.40-13.05  Maa-ameti kaardiserver kui omavalitsuse igapäevane töövahend
Sulev Õitspuu, Maa-ameti geoinformaatika osakonna peaspetsialist

13.05-13.30  MapInfo Professional 9.5 – kaasaegne GIS tarkvara omavalitsustele
Merje Lesta, Regio AS MapInfo müügijuht

13.30-14.15  Lõuna

14.15-14.55  Standardne veebileht igale linnale-vallale
Margus Kreinin, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja kt
Kaupo Kase, Viljandi Maavalitsuse infotalituse juhataja

14.55-15.25  e-teenuste osutamine läbi linna-valla teabeportaali
Kaupo Kase, Viljandi Maavalitsuse infotalituse juhataja

15.25-15.50  Kaugtöö praktilised näited
Kalev Kuusik, Cisco Systems Estonia süsteemiinsener

15.50-16.15  ArcGIS – universaalne töövahend kaardiandmete ja registrite haldamiseks
Ranel Suurna, AlphaGIS OÜ GIS-projektijuht

AlphaGIS OÜ on 2004.a asutatud GIS- tehnoloogia ettevõte ning kuulub rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, mis pakub GIS-tehnoloogial ja vastavatel IT-lahendustel põhinevaid teenuseid Islandil, Eestis, Lätis ja Leedus. AlphaGIS OÜ on maailma juhtivaima GIS- ja kaarditarkvara tootja ESRI Inc.

(Environmental Systems Research Institute) toodete ja lahenduste ametlik edasimüüja, koolitaja ja tehnilise toe pakkuja Eestis.

Täpsem informatsioon: http://www.alphagis.ee/


Üles

Edumeelne omavalitsus

KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal DUETTO

11.00-17.00

Moderaator: Terje Lillo, Eesti Linnade Liidu asedirektor

11.00-11.40  EAS i võimalused omavalitsuste innovaatiliste ettevõtmiste toetamisel
Ülari Alamets, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Juhatuse esimees

11.40-12.20 Targad tehnoloogiad omavalitsusel abiks
Jaanus Tamm, Smartdust Solutions OÜ tegevjuht

12.20- 12.45  Edumeelne omavalitsus statistiku pilgu läbi
Mihkel Servinski, Statistikaameti peaanalüütik

12.50-13.30 Lõuna

Moderaator: Piret Potissepp, Innovatsiooniaasta partnersuhete juht

13.30-13.55  Kas KOV juht on inimene?
Lo Rihvk, BDA Consulting OÜ tegevjuht

13.55-14.35  Regionaalne innovatsioonisüsteem
Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli Pärnu Kolled¸i direktor

14.35-15.10  Viljandi väärtused-eduka omavalitsuse alus
Kalle Jents, Viljandi linnapea

15.10-15.45  Kas vald vajab mõisa
Ülo Needo, Mooste vallavanem

15.45- 16.20  Rakvere edulood - "Väge täis" ettevõtmised
Punk - video
Sumo - video
Andres Jaadla, Rakvere linnapea

16.20-17.00  Hea kolleeg GIS
Raivo Laidma, Pärsti Vallavalitsuse arenguspetsialist


Üles

Regionaalne haldus

KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal ALLEGRO

11.00-16.45

Moderaatorid:
Jaan Lõõnik, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

11.00-11.35  Omavalitsuste koostöö – miks, kuidas ja millal?
Ulf Johansson, SWECO EuroFutures AB vanemkonsultant

11.35-12.15  Regionaalhaldus – kas väikeriigi avaliku halduse suurim murelaps?
Sulev Mäeltsemees, professor, TTÜ Sotsiaalteaduskonna dekaan

12.15-12.35  Regio Touristmap - veebikaart turismiinfo haldamiseks
Tanel Viin, Regio AS veebikaardi valdkonna müügijuht

12.35-13.15  Lõuna

13.15-13.50  Põhiseaduse § 154 sisust ja erinevast tõlgendamisest. Kas omavalitsused saavad oma ülesanded "loodusõigusest" või riigilt
Rein Lang, justiitsminister

13.50-14.25  Maakondliku liidu perspektiivid
Ettekande tekstifail
Urmas Arumäe, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees

14.25-15.10  Pimedad elevandi kallal
Jaan Lõõnik, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees

15.10-15.30  Vaheaeg

15.30-16.10  Teadlased leiavad, et suuremad kängurud hüppavad kaugemale
Andres Metsoja, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

16.10-16.45  Pealinna regiooni regionaalhalduse mudeli alternatiivsed lahendused
Mikk Lõhmus, Saue abivallavanem

Moderaatori kokkuvõte


Üles

Linnamajandus

NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal GRANDE 1

10.00-16.05

Moderaator: Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik

10.00-10.40  Lillefestival
Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalameti juhataja

10.40-11.05  Mänguväljaku atraktsioonide ohutusnõuded ja katsemeetodid. Uuenenud ohutusstandard EN 1176:2008 ning ohutussertifikaadid
Rasmus Varunov, Tiptiptap OÜ tegevjuht

11.05-11.45  Linnapuu ja Aednik
Ulve Pärn, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist

11.45-12.10  Ühistranspordianalüüs ja kergliiklusteede kavandamine
Kristjan Piirsalu, Regio AS geoinfo müügijuht

12.10-12.50  LED valgustid tänavavalgustuses
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

12.50-13.30  Lõuna

13.30-14.10  Hoovid korda 
Peep Koppel, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

14.10-14.35  Liiklusohutusalasest olukorrast Eestis
Villu Vane, Maanteeameti peadirektori asetäitja kt

14.35-14.55  Munitsipaalettevõtte eelised/puudused
Jaanus Mutli, Tallinna abilinnapea

14.55-15.15 Maade vajadusest seoses teedeehitusega
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

15.15-15.35  Kuidas rahastada kohaliku omavalitsuse investeeringuid?
Marko Err, EL Konsult OÜ tegevpartner

15.35-16.05  Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu (EKÜ) liitumine Rahvusvahelise Kommunaalmajanduse Föderatsiooniga
Marrit Murre, EKÜ esindaja IFME juures


Üles

Energeetika

NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal GRANDE 2

10.00-16.30

Moderaator: Aare Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik CEMR energia töögrupis

10.00-10.40  Energiamajandust puudutavast seadusandlusest
Madis Laaniste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi säästva energia talituse juhataja

10.40-11.05  Energiatõhususe projektide toetamine, rahastamine ning muudatused seadustes
Margus Hernits, Energiasäästubüroo OÜ
Maria ´ukova, SEB Pank, väikeettevõtete müügijuht

11.05-11.45  EL energiamajanduse alastes projektides osalemise võimalused KOV-idele. Euroopa Ühenduse energiamajanduse alastest projektidest
Priit Enok, Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri juhatuse liige

11.45-12.10  Soojuspumpade kasutamine kortermajades ja ühiskondlikes hoonetes
Heino Uussaar, Movek Grupp OÜ juhataja

12.10-12.35  Kütuse ja kütteviisi valik hoonete soojusvarustuseks
Eimar Jõgisu, ÅF Estivo AS

12.35-13.00  Küttelahenduste võimalused asulate ja linnade kaugküttevõrkudele
Ülo Stokkeby, AS Tootsi Turvas töödeldud kütuse ja energeetika juht

13.00-13.30  Lõuna

13.30-14.10  Energiatõhususest KOV hoonetes
Aare Vabamägi, diplomeeritud energiaaudiitor

14.10-14.40  KOV toimingud elektrivõrguga liitumise toetuste taotluste menetlemisel
Kaie Masing, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik 

14.40-15.20  ERF taastuvenergeetika toetusmeede
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ERF/ESF üksuse juht
Energiaprojektide toetusvõimalused KIK Keskkonnaprogrammis
Kaja Riiberg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse programmispetsialist

15.20-16.05  Tamsalu kogemustest biokütuste kasutamisel AS Tamsalu Kalor katlamajas 
Neeme Malva, AS Tamsalu Kalor juhataja

16.05-16.30  Prügi ahju! Jäätmete taaskasutus IRU koostootmisjaamas
Urmo Heinam, Eesti Energia AS Taastuvenergia Ettevõtte projektijuht

Kuidas leida kutsetunnistusega audiitorit ja energiamärgise väljastajat?


Üles

Sotsiaalhoolekanne / Tervishoid

NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal GRANDE 3


10.00-16.00

Moderaator: Astrid Ojasson, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tegevjuht

10.00-10.10  Sissejuhatus

10.10-10.40  Puudetoetuste 10 aastat 
Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler

10.40-11.10  Arengutest hoolekandes
Anne Rähn, Sotsiaalministeeriumi sotsiaaltöö ja sotsiaalse kaasatuse juht

11.10-11.40  Sotsiaaltöö ülesannete täitmise võimekusest kohalikes omavalitsustes
Rivo Noorkõiv, konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia juhatuse esimees

11.40-12.10  Puuetega inimeste probleemidest
Helve Luik, Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees
Genadi Vaher, Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige 

12.10-12.35  Projekt – kas kala või õng? (Projektitöö kogemustest kohalikes omavalitsustes)
Jaan Urvet, Projektiekspert OÜ projektikoolitaja

12.35-13.15  Lõuna  

13.15-13.35  Patsientide rahulolust Eesti tervishoiusüsteemiga
Liis Rooväli, Sotsiaalministeeriumi tervise info- ja analüüsi osakonna juhataja

13.35-14.05  Tallinna elanike tervisekäitumise mõjutamine
Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja asetäitja

14.05-14.35  Perearstide ja omavalitsuste koostööst ja probleemidest perearsti pilgu läbi
Ruth Kalda, Perearstide Seltsi juhatuse esimees

14.35-15.05  Laste kaasatus ja vanemaharidus
Andra Reinomägi, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna analüütik

15.05-15.35  Lähisuhtevägivalla probleemidest. Naiste varjupaiga teenuste tutvustus
Sirje Otstavel ja Eha Reitelmann, Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse liikmed

15.35-16.00  Aita säästa aega, vaeva, raha!
Helle Lepik, ERKAS Arendusteenuste OÜ projektide juht


Üles

Maa / Planeeringud / Ehitus

NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal BOLERO

10.00-16.25

Moderaator: Maila Kuusik, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

10.00-10.20  Sissejuhatav sõnavõtt
Liisa Pakosta, Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja

10.20-10.55  Avalikule sektorile vajaliku maafondi moodustamise probleemid
Evelin Jürgenson, Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna lektor

10.55-11.35  Planeerimisvead – omavalitsuse saamatus või seadusandluse puudujääk?
Raivo Uukkivi, Rae vallavanem

11.35-12.00  Tänapäeva Eesti planeerimise praktika
Kaur Lass, AS Pöyry Entec arhitektuuri ja planeerimise osakonna juhataja

12.00-12.40  Hoonete energiatõhusus. Passiivmaja standard.
Tõnu Mauring, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi vanemteadur,energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja

12.40-13.05  GIS - tõhus abivahend igas omavalitsuses
Meelis Võsaste, Eesti Geoweb OÜ peatehnoloog

13.05-13.35  Lõuna

Moderaator: Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

13.35-14.05  IT lahendused tulevad appi planeerimis- ja arendusprotsessis
Margus Kreinin, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osak. juhataja kt

14.05-14.30  Regio lahenduste näited omavalitsusele
Erki Kokkota, Regio AS kartograafia ja geoinfo müügijuht

14.30-14.55  Probleemid teedega? Kutsu ekspert!
Jüri Kivi, ASTeede Tehnokeskus

14.55-15.25  Mida teha poolelijäänud arendusprojektidega? – Saue valla näitel
Mati Tartu, Saue vallavanem

15.25-15.55  Arendusprojektide lõpuleviimisega seotud probleemid – nii õiguslikud kui halduslikud
Ülle Kullör, IBE Estonia juhataja

15.55-16.25  Kohalike teede kaardiandmed – probleemid ja lahendused
Eduard Pukkonen, Maa-ameti geoinformaatika osakonna projektijuht     


Üles

Organisatsioonikäitumine

NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal ANDANTE

10.00-15.25

Moderaator: Mart Murdvee, PE Konsult, psühholoog

10.00-10.10  Sessiooni sissejuhatus
moderaator Mart Murdvee

10.10-11.00  Sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalsed võrgustikud ehk kuidas luua toetavaidsuhteid ja edukalt kasutada olemasolevaid teadmisi
Liina Randmann, M.Sc Tallinna Tehnikaülikool

11.00-11.50  Elukvaliteet ja tööelu kvaliteet - millele pöörata tähelepanu, et olla oma eluga rahul ja säilitada tahe toime tulla
Mart Murdvee, PE Konsult, psühholoog

11.50-12.35  Stress, meie igapäevane kaaslane – kuidas ära tunda stressi tunnuseid ja kuidas ennast aidata
Mare Teichmann, Phd, Tallinna Tehnikaülikool

12.35-13.15  Lõuna

13.15-14.00  Isiksus ja toimetulek – töötaja pinge ja ärevusega toime tuleku eeldused ja viisid
Tiiu Kamdron, Phd TallinnaTehnikaülikool

14.00-14.45 Kuidas olla asjalik ja edukas?- töötaja enesetõhususe ja enesemotivatsiooni toetamise ja tugevdamise võimalused
Velli Parts, MA, Tallinna Ülikooli doktorant

14.45-15.10  Kuidas eristuda edukalt – positsioneeru
Ragne Kasesalu, Advisio OÜ kohaliku arengu divisjoni juhataja

15.10-15.25  Arutelu


Üles

Isikuandmete kaitse / Autoriõigus

 

NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal DUETTO

10.00-15.15

Moderaator: Priit-Friedrich Lillemaa, Tallinna Linnakantselei peaspetsialist
 
10.00-10.40  KOV-i õigused ja kohustused tulenevalt avaliku teabe seadusest 
 Mis teeb teabe avalikuks? Kas igasugune küsimus, mis esitatakse vallavalitsusele, koolile või lasteaiale, on teabenõue? Andmekogud, nende pidamine, semantiline kirjeldamine, kooskõlastamine ja registreerimine
Gina Kilumets, Andmekaitse Inspektsiooni arengu- ja analüüsiosakonna juhataja

10.40-11.05  Isikuandmete töötlemine, avalikustamine ja kaitse dokumendihalduses - Postipoisi näitel
Raigo Raid, MicroLink Eesti juhatuse liige

11.05-12.35  Isikuandmete kaitse seadus- kas KOV-i abiline või vaenlane
Ülekaalukas avalik huvi. Kas avalik õnnitlemine või kaastunde avaldamine on karistatav? Laulupeo ülekanne TV-s ja isikuandmete kaitse
Gina Kilumets, Andmekaitse Inspektsiooni arengu- ja analüüsiosakonna juhataja

12.35-13.15  Lõuna

13.15-14.00  Kas kaitset vajavad autorid või nende teosed?
Kalev Rattus, Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor

14.00-14.20  Vaheaeg

14.20-15.15  KOV-i ja allasutuste hirmud ning eksimused autoriõiguse seaduse suhtes - küsimused ja vastused
Kalev Rattus, Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor

 

Üles