Linnade ja Valdade Päevad 2012

Lingid ettekannete slaidikavadele

Linnade ja Valdade Päevad 2012 on edukalt läbi.

Täname kõiki osavõtjaid, ettekandjaid ja moderaatoreid, kes osalesid Linnade ja Valdade Päevadel 2012. Suur tänu ka kõigile ettevõtetele ja asutustele, kes end messil tutvustasid.

Fotoalbum

Summaarselt kokku oli kahel päeval osalejaid 1301, sealhulgas:

15. veebruaril 475 osalejat,

16. veebruaril 387 osalejat.

Lektorid ja moderaatoreid oli kahe päeva peale kokku 176.

Lisaks 170 stendide juures olnud (ning osaliselt ettekandeid teinud) ettevõtete esindajat.

Koraldajaid - 28 inimest.

Tallinna TV ja press oli kahe päeva jooksul kohal 10 inimesega.

Osalesid:

1)    valla- ja linnavalitsused ja -volikogud /135/;

2)    maakondlikud omavalitsusliidud /9/:
 - Harjumaa Omavalitsuste Liit
 - Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
 - Järvamaa Omavalitsuste Liit
 - Läänemaa Omavalitsuste Liit
 - Pärnumaa Omavalitsuste liit
 - Saaremaa Omavalitsuste Liit
 - Valgamaa Omavalitsuste Liit
 - Viljandimaa Omavalitsuste Liit
 - Võrumaa Omavalitsuste Liit

3)    maavalitsused /9/:
 - Harju Maavalitsus
 - Ida-Viru Maavalitsus
 - Jõgeva Maavalitsus
 - Põlva Maavalitsus
 - Saare Maavalitsus
 - Tartu Maavalitsus
 - Valga Maavalitsus
 - Viljandi Maavalitsus
 - Võru Maavalitsus

4)    ministeeriumid /1/:
 - Siseministeerium

5)    muud riigiasutused /4/:
 - Riigikogu
 - Riigikohus

 - Keskkonnainspektsioon
 - Maanteeamet


6)    muud asutused, institutsioonid ja äriühingud /26/:
AS SEB Pank
BDA Consulting OÜ
Eesti Energia AS
Eesti Jäätmekäitlejate Liit
Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Hagen&Partners OÜ
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
Nelja Valla Kogu
OÜ AHA Keskus
OÜ ESTark
OÜ Stauron
OÜ Tarvastu Varad
OY Pamon Ab
Praxis
Ragn-Sells AS
Roosna-Alliku Põhikool
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
SA Tallinna Koolitervishoid
Sihtasutus Koeru Hooldekeskus
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
Tartu Regiooni Energiaagentuur
Tartu Ülikool
Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO
Võrtsjärve Ühendus MTÜ- Leader KTG
Väätsa Prügila AS


Kokku osales väljapanekutega või reklaamiga ettevõtteid ja organisatsioone 27, sealhulgas
* Advisio OÜ
* AlphaGIS OÜ

* Cities for a Healthier Sea / Helsingin kaupungin ympäristökeskus
* Innovaatilised KOV finantssüsteemid
   www.efta.ee
   www.columbusglobal.ee
* Dermoshop OÜ
* Elion Ettevõtted AS
* Extery

* Fixman Eesti OÜ
* Haljastuspartnerid
* OÜ Geodata Arendus / EOMAP Kaubanduse AS
   www.eomap.ee
* Green IT

* Interinx OÜ
* Kohv on Kunst OÜ
* SA Kredex
   http://www.buildup.eu/

* Lemminkäinen Eesti AS
* Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik
* Movek Grupp OÜ
* Ramboll Eesti AS
* Reklaamkink OÜ

* Smartlink OÜ
* Statistikaamet
* Sunsystem OÜ
* Säästva Eesti Instituut
   Euroopa liikuvuskorralduse võrgustik:
www.epomm.eu
   Säästva linnaliikuvuse kavad ja poliitikad: www.eltis.org
   www.mobilityplans.eu
   www.mobile2020.eu
* Tallinna linn / Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus
   www.tallinn.ee
  
www.takk.ee
* Tallinna Teeninduskool
* Tartu Ülikool

* TipTipTap OÜ

Avamine
Juhtimine – areng ja planeerimine
Keskkond, säästev areng
Hariduse, noorsootöö ja kultuuri kärajad
E-KOV ja e-teenused
Riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktika
Energia-ja küttelahendused, vaba elektriturg
Loovus KOV-s
Jäätmehooldus või jäätmehooletus
Sotsiaaltöö ja KOV
Eestkoste ja KOV
Linna-valla majandus
Linnade liikuvuskorraldus
Riigikogu KOV toetusrühm
Rahvastikuregister
Avalik teenistus
Veekogud ja omavalitsused
Euroopa Liidu finantsperiood 2014-2020
Välissuhted

Avamine

KOLMAPÄEV, 15. veebruar 2012
Saalid Grande 1+2+3


10.00-10.45 Pidulik avamine
Moderaatorid:
Taavi Aas, ELL esimees, Tallinna linna abilinnapea
Jüri Landberg, EMOLi esimees, Rägavere vallavolikogu liige


Vabariigi Presidendi hr Toomas Hendrik Ilvese tervitus

Regionaalministri hr Siim-Valmar Kiisleri tervitus

Tallinna linnapea hr Edgar Savisaare tervitus

President Arnold Rüütli tervitus

Üles

Juhtimine – areng ja planeerimine

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
GRANDE
1+2

JUHTIMINE–ARENG JA PLANEERIMINE

Teema on kavandatud kahele päevale ja suunatud omavalitsusjuhile, planeeringuspetsialistile, valdkonna juhile, eelarve-finantsspetsialistile abiks juhtimise korraldamisel, arengu kavandamisel ja finantsvahendite planeerimisel. Käsitletakse riigi üldplaneeringu, maakonnaplaneeringu, maakonna teemaplaneeringu, linna või valla üldplaneeringu sisu ning planeeringute ning arengukavade ja strateegiate vahelisi seoseid ja kooskõla, poliitika kujundamist ning arengu rahastamist

11.15-13.30 Juhtimine avalikus teenistuses–areng, planeerimine

Moderaatorid: Jüri Landberg, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees; Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

11.15-11.50 Juhtimise põhitõed. Juhtimine avalikus teenistuses. Kas praktiline riigi juhtimine vastab praegu kaasaegsele juhtimisteooriale?
Arno Almann, EBS, rektor, professor, PhD

11.50-12.15 Omavalitsuse ja riigi juhtimises täna tehtavad vead. Regionaalpoliitika ja struktuurfondide kasutamine arengukavade elluviimisel
Garri Raagma, TÜ geograafia osakond, inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli regionaalplaneerimise dotsent

12.15-12.30 Kuidas toimub juhtimine omavalitsuses, kuidas on see seotud planeerimise ja arengu kavandamisega?
Haldo Oravas, Viimsi vallavanem

Üleriigiline planeering, arengukavad ja strateegiad

12.30-12.55 Üleriigiline planeering, arengukavad ja strateegiad
Tavo Kikas, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

12.55-13.15 Kuidas on seotud ja toimivad üleriigiline planeering, arengukavad ja strateegiad?
Mikk Lõhmus, Saue abivallavanem

13.15-13.30 Omavalitsusjuht üleriigilisest planeeringust. Kuidas see mõjutab valla tegevust ja juhtimise planeerimist?
Priit Kärsna, Vigala vallavanem

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
GRANDE
1+2

JUHTIMINE–ARENG JA PLANEERIMINE


Moderaatorid: Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees; Vello Jõgisoo, Kose vallavanem

Haridusvaldkonna planeerimine

14.15-14.45 Mida ja kuidas planeerib keskvalitsus ja ministeerium hariduse valdkonnas? Kuidas sellest on kasu omavalitsusel?
Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

14.45-15.05 Haridusvaldkonna planeerimine omavalitsuses
Ott Kasuri, Harku Vallavolikogu liige, EMOL tegevdirektor

15.05 -15.20 Kas haridusvaldkonnas on kodanikeühendustel oma huvi?
Tiina Jääger, Vabaharidusliit MTÜ, programmijuht

Hoolekandevaldkonna planeerimine, teenused ja infrastruktuur

15.20-15.50 Mida ja kuidas planeerib sotsiaalvaldkonnas keskvalitsus ja ministeerium?
Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

15.50-16.00 Kohvipaus

16.00-16.20 Sotsiaalvaldkonna planeerimine omavalitsuses
Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees

16.20-16.35 Kodanikühenduste huvid sotsiaalvaldkonnas. Kas riigi ja omavalitsuste planeeringud arvestavad nendega?
Priit Ruut, MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik, asutajaliige

Kultuurivaldkonna planeerimine

16.35-17.05 Millised on Kultuuriministeeriumi planeeringud?
Jorma Sarv, Kultuuriministeeriumi arendus ja personaliosakonna juhataja

17.05-17.20 Kuidas ja mida planeerib omavalitsus kultuurivaldkonnas?
Raul Kudre, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees

17.20-17.30 Millega tegelevad kodanikuühendused ja ettevõtjad kultuurivaldkonnas, kas riigi ja omavalitsuste planeeringud on piisavad valdkonnas ja arvestavad elanike, kodanikuühenduste arvamusi?
Urmas Tuuleveski, sepp-Õisu sepikoja omanik

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
GRANDE 1+2

10.00-16.00 JUHTIMINE – ARENG JA PLANEERIMINE

Moderaator: Einar Vallbaum, Lääne-Viru maavanem; Kaie Toobal, Kodukant tegevdirektor

Juhtimine–areng, planeerimine ja finantseerimine
Maakonnaplaneering–teemaplaneeringud?

10.00-10.20 Maakonnaplaneeringute ülevaatuse kokkuvõte
Maila Kuusik, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

10.20-10.40 Maakonna- ja teemaplaneering spetsialisti pilgu läbi
Tiit Toos, Ida-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

10.40-10.55 Omavalitsusjuht maakonnaplaneeringust, teemaplaneeringust
Erich Palm, Pärsti vallavanem

10.55-11.10 Kuidas näeb maakonnaplaneeringut kodanikuühiskond, kas elanike, kodanikeühenduste huvid on kaitstud?
Margus Timmo, Setumaa Valdade Liit, juhatuse esimees

Üldplaneering omavalitsuses ja omavalitsuse arengukava, koostamise eeldused
(seadusandlus, praktiline korraldus omavalitsuses, avalikkuse kaasamine)


11.10-11.30 Kuidas ministeerium hindab omavalitsuste üldplaneeringute koostamist ja seotust üleriigilise planeeringuga?
Maila Kuusik, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

11.30-11.45 Omavalitsusjuhi arvamus üldplaneeringu koostamisest, selle seostest valdkondlike arengukavade ja üleriigilise ning maakonnaplaneeringuga
Toivo Tõnson, Põltsamaa vallavanem

11.45-12.05 Ettevõtja arvamus (riigi ja omavalitsuste) planeeringute osas ettevõtluse alustamise ja arengu seisukohast
Priit Kotkas, Virumaa Tööstuspark MTÜ, Vaivara valla ettevõtja

Arengukava ja investeeringud-planeerimine ja kajastamine, seotus eelarve strateegiaga.
Finantssüsteemi planeerimine ja areng. Võimalused ja kavad.


12.05-12.30 Finantsettevõtte nägemus omavalitsuste arenguks vajaliku raha planeerimisel. Raha hind! Selle olemus ja sõltuvus kasutamise meetoditest. Laenu võtmine, võlakirjade emiteerimine, muud võimalused investeerimiseks vahendite saamiseks, mida peab teadma ja arvestama
Heli Silluta, Swedbank, avaliku sektori ja töötleva tööstuse suurkliendidirektor

12.30-13.15 Lõuna

Moderaatorid: Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor; Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik

13.15-13.40 Rahandusministeerium finantsplaneerimise arenemisest. Finantsplaneerimine ja
seadusandlus, tugi omavalitsustele (sh. IT), aruandlus (võimalused kasutamiseks eri
osapooltele)

Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna
juhataja

13.40-14.00 Kuidas omavalitsus planeerib arenguks finantsvahendeid? Mida peab omavalitsus teadma võõrvahendite kasutamisel?
Tähve Milt, Viimsi Vallavalitsuse liige

Eelarved 2012

13.15-13.40 Riigi eelarvestrateegia 2012 – 2015, Kuidas kavandatakse eelarvestrateegia erinevates valdkondades omavalitsustele vahendid. Kohalike eelarvete kavandatav finantseerimine 2012 aastal. EL uus eelarveperiood
Makromajanduse paratamatused
Madis Aben
Rahandusministeerium

13.40 – 14.00 Omavalitsuste nägemus ja prioriteedid EL uueks eelarvperioodiks (2014 +)
Taavi Aas, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

14.00 – 14.15 Läbirääkimised 2012 a. kohalike eelarvete üle. Kas riigi eelarvestrateegia praegusest kavandamisest piisab omavalitsustele pikaajaliseks planeerimiseks? Kas üldse ja kui palju arvestatakse omavalitsuste vajadusi? Kas praegune läbirääkimiste praktika on omavalitsuste jaoks aktsepteeritav?
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

14.15 – 14.30 Rahandusministeerium finantsplaneerimise arenemisest. Finantsplaneerimine ja
seadusandlus, tugi omavalitsustele (sh. IT), aruandlus (võimalused kasutamiseks eri
osapooltele)

Sulev Liivik, Rahandusministeerium, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

14.30 - 14.45 Kuidas omavalitsus planeerib arenguks finantsvahendeid? Mida peab omavalitsus teadma võõrvahendite kasutamisel?
Tähve Milt, Viimsi vald, rahanduse osakonna juhataja

14.45-14.55 Kohvipaus

Halduskorralduse- ja haldusterritoriaalse arengu kavandamine - reform. Kas planeerimine? Mis on üks ja mis teine?

14.55-15.20 Miks on vaja reformi, kellele see on vajalik ja kasulik, kas reformi peab ka planeerima? Kas reformile on alternatiive? Kas me saame rikkaks?
Siim-Valmar Kiisler, Regionaalminister

15.20-15.45 Milline peaks olema halduskorraldus Eestis, kas reform on vajalik? Kas reform ministeeriumi variandis on otstarbekas?
Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna dekaan, professor

15.45-16.00 Kas on olemas ka kolmas ja neljas arvamus reformi võimaluste kohta?
Märt Moll, EMOL rahandusnõunik

Üles

Keskkond, säästev areng

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
GRANDE 3

11.00-17.00

Tulevikku vaatavalt keskkonnast ja arengust – kaitsmise, arendamise ja koostöö kogemusi lähedalt ja kaugemalt.
Seminaripäev toimub koostöös Keskkonnainspektsiooniga ning Riigikantselei säästva arengu komisjoniga.

Moderaator: Kaja Peterson PhD, Riigikantselei juures toimiva säästva arengu komisjoni esimees

11.00-11.20 KOVide panus järelevalves ja Keskkonnainspektsiooni võimalused KOVide toetamisel
Peeter Volkov, Keskkonnainspektsiooni peadirektor

11.20-11.40 Keskkonnajärelevalve korraldamise ja menetlemise kogemusi ja tulemusi 2011. aastal ning ettepanekuid riigi ja kohalike omavalitsuste funktsioonide ja ülesannete täpsemaks määratlemiseks
Relo Ligi, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja

11.40-12.10 Keskkonnajärelevalve kogemusi ja ettepanekuid edasiseks:

11.40-11.55 Kuressaare linnas
Heino Vipp, Kuressaare Linnavalitsuse LMO heakorra järelevalvespetsialist

11.55-12.10 Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöös
Riho Karu, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna juhataja

12.10-13.00 Vaba mikrofon ja paneeliarutelu, kus lisaks esinejatele osalevad
Kalev Härk, Valga linnapea;
Kalle Koov, Kuressaare abilinnapea;
Rein Haak, Tartu LV LMO juhataja
Hegri Narusk, Võru LV LMO juhataja;
Mart Järvik, Järvakandi vallavanem

13.00-14.00 Lõuna

14.00-14.20 Teel Euroopa kultuuripealinnast Euroopa roheliseks pealinnaks säästva arengu põhimõtteid rakendades ja EL ning rahvusvahelisi leppeid (Aalborgi kokkulepe, EL säästva arengu strateegia, EL Linnapeade pakt jt) täites
Arvo Sarapuu, Tallinna abilinnapea

14.20-14.35 Jõgeva linna kogemusi Euroopa Liidu säästvate linnade referentsraamistiku (RFSC) rakendusinstrumendi testperioodist
Mihkel Kübar, Jõgeva abilinnapea

14.35-14.50 Bioenergia kasutamise arendused Tartus. Bioenergiavõrgustik.
Jaanus Tamm, projektijuht; Ülle Mauer, Tartu LV LMO keskkonnateenistuse juhataja

14.50-15.05 Vastseliina valla Euroopa Liidu Smart Cities and Communities Initiative SESAC projektis osalemisest saadud kogemusi ning rakendusi Tartu Regionaalses Energiaagentuuris
Martin Kikas, SESAC projekti juht Vastseliinas, praegu Tartu Regionaalne Energiaagentuuri juhataja;
Raul Tohv, Vastseliina vallavanem

15.05-15.25 Ülevaade kasvuhoonegaaside säästu andvate kohalike omavalitsuste investeeringuprojektide rahastamisest
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist

15.25-15.45 Riigi Kinnisvara AS roll ja koostöö kohalike omavalitsustega kasvuhoonegaaside vähendamise/energia säästmise projektides. Näiteid edu- ja hädalugudest.
Andrus Kõre, CO2 projektidirektor

15.45-16.00 Rio+20 konverentsile esitatud sisenditest rannikupiirkonna majandamise osas ning seostest Eesti rannikupiirkonna olulisemate arengute ja probleemidega
Merle Looring, Häädemeeste VV arendus- ja keskkonnanõunik

16.00-16.20 EL kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus ÜRO 2012. aasta säästva arengu konverentsi (Rio+20) ettevalmistamisel
Kadri Tillemann, EL Regioonide Komitee keskkonnakomisjoni liige, Keila vallavolikogu esimees

16.20-16.40 Seadusandlik ja institutsionaalne raamistik säästva arengu põhimõtete rakendamiseks Eestis ning Eesti seisukohad Rio+20 ettevalmistamise põhiteemade osas
Keit Kasemets, Riigikantselei strateegiadirektor

16.40-17.00 Vaba mikrofon, kokkuvõte ja lõppsõnad
Kaja Peterson PhD, Riigikantselei juures toimiva säästva arengu komisjon esimees

Fotogalerii (.doc failis)

Üles

Hariduse, noorsootöö ja kultuuri kärajad

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
BOLERO 1

11.00-16.30

Moderaator: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

11.00-11.05 Sissejuhatus

11.05-11.45 Avaettekanne – Üldhariduse väljakutsed
Jaak Aaviksoo, Haridus- ja Teadusministeerium, minister

11.45-12.05 Ideid erinevatel tasanditel koolivõrgu korrastamisest - Ida-Virumaa
Lauri Jalonen, Nutifikaator OÜ juhatuse liige
Mihkel Laan, Cumulus Consulting OÜ konsultant, juhatuse liige

12.05-12.20 Ideid erinevatel tasanditel koolivõrgu korrastamisest - Harjumaa
Ülle Rajasalu, Harju maavanem

12.20-12.40 Puhta gümnaasiumi eelised täistsüklikooli ees
Ott Ojaveer, Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor

12.40-13.00 Riigi ja KOVide läbirääkimised haridustoetusest
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist - slaidikava
Vello Jõgisoo, KTK HNT töörühma esimees, Kose vallavanem

13.00-13.20 Mänguväljakute rolli kasv haridussüsteemis
Juha Laakkonen, Lappset Group OY, CEO

13.20-14.00 Lõuna

14.00-14.20 Laste ja noorte õiguste kaitsmisest ja edendamisest
Andra Reinomägi, Õiguskantsleri nõunik

14.20-14.40 Muudatused koolieelse lasteasutuse seaduse eelnõus
Tiina Peterson, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert

14.40-15.00 Laste- ja noortesõbralik linn 2011 – Valga
Anneli Rants, Valga haridus- ja kultuuriameti juhataja

15.00-15.20 Noorsootöös osalemise mustrid omavalitsustes
Katrin Pihor, Poliitikauuringute Keskus Praxis majanduspoliitika hindamisekspert-projektijuht

15.20-15.30 Kohvipaus

15.30-15.45 Laste ja noorte kaitse spordis
Edgar Shlümmer, Eesti Noorsootöö Keskuse direktor

15.45-16.00 KOV eraldised spordile 2004-2010 EOK uuringu põhjal
Peeter Lusmägi, Eesti Olümpiakomitee, liikumisharrastuse juht

16.00-16.20 Kultuuripoliitika arengusuundade koostamine
Jorma Sarv, Kultuuriministeeriumi arendus- ja personaliosakonna juhataja

16.20-16.30 Kokkuvõte

Üles

E-KOV ja e-teenused

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal BOLERO 2


13.20-17.20

Moderaator: Väino Olev, Tallinna linna infotehnoloogia direktor

13.20-13.40 Siseministeeriumi KOV IT projektid, KOV IKT arengukava
Margus Lehesaar, Siseministeeriumi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonnajuhataja asetäitja kt

13.40-14.00 KOV-i geoinfosüsteem ja andmete tasuta avalikustamine ArcGIS Online abil
Ranel Suurna, AlphaGIS OÜ projektijuht

AlphaGIS OÜ on 2004.a asutatud GIS- tehnoloogia ettevõte ning kuulub rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, mis pakub GIS-tehnoloogial ja vastavatel IT-lahendustel põhinevaid teenuseid Islandil, Eestis, Lätis ja Leedus. AlphaGIS OÜ on maailma juhtivaima GIS- ja kaarditarkvara tootja ESRI Inc. (Environmental Systems Research Institute) toodete ja lahenduste ametlik edasimüüja, koolitaja ja tehnilise toe pakkuja Eestis.

Täpsem informatsioon: http://www.alphagis.ee/

14.00-14.20 Kuidas läbi arvutipargi haldusteenuse hoida kokku kulusid ja inimesi rõõmsana?
Margo Luberg, Green IT, tegevjuht

Green IT pakub oma klientidele arvutipargi haldusteenust. See sisaldab kogu IT elütsükli juhtimist  - alates vajaduste kaardistamist kuni utiliseerimiseni välja. Läbi haldusteenuse aitame oma klientide IT pargiga seotud kulusid kokku hoida ja keskenduda rohkem oma organisatsiooni arendamisele. Kõike seda IT riistvara rendimudeli põhimõttel, ehk ühtse kuutasu eest.

Lisainfo: www.greenit.ee

14.20-14.40 Kuidas luua lihtne ja toimiv IT- ja sidesüsteem ning hoida kulud kontrolli all
Alar Ülem, Elion Ettevõtted AS, ärijuht

Elion Ettevõtted AS on Eesti kogenum ja suurim IT- ja telekommunikatsiooniettevõte, mis on tegutsenud aastast 1993. Elion pakub rohkem kui 27 000 Eesti ettevõttele ja organisatsioonile läbimõeldud lahendusi ja täiustuvaid teenuseid andmeside, kõneside ja IT-valdkonnas. 2011 aasta kevadel ühines Elion juhtiva IT-teenuste pakkuja MicroLink Eesti AS-ga. Elion pakub oma kõiki IT- ja telekommunikatsioonivaldkonna teenuseid - alates telefonikõnest kuni terviklike lahendusteni, telefonide ja arvutite müügist kiire internetiühenduse ning suurte infotehnoloogia süsteemide ehitamise ja hooldamiseni.

14.40-15.10 Tallinlaste veebiteenused
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

15.10-15.30 Allasutused Amphora KOV kasutajateks-väiksemad kulud, suurem läbipaistvus ja kiirem infovahetus
Ingmar Pappel, Interinx OÜ juhataja

15.30-15.50 KOV, on aeg ärgata ning hinnata kuhu ja milleks me raha kulutame
Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuuri partner
Ülo Säre, Columbus Eesti juhatuse liige

15.50-16.15 Vabaandmed KOV-is
Andrus Aaslaid, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Riigi infosüsteemide osakonna nõunik

16:15-16:35 Milleks KOV-ile küberturvalisus?
Toomas Viira, Riigi Infosüsteemi Ameti Kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse
osakonnajuhataja

16:35-16:50 Avatud lähtekoodiga kontoritarkvara – ministeeriumi kogemus
Meelis Merilo, Keskkonnaministeeriumi Infosüsteemide büroo juhataja

16.50-17.05 Sotsiaalne innovatsioon
Katri-Liis Lepik, PhD, Tallinna Ülikooli avaliku juhtimise lektor

17.05-17.20 E-teenuste kasutamine ja ootused avalikele e-teenustele ettevõtjate seas
Merli Reidolf, TTÜ Ärikorralduse instituut
Kristjan Kaldur, Balti Uuringute Instituut
Projekti täiendavad auranded tulevad projekti kodulehele www.egoprise.eu

Üles

Riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktika

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
BOLERO 2


11.00-12.45 Riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktika
Marko Mehilane, Advokaadibüroo Entsik & Partnerid vandeadvokaat, partner

Üles

Energia-ja küttelahendused, vaba elektriturg

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
DUETTO

11.00-17.00

Moderaator: Aare Vabamägi, EMOL, energiamajanduse alane nõustaja

11.00-11.20 Biomassist energiat, kas mõju puidu hinnale on sellest tingitud?
Heiki Hepner, Kohila vallavanem, metsandusekspert

11.20-11.50 Elekter päikesest
Andri Jagomägi, Tallinna Tehnikaülikooli teadur

11.50-12.10 Soojus päikesest
Mikk Maivel, Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika Instituudi doktorant

12.10-12.30 Energiat väiketuulikust, nende planeerimine
Criss Uudam, Tuuleenergia klaster/Tuuleenergia Assotsiatsioon

12.30-12.50 Energiatõhus ehitusvaldkond–BUILDEST projekti tutvustus
Triin Väljataga, SA KredEx, projekti juht

12.50-13.00 Arutelu

13.00-14.00 Lõuna

14.00-14.20 Tsentraalsed ja individuaalsed maakütte lahendused asumite ja hoonete kütteks ja soojavee tootmiseks
Heino Uussaar, Movek Grupp OÜ juhataja

14.20-14.40 Hoonete sisesed ja välised soojuspumbasüsteemi lahendused hoonete kütteks ja soojavee tootmiseks
Lembit Ida, Movek Grupp OÜ, korruselamute müügijuht

14.50-15.15 Küsimused ja arutelu

15.15-15.30 Kohvipaus

15.30-17.00 ELEKTRI VABATURG

15.30-15.50 Elektri vabaturg MKM-ist vaadatuna
Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna juhataja

15.50-16.50 Elektri vabaturg, KOV elektrituru osalisena
Moonika Kukke, Advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat, Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna doktorant

16.50-17.00 Arutelu

Üles

Loovus KOV-s

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
ANDANTE

11.00-17.30

Moderaator: Ruuta Ruttas-Küttim, AHA-keskuse konsultant

11.00-11.20 Kuidas kultuurisündmused mõjutavad piirkonna ettevõtete majandustulemusi
Marje Josing, Konjunktuuriinstituudi direktor

11.20-11.50 Loovustehnikad ja KOV
Ruuta Ruttas-Küttim, AHA-keskuse konsultant

11.50-12.20 Kiviaja küla
Kuno Erkmann, Paikuse vallavanem

12.20-12.40 Vanalinna Selts
Anne Veerpalu, Safecommunity.ee algataja

12.40-13.30 Lõuna

13.30-14.00 Linnakogukonna arendamine Eesti väikelinnas
Rainer Eidemiller, Ühendus Weissenstein ja Paide SRIKi juhatuse esimees

14.20-14.50 Läbi loovuse lisaraha leidmine. MAK – KOV koostöö.

14.50-15.10 Mõnus ja kodune
Tiiu Aavik, Martna vallavanem

15.10-15.25 Kohvipaus

15.25-16.15 Loovuslabor
Anneliis Kõiv, Kohila vallavalitsuse kultuurinõunik

16.15-16.45 Tehismaastiku kasutamine turismiteenuste arendamisel - Maidla vald
Hardi Murula, Maidla vallavanem

16.45-17.30 Üllatusesineja

Üles

Jäätmehooldus või jäätmehooletus

KOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal ALLEGRO

11.00-16.50

Moderaator: Margus Vetsa, Jäätmemaaklerid OÜ, ekspert

Moderaatori sissejuhatus

11.00-11.50 Jäätmekava(ndus)
Osalejad:
Ulvi-Karmen Möller, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist
Mikk Lõhmus, Saue abivallavanem - ettekanne
Tambet Drell, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuste auditi osakond, auditijuht

12.00-12.50 Korraldatud jäätmevedu – kord või korralagedus
Osalejad:
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja - ettekanne
Kalev Aavik, Laus ja Partnerid, advokaat
Juhan Põldroos, Konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja

12.50-13.30 Lõuna

13.30-14.20 Järelevalve
Osalejad:
Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsiooni peainspektor - ettekanne
Peeter Liinsoo, Rae Vallavalitsuse keskkonnajärelevalve spetsialist - ettekanne
Marek Ranne, Vaivara, Toila, Illuka, Jõhvi ja Mäetaguse valdade korrakaitseüksuse juht
  - menetlusteenistuse tutvustus
  - Valla- või linnavalitsuse korrakaitseüksuse tegevuse õiguslikud alused ja seadusest
    tulenevad kitsaskohad tegutsemisel

14.20-15.10 Jäätmekäitlustaristu jätkusuutlikkus
Osalejad:
Kalev Aun, Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse liige
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja - ettekanne

Omavalitsuste roll muutuvas jäätmemajanduses
Urmo Heinam, Eesti Energia AS / Iru Elektrijaam, arendusjuht

15.10-16.00 Jäätmehoolduse koostöö(keskused)
Simo Isoaho, Pirkanamaan Jätehuolto OY, arendusjuht - ettekanne
Tõnu Tuppits, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa JHK projektijuht - ettekanne

16.00-16.50 Jäätmehoolduse rahastamine
Osalejad:
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Andrus Kimber, Keskkonnainvesteeringute Keskus, juhatuse liige

Moderaatori sõnavõtt

Üles

Sotsiaaltöö ja KOV

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
GRANDE 3

10.00-12.30

Mida ühist on Eesti eakatel ja KOVidel-neid mõlemaid on liiga palju

Moderaator: Taimi Saarma, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik; Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.35 Eakad, kas Euroopa ühine mure või rõõm? Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta.
Helmen Kütt, Riigikogu liige

10.35-11.10 Kes hoolitseb meie vanaemade-vanaisade eest? Eakate hoolekanne.
Reeli Sirotkina, Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna peaspetsialist

11.10-11.45 Lastekaitsetöötaja kõrghariduskoolitusest ja olulisusest kohalikus omavalitsuses
Koidu Saame, Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi õppejuht
Karmen Toros, Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi lektor

11.45-12.10 Kuidas suhelda meediaga, ehk mida teha, kui uksele koputab „Võsareporter"
Ainar Ruussaar, BNSi peatoimetaja

12.10-12.30 Kas koer võib asendada sotsiaaltöötajat?
Anu Poopuu, Vilde tee Loomakliiniku loomaarst

12.30-13.10 Lõuna

Üles

Eestkoste ja KOV

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
GRANDE 3

13.10-16.00

Kui Sa ise ei suuda ja keegi teine ei soovi Sinu eest kosta, siis KOV kostab

Moderaator: Taimi Saarma, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik; Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees

13.10-13.15 Sissejuhatus

13.15-13.45 Hanno Pevkur, Sotsiaalminister

13.45-14.10 Eestkostjaks kohalik omavalitsus, Jõgeva valla näitel
Luule Palmiste, Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist

14.10-14.30 Tagades koostöös KOV-ga erihooldekodu klientide heaolu
Mare Naaber, AS Hoolekandeteenused teenuste spetsialist

14.30-15.00 Juriidiline isik eestkostjana
Elina Madal, MTÜ Eesti Eestkostekorraldus asutaja
Villi Pihl, Kärla vallavanem

15.00-15.20 Sotsiaaltöö spetsialist kui KOVi esindaja kohtus-poolt ja vastu
Katrin Saar, Harju Maakohtu kohtunik

15.20-15.40 Sotsiaaltransport päästab liikuma
Jaan Lõõnik, pojekti „Tööle pääsu takistuste kõrvaldamine ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi abil" projektijuht

15.40-16.00 Sotsiaaltöötaja rõõmud ja mured elektriautoga
Toomas Ora, Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialist
Marge Rungi, Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talituse vanemspetsialist
Ülo Plakso, Orava vallavanem

Üles


Linna-valla majandus

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
BOLERO 1

10.00-12.50

Moderaator: Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik

10.00-10.30 Järelevalve ja liikluskeskkond
Tõnis Sulu, Politsei- ja Piirivalveameti liiklusjärelevalvetalituse juht

10.30-10.45 Kes aitab metsaomanikku?
Jaanus Aun, SA Erametsakeskuse juhatuse liige

10.45-11.05 Kohaliku omavalitsuse elutähtsate teenuste katkestusi põhjustavad riskid
Elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldus
Viljo Rannala, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist

11.05-11.25 Linnavalgustuse arengusuunad
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

11.30-12.00 Maa-aluste tehnovõrkude ühtse andmebaasi loomine Eestis
Priit Vilba, PhD, Tallinna Tehnikakõrgkooli rajatiste õppetooli juhataja, professor

12.00-12.20 LED valgustuse katsetänava kokkuvõtted
Reio Vesiallik, Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja

12.20-12.50 Arengud telekommunikatsiooni vallas
Toivo Praakel, Elion Ettevõtted AS, võrguarendustalituse direktor

12.50-13.15 Lõuna

Üles

Linnade liikuvuskorraldus

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal BOLERO 1


13.15-17.15

Moderaator: Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut,

13.15-13.25 Moderaatori sissejuhatus – Säästva liikuvuse väljakutsed Eestis

13.25-13.50 Uued suunad linnade transpordipoliitikas
Marek Rannala, Tallinna Tehnikaülikool, Veonduslogistika õppetooli doktorant

13.50-14.15 Säästva linna liikuvuse arengukavad
Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut

14.15-14.30 Keila – parem elukeskkond liikluse rahustamise kaudu
Enno Fels, Keila abilinnapea

14.30-14.50 Rakvere VeloCity
Andres Jaadla, Rakvere linnapea

14.50 -15.05 Kohvipaus

15.05-15.25 Eesti transpordi arengukava 2014-2020
Toomas Haidak, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

15.25-15.45 Säästva linnatranspordi rahastamisvõimalused uues finantsperspektiivis, ülevaade linnalise meetme ettevalmistustest
Liis Palumets,  Siseministeerium          

15.45-16.05 Ohutu koolitee ja koolide liikuvuskorralduskavad
Kaur Sarv ja Keiti Kljavin, Linnalabor

16.05-16.20 Tallinn 2011 suurürituste jalgrattaparklate kogemus
Triin Männik, SA Tallinn 2011

16.20- 17.15 Arutelu - Säästva liikuvuse ja kergliikluse edendamise koostöövõimalused Eestis ja Euroopas:
Euroopa Liikuvuskorralduse (EPOMM) võrgustik; Linnad ja liikuvus - LiLi; Eesti Rattarikkaks jt
Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut;

Jalgrattalinnade võrgustik
Sandra Oisalu – Balti Keskkonnafoorum, Mobile 2020

Üles

Riigikogu KOV toetusrühm

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
BOLERO 2

10.00-13.30

Moderaatorid: Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor, Mikk Lõhmus, Saue abivallavanem

10.00-10.10 Sissejuhatus

10.10-10.50 Milline võiks olla Eesti omavalitsuspoliitika ja regionaalpoliitika?
Mart Järvik, Järvakandi vallavanem;
Vello Jõgisoo, Kose vallavanem;
Toivo Tõnson, Põltsamaa vallavanem;
Ene Saar, Paistu vallavanem

10.50-11.20 Paneeliarutelu

11.20-12.00 Milline võiks olla Eesti omavalitsuspoliitika ja regionaalpoliitika?
Aivar Kokk, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühm
Meelis Mälberg, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühm
Neeme Suur, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühm
Tarmo Tamm, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühm

12.00-12.30 Paneeliarutelu

12.30-12.50 Kohalike omavalitsuste koostööaspektide lahendamist vajavad küsimused ja võimalikud lahendused
Mikk Lõhmus, Saue abivallavanem

12.50-13.10 Eesti omavalitsuspoliitika valikud 2012
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

13.10-13.30 Kokkuvõte

Üles

Rahvastikuregister

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
DUETTO

10.15-13.10

Moderaator: Enel Pungas, Siseministeeriumi Rahvastiku toimingute osakonna juhataja

10.15-10.35 Aadressiandmete süsteemi (ADS) rakendumisest Tallinnas
Jaanis Lill, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geodeesia- ja kartograafiaosakonna juhataja

10.35-11.05 Aadressiandmed – kõik teavad, aga vähesed tunnevad
Mall Kivisalu, Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja

11.05-11.35 Elukoha aadress rahvastikuregistris vastab tegelikkusele
Tarmo Tropp, Tallinna Perekonnaseisuameti rahvastikutoimingute osakonna peaspetsialist

11.35-11.50 Kohvipaus

11.50-12.20 Rahvastikuregistrist, aga mitte ainult elukohast
Mairis Kungla, Siseministeeriumi Rahvastiku toimingute osakonna juhataja asetäitja rahvastikuregistri alal

12.20-12.40 Miks me ei loenda rahvast registrite põhjal?
Doris Matteus, Statistikaameti Metoodika osakonna projektijuht

12.40-13.10 Eestlased välisriigis
Viktoria Tuulas, Välisministeeriumi konsulaarosakonna õigusbüroo direktor

Üles

Avalik teenistus

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
DUETTO


14.00-15.30

Moderaator: Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

14.00-14.30 Kaasaegne avalik teenistus
Kristen Michal, justiitsminister

14.30-15.00 Uus ATS-i eelnõu ja omavalitsusteenistus
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

15.00-15.30 Uus ATS-i eelnõu Rahandusministeeriumi kui rakendaja vaatevinklist
Lia Liin, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik kt

Üles

Veekogud ja omavalitsused


NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
ALLEGRO

10.00-15.00

Moderaator: Endel Lepik, Viimsi abivallavanem

10.00-10.45 Eesti merenduspoliitika
Toomas Haidak, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu talituse juhataja

10.45-11.15 Kalanduspiirkonnad
Madis Reinup, Põllumajandusministeeriumi Kalamajandusosakonna juhataja

11.15-11.30 Kohvipaus

11.30-12.00 Merepääste
Jako Vernik, MTÜ Vabatahtlik Merepäästeühing Viimsis, juhatuse liige

12.00-13.00 Kasutamata ressurss Eesti vetelpäästes
Katre Vimm, Eesti Newfoundlandi Koerte Klubi juhatuse esimees, Lõuna-Eesti
Veepäästegrupi juht ja vanemtreener
Valvi–Valdek Väli, Elva Vabatahtliku Tuletõrjeühingu Veepäästegrupp

13.00-13.45 Lõuna

13.45-14.35 Rahastamismeetmed väikesaartele
Esta Tamm, Elfos Grupp OÜ, juhatuse liige
Kaire Ööbik, Siseministeeriumi Regionaalpoliitika büroojuhataja kt

14.35-15.00 Saartevaheline laevaühendus
Toivo Kuldmäe, AS Kihnu Veeteed, juhatuse liige

Üles

Euroopa Liidu finantsperiood 2014-2020

NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
ANDANTE


10.00-12.30

Moderaator: Toivo Riimaa, Eesti Linnade Liidu asedirektor

10.00–10.15 Uue perioodi siseriiklik ettevalmistus
Kadri Tali, Rahandusministeeriumi riigirahanduse ja strateegia osakonna juhtivanalüütik

10.15-11.00 EL vahendite planeerimise raamistik
Kadri Tali, Rahandusministeeriumi riigirahanduse ja strateegia osakonna juhtivanalüütik

11.00-11.30 EL ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 territoriaalsest dimensioonist
Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

11.30-12.00 2014-2020 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika territoriaalsest koostööst
Kadri Jushkin, Siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja

12.00-12.30 Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetuste hetkeseis ja plaanid
Ülle Lobjakas, Rahandusministeeriumi EL struktuurivahendite ja välisvahendite osakonna nõunik

12:30-14:00 Lõuna

Üles

Välissuhted


NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
ANDANTE

14.30-16.30

Moderaator: Toivo Riimaa, Eesti Linnade Liidu asedirektor

14.30-15.00 "Araabia Kevad"
Marko Mihkelson, Riigikogu Väliskomisjoni esimees

15.00-15.30 Eesti võimalused koostööks Põhja-Aafrika ja Lähis-Idaga
Jüri Kahn, Välisministeerium, Lähis- ja Kesk-Ida, Ladina-Ameerika Büroo direktor

15.30-16.00 Haapsalu ja Bethlehemi koostöö algus
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

16.00-16.30 Anna Lindhi Fond–kultuuride vaheliste kontaktide arendamise võimalused (inglise keeles)
Thomas Kämmerer, Anna Lindhi Fondi juht Eestis

Üles