Linnade ja Valdade Päevad 2014

Lingid ettekannete slaidikavadele

logo

X Linnade ja Valdade Päevad on läbi saanud.

Suur tänu kõigile ettekandjatele, moderaatoritele, kuulajatele ning kohal olnud ettevõtjatele!

Kui soovite anda tagasisidet 10. Linnade ja Valdade Päevade kohta, siis saate seda teha anonüümselt siin:
http://goo.gl/Jv25rb

Kohtumiseni 11. Linnade ja Valdade Päevadel järgmisel aastal.

Kõik Linnade ja Valdade Päevadel peetud ettekannete slaidikavad, mille avaldamiseks ettekandjad loa annavad, ilmuvad siia hiljemalt 11. aprillil.

Fotod (autor Mari-Liis Ludvig): 
LVP 1. päev - 26. märts
LVP 2. päev - 27. märts

Statistikat osalemise kohta:

Esimene päev osalejaid 478
Teine päev osalejaid  426
Stendide juures olnud (ning osaliselt ettekandeid teinud) ettevõtete esindajad 150
Lektoreid, moderaatoreid kahel päeval kokku 200
Korraldajad, külalised 30
Press 10

Osalejate kohta täpsemalt:

1)    KOV-e (valla- ja linnavalitsused ja -volikogud) /118/;

2)    maakondlikud omavalitsusliidud /9/:

- Harjumaa Omavalitsuste Liit
- Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
- Järvamaa Omavalitsuste Liit
- Läänemaa Omavalitsuste Liit
- Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
- Põlvamaa Omavalitsuste Liit
- Pärnumaa Omavalitsuste Liit
- Valgamaa Omavalitsuste Liit
- Viljandimaa Omavalitsuste Liit

3)    maavalitsused /6/:
- Harju Maavalistus
- Ida-Viru Maavalitsus
- Põlva Maavalitsus
- Pärnu Maavalitsus
- Rapla Maavalitsus
- Valga Maavalitsus

4)    ministeeriumid /2/:
- Siseministeerium
- Rahandusministeerium

5)    muud riigiasutused /1/:
- Eesti Töötukassa

6)    muud asutused, institutsioonid ja äriühingud /14/:
- AS Kadrina Soojus
- AS Kuressaare Soojus
- AS Rakvere Soojus
- EAS
- Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit
- Hagen&Partners OÜ
- MTÜ Võrtsjärve Ühendus
- MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
- OÜ Tarvastu Varad
- SA Innove
- SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
- SA Tartu Perekodu Käopesa
- SA Tartu Ärinõuandla
- SA Viljandimaa Arenduskeskus
- TTÜ Meresüsteemide Instituut
- Võrumaa Arenguagentuur

Väljapanekutega või reklaamiga osalenud ettevõtteid ja organisatsioone - 33:
* Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus SA
http://www.takk.ee/

* ML Novator OÜ
http://www.arvutid.ee/

* Helsingin kaupunki Ympäristökeskus
http://www.hel.fi/hki/Ymk/fi/Etusivu

* TipTipTap OÜ
http://www.tiptiptap.ee/

* Cisco Systems Estonia OÜ
http://www.cisco.com/web/EE/index.html

*Danske Bank A/S Eesti filiaal
http://www.danskebank.ee/

* Kirjastus SE&JS
http://www.sejs.ee/

* CAD-süsteemide OÜ
http://www.cadsys.ee/

* CHEMI-PHARM AS
http://www.chemi-pharm.com/est/firmast/chemi-pharm-as

* Eesti Noorteühenduste Liit
http://www.enl.ee/

* Fixman Eesti OÜ
http://www.fixman.ee/ee

* Movek Grupp OÜ
http://www.movekgrupp.com/est/avaleht

* Alphagis OÜ
http://www.alphagis.ee/

* Streetfurn.com
http://streetfurn.com/

* GEODATA Arendus OÜ
http://www.eomap.ee/

* Tommi Play OÜ
http://www.tommi.ee/

* Eesti Post AS
http://www.post.ee/

* Elion Ettevõtted AS
https://www.elion.ee/

* Lemminkäinen Eesti AS
http://www.lemminkainen.ee/

* Statistikaamet
http://www.stat.ee/

* Esakoda MTÜ
http://www.esakoda.eu/

* Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA
http://www.heak.ee/

* Maanteeamet
http://www.mnt.ee/

* Ajakiri Sotsiaaltöö
http://www.tai.ee/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo

* Pelletiküte AS
http://www.pellet.ee/

* Samsung Electronics Baltic SIA
http://www.samsung.com/ee/

* AU Energiateenus OÜ
http://www.energiateenus.ee/

* Fusion Varahalduse AS
http://www.fusion.ee/

* Marketing Communication Alliance OÜ
http://www.spring.ee/

* Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ
http://www.kodukant.ee/

* Eesti Leader Liit
http://leaderliit.eu/

* Kohv on Kunst
http://www.kohvonkunst.net/

* Pagar Võtaks OÜ
http://www.pagarvotaks.ee/

Avamine
Debatt teemal haldusreform
Omavalitsuse pädev ja kaasav juhtimine
Haridus - ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvis
Kohaliku omavalitsemise teostamine kohtu kaudu?
Keskkonnafoorum
Energiamajandus – pilk eesmärkidele ja vaade tehtule
Riigireform või omavalitsuskorralduse reform
Sotsiaalia
Kohalike omavalitsuste finantsid
Linna(valla) majandus
Riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikast
KOV ja e-teenused
Energiamajanduse lisarahastamine
Kultuurikorralduse vedurid ja pidurid: riiklik, maakondlik ja kogukondlik mõõde
Ettevõtluskeskkond ja tööhõive
Minimess

Avamine

Kolmapäev, 26. märts 2014
SAALID GRANDE 1+2+3


9.30-11.00    Avamine

Moderaatorid: 
Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler

Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut

Soome Omavalitsusliidu peadirektor Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma - videotervitus
/tervituse tõlge eesti keelde/

20 aastat Euroopa kohaliku omavalitsuse hartat, Professor Sulev Mäeltsemees

Loosimine - linnavapid postmarkidel
Kaido Padar, Eesti Post, Postiteenuste divisjoni juht
Järgmised 6 linna, mis oma vapimärgiga postmargi saavad, on:

- Paide
- Keila
- Tallinn
- Jõgeva
- Narva-Jõesuu
- Viljandi


Üles
 

Debatt teemal haldusreform


Kolmapäev, 26. märts 2014
SAALID GRANDE 1+2+3


17.30-19.00    DEBATT teemal HALDUSREFORM

Moderaator:    Märt Treier

Osalejad:  
KE – Tarmo Tamm
IRL – Aivar Kokk
SDE – Neeme Suur
REF – Deniss Boroditš

Üles
 

Omavalitsuse pädev ja kaasav juhtimine


Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL  GRANDE 1+2


11.30-17.00

Moderaator:    Professor Sulev Mäeltsemees PhD, Tallinna Tehnikaülikooli
Sotsiaalteaduskonna dekaan

11.30 – 12.15    Omavalitsuse juhtimiskorraldus. Viimase aasta õiguslikke lahendeid.
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

12.15 – 13.00    Kohalike omavalitsuste koostöö vajalikkus ja kasu
Cooperation between local governments via LGAs
Jeremy Smith, endine UCLG peasekretär ja 8 aastat CEMR-i peasekretär

13.00 – 13.30    Lõuna

13.30 – 14.15    Juhtimine ja kaasamine väikeses ja suures vallas
Ene Saar, Viljandi vallavanem

14.15 – 15.00    Köitva kõne kümme käsku
Ragnar Siil, Avaliku Esinemise Akadeemia asutaja ja tegevjuht

15.00 – 17.00    Volikogu istungi  simulatsioonimäng

Üles
 

Haridus - ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvis

 

Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL GRANDE 3

11.20-17.10

Ega muidu targaks ei saa kui kooliraha ei maksa – Eesti vanasõna

Moderaator: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

11.20 -11.25 Sissejuhatus

11.25 -11.45 Kultuurikomisjoni roll haridus- ja kultuuripoliitika kujundamisel
Urmas Klaas, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

11.45 -12.10 Vastutusest ja valikutest Eesti koolis
Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler

12.10- 12.30 Laste kaasamine kohaliku elu korraldamisse
Andres Aru, Õiguskantsleri kantselei laste õiguste osakonnajuhataja-õiguskantsleri
nõunik

Kes tahab teist õpetada, see peab ise õpetatud olema – Eesti vanasõna

12.30 -12.50
Eesti kutsesüsteem – kellele ja milleks?
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik - EQF
Kersti Rodes, Kutsekoja juhtivkoordinaator, kommunikatsioonijuht

12.50 -13.10 21.sajand - kutsega õpetaja ja seinteta kool
Peeter-Eerik Ots, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige

13.10 -13.30 Õpetaja ja muudatused hariduskorralduses - tegelikkus ja ootused
Vaike Parkel, Eesti Haridustöötajate Liidu õigussekretär

13.30- 14.10 Lõuna

Uus ratas ei veere libedasti – Eesti vanasõna

14.10 -14.30 Sportlikud- ja mängulised liikumislahendused koolihoovides
Priit Aigro, Fixman Eesti OÜ juhatuse liige

14.30-15.00 Hariduse väljakutsed- riigi ja omavalitsuste koostöö üldhariduse korraldamisel
Kadri Maasik, Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsler

15.00 - 15.20 Hariduse tugiteenused – kas uuendus või ümberkorraldus
Robert Lippin, SA Innove juhatuse liige

15.20 - 15.40 Digihariduse tulevik Eesti koolides
Ene Koitla, Hariduse Infotehnoloogia SA juhatuse liige

15.40 - 16.00 Tehnoloogiatrendid hariduses
Martin Sarap, Samsung Electronics Baltic SIA ärisuuna müügijuht

Kuidas noorelt kasvad, nõnda vanalt jääb – Eesti vanasõna

16.00 - 16.20 Koolide sportimistingimused, kohalik omavalitsus ja spordirahad
Toomas Tõnise, Eesti Olümpiakomitee asepresident

16.20 - 16.40 Viimsi LA pilootprojekt ühe õpetaja süsteemist
Astrid Hallikas, Viimsi LA Laanelinnu ja Leppneeme Lasteaedade õppejuht

16.40 - 17.00 Koondprojekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" laienemisest
Alar Tamm, MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

17.00 - 17.10 Kokkuvõte

Üles
 

Kohaliku omavalitsemise teostamine kohtu kaudu?


Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL  BOLERO 2


11.15-16.15

Neli aastat Riigikohtu lahendist 3-4-1-8-09

Moderaatorid:    Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär ja Jüri Mölder, Tartu linnasekretär

11.15-11.20    Avasõnad, Toomas Sepp

11.20-11.40    Siim Valmar Kiisler, regionaalminister - slaidikava

11.40-12.05    Kohaliku omavalitsuse kaebeõigus
Priit Lello, Tallinna linnakantselei õigusdirektor

12.05-12.25    Miks kohtulahendi täitmine on nii raske? Mõtisklus Riigikontrolli pilgu läbi.
Airi Mikli, Riigikontrolli KOV auditi osakonna peakontrolör

12.25-12.45    Riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesannete jaotusest õiguskantsleri menetluste pinnalt
Liina Lust, Õiguskantsleri vanemnõunik

12.45-13.30    Lõuna

13.35- 13.55    Rait Maruste, Riigikogu Põhiseaduskomisjoni esimees

13.55-14.25    Omavalitsuste ja keskvalitsuse koostöö - kuidas jõuda kokkulepeteni ilma kohtuta?
Jüri Ratas, Riigikogu aseesimees

14.25-14.45    Kohalik omavalitsus haldusülesannete täitmise korraldamise süüstemis
Tekst
Slaidiseanss
Sander Põllumäe, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik

14.45 -16.15      Diskussioon - osalevad lisaks esinejatele:
Jüri Ilvest, Riigikohtu kohtunik;
Kaarel Eller, Õiguskantsleri vanemnõunik;
Anneli Apuhtin, Tartu linnakantselei õigusteenistuse juhataja ja                      
Illimar Pärnamägi, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja

Üles
 

Keskkonnafoorum


Keskkonnafoorum jagunes neljaks osaks:
Keskkonnafoorumi I osa: KESKKONNAJÄRELEVALVE (26.03), kokkuvõte
Keskkonnafoorumi II osa: KOV JÄÄTMEHOOLDE  VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED (26.03), kokkuvõte
Keskkonnafoorumi III osa: MAKSUSTAMINE JA TOETAMINE (27.03), kokkuvõte
Keskkonnafoorumi IV osa: VEEMAJANDUS – ühine hool ja väljakutsed
2014 - SOOME LAHE JA LÄÄNEMERE TEEMA-AASTA
(27.03), kokkuvõte

26. märts fotodel

Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL ANDANTE


11.30-16.45

11.30-12.45    Keskkonnafoorumi I osa: KESKKONNAJÄRELEVALVE
Moderaator:    Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige

11.30-11.50    Keskkonnajärelevalve - ülevaade tegevustest ja tulemustest
keskkonnakaitseliselt  esmatähtsates valdkondades ja probleemsete objektide osas
2010-2014. Riik ja KOV koostöö  tõhustamise eeldusi ja võimalusi.

Silva Prihodko, Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna juhataja

11.50-12.00    Lühiülevaade Tartu järelevalvetegevustest
Ülle Mauer, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja

12.00-12.10    Kitsaskohtadest, mis järelevalvetööd raskendavad
Inga Nõmmik, Viljandi Linnavalitsuse majandusameti keskkonnaspetsialist

12.10-12.20    Koostöö on hea asi, aga selge mandaat järelevalve läbiviimiseks oleks
veel parem

Riho Karu, Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna juhataja

12.20-12.30    Jäätmehoolduseeskirja ja lepingute täitmise järelevalve ning meetmete rakendamine
Janne Kallakmaa, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist  

12.30-12.45    Avatud mikrofon ja arutelu, et määratleda soovid partneritele ja ettepanekud seadusandjale

12.45-13.45    Lõuna
 
13.45-16.45    Keskkonnafoorumi II osa: KOV JÄÄTMEHOOLDE  VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED
Moderaatorid:   
Erki Nool, Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees
Siim Vahtrus ja Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liikmed 

13.45-14.05    Ülevaade KOV-de jäätmehoolduse 2013. aasta uuringust
Kaire Kikas, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist

14.05-14.25    Üldtunnustatud jäätmehoolduse korralduse mudelid ja nende rakendamine – KOV
garantii teenuse kvaliteedile, kättesaadavusele ja hinnale ning keskkonnaeesmärkide täitmisele

Harri Moora, Säästva Eesti Instituudi programmijuht, vanemekspert

14.25-14.45    Tallinna kogemus korraldatud jäätmeveo jätkusuutliku ja kvaliteetse teenuse väljaarendamisel
Kertu Tiitso, Tallinna Keskkonnaameti jäätmekeskuse juhataja

14.45-15.15    Korraldatud jäätmeveo alternatiivse mudeli põhiseaduspärasus kontrollitud
Olga Lavrova, Õiguskantsleri nõunik
Evelin Lopman, Õiguskantsleri nõunik

15.15-15.45    Soome OVL kogemuse siire - KOV jäätmehoolduseeskirjade koostamise
juhendi sisu ja põhimõtete  tutvustamine
Slaidikava eesti keeles
Slaidikava soome keeles
Tuulia Innala, Soome Omavalitsusliidu keskkonna ja tehnika tiimi arendusinsener
jäätmehoolde alal (inglise keeles, slaidid eesti keeles, küsimusi võib esitada eesti, inglise
ja soome keeles
)

15.45-16.45    Avatud mikrofon lühisõnavõttudeks – oma organisatsiooni panuse
andmiseks, küsimusteks ja vastusteks. Arutelu, et määratleda foorumi sõnumid
ministeeriumile ja seadusandjale.

Neljapäev, 26. märts 2014
SAAL GRANDE 1

10.00-16.00

10.00-12.00    Keskkonnafoorumi III osa: MAKSUSTAMINE JA TOETAMINE
Moderaator:   Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juhatuse esimees
Kokkuvõte:    Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige

10.00-11.00    MAKSUSTAMINE - OTSESED JA KAUDSED KESKKONNAMAKSUD

10.00-10.45    Tasakaalu (optimumi) leidmine keskkonnaeesmärkide ja
maksueesmärkide vahel, riigi huvide ja konkurentsivõime ning KOV-idele seadustega
pandud ülesannete ja nende täitmiseks vajalike ressursside vahel. Olukord ja
tulevikuväljavaated.

Andres Talijärv, Keskkonnaministeeriumi kantsler

10.45-11.00    Küsimused ja vastused, arutelu

11.00-12.00    TOETAMINE – EL STRUKTUURIVAHENDID 2014-2020

11.00-11.45    Mida lubab ning mille rahastamist võimaldab Partnerluslepe Euroopa
struktuuri- ja  investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020 ning selle alusel
koostatud ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 KOV-ide
keskkonnavaldkonna ülesannete ja kohustustega seotud valdkondades: veekaitse,
roheline infrastruktuur, jätkusuutlik transport, jätkusuutlik linnapiirkondade areng,
energiatõhusus.

Triin Reisner, Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna nõunik

11.45-12.00    Küsimused ja vastused, arutelu

12.00-13.00    Lõuna  

13.00-16.00    Keskkonnafoorumi IV osa: VEEMAJANDUS – ühine hool ja väljakutsed
2014 - SOOME LAHE JA LÄÄNEMERE TEEMA-AASTA

Moderaator:    Merle Looring, Häädemeesete Vallavalitsuse liige ning arendus- ja keskkonnanõunik
Kokkuvõte:     Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige

13.00-13.15    Sissejuhatus veemajanduse ja Soome lahe teemasse - veevarud, veevõtt ja
kasutus, reostuskoormus ja seisund

Peeter Ennet, Eesti Keskkonnaagentuuri andmeanalüüsi peaspetsialist

13.15-13.30    VIDEO (YouTube) „I love Gulf of Finland" (Soome laht mitmest vaatenurgast)

13.30-13.45    Soome laht kliimateadlase vaatepunktist
Andres Tarand, Eesti Eluteaduse Hoidja (1986)

13.45-14.10    What can cities and municipalities around the Baltic Sea do for saving the
Baltic Sea? The Baltic Sea Challenge network as a tool for concrete local action
(inglise
keeles, slaidikava eesti keeles
)
Tina Nyfors, Helsingi linna CITYWATER projekti ekspert

14.10-14.30    Tallinna Soome lahe aasta 2014 tegevuskava – eeskuju ja innustus
teistele rannikulinnadele

Relo Ligi, Tallinna Keskkonnaameti juhataja

14.30-15.00    Riigi toetusel arendatud veetaristu  jätkusuutlikkus ja selle mõju
keskkonnaeesmärkide saavutamisele

Viire Viss, Riigikontrolli auditijuht

15.00-15.30    Keskkonnamaksude arvepidamine annab ülevaate keskkonnamaksude
maksjatest

Kaia Oras, juhataja asetäitja ja
Kersti Salu, juhtivstatistik, 
Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakond

15.30-15.45    Eesti Vee-ettevõtete Liidu vee hinna memorandum ning esimesed
sammud lahenduste ja leevenduste leidmiseks laiapõhjalises koostöös

Vahur Tarkmees, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor

15.45-16.00    Avatud mikrofon, küsimused, vastused, ettepanekud, arutelu

Üles
 

Energiamajandus – pilk eesmärkidele ja vaade tehtule

 

Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL DUETTO


11.30-17.30

Moderaator: Aare Vabamägi, EMOL nõunik

11.30 -11.55 Eesti energiamajanduse eesmärgid 2020 ja edasi. Uue rahastusperioodi
lähtekohad ja KOV sellel pildid.
Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, asekantsler

12.00 -12.40 Kaugkütteseaduse uued tahud.
Kahekomponendiline kaugkütte hind,
Kaugküttepiirkonna jätkusuutlik arendamine,
Investeeringueelne analüüs,
Asenduslahendused,

Jako Reinaste, MKM, Energiaturgude korralduse juht

12.40 – 13.00 Kaugküttepiirkond või vabaturg.
Mare Karotamm, Konkurentsiamet, Kaugkütteosakonna juhataja.

13.00 – 13.40 Lõuna

13.40 – 14.20 Kaugkütte ning soojusvarustuse asenduslahenduste rahastamine
Parimad palad senitehtust

Siim Umbleja, SA KIK Struktuuritoetuste üksuse juhtivkoordinaator
Kortermajade uuendamise toetussuunad
Pille Arjakas, MKM, Ehitus ja elamutalitus, peaspetsialist

14.20 – 14.45 Horisont 2020 raamistik ja võimalused KOV-idele.
Maria Habicht, Eesti Teadusagentuur, konsultant.

14.45 – 17.30 Mitmekülgsed lahendused soojusvarustuses.

14.45 – 15.10 Kaugküte – mittetaastuvalt kütuselt taastuvatele.
Pavel Bogdanov, Märja Monte OÜ

15.10 – 15.30 Asenduslahendus kaugküttele – soojuspumbad tarbijate grupile.
Lembit Ida, Movek Grupp AS

15.35 – 16.00 Puidugraanulitel töötavad katlad grupikatlamajana või tarbijate juures
Helver Kaasik, Pelletiküte AS müügijuht

16.00 – 16.25 Säästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?
Ragnar Kuusk, MTÜ ESAKODA.

16.30 – 17.00 Kortermajade energiatõhususe meetmete senine mõju ja kogemusi.
Mikk Maivel, SA KredEx, konsultant

17.00 – 17.30 Energiamajanduse planeerimine, kaugküttepiirkonna analüüs,
topeltrahastuse vältimine.

Aare Vabamägi, EMOL nõunik


17. 30 Loterii tagasiside küsimustiku täitnute vahel.


Üles
 

Riigireform või omavalitsuskorralduse reform


Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL ALLEGRO


11.15-17.00   

Moderaator:    Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

11.20-11.50    Kas omavalitsuskorralduse reformi või riigikorralduse reformi tee?
Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

11.50-12.30    Kohaliku omavalitsuse roll rahvusvahelise suurprojekti Rail Baltic
planeerimisprotsessis – kas uus mõõde omavalitsuse tegevuses
               
Heiki Hepner, Kohila vallavanem

12.30-13.00    Tõmbekeskuste Eesti
Mihkel Servinski, Statistikaameti peaanalüütik

13.00-14.00    Lõuna       

Moderaator:     Georg Pelisaar, Põlva vallavanem

14.00-14.30       Ootused ja esialgsed tulemused Risti, Oru ja Taebla valla ühinemisel 2013
Mikk Lõhmus, Lääne-Nigula vallavanem

14.30-15.00     Ohud omavalitsuste ühinemisel 
Georg Pelisaar, Põlva vallavanem

15.00-15.30    Euroopa ühes riigis
Linnar Priimägi, Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instutuudi imagoloogia dotsent,
Tallinna linnavolikogu esimehe koosseisuväline kultuurinõunik

15.30-16.00    Kogukond kui strateegiline partner kohalikule omavalitsusele 
Tanel Talve, Voose külaseltsi liige, Anija vallavolikogu liige ning
sotsiaal- ja kogukonnakomisjoni aseesimees
Teele Pehk, Linnalabori juht, Tallinna asumiseltside algatuse Linnaidee eestvedaja,
Telliskivi seltsi liige
http://vimeo.com/76171154
http://www.reporter.ee/2013/02/24/voose-kula-pidas-traditsioonilist-talispordipaeva/
http://www.linnaidee.ee/content/koostoo-hea-tava-sai-valmimisuritusel-49-organisatsiooni-allkirja

16.00-16.20    Kohalik omavalitsus täna ja homme - noortega või noorteta?
Kuldar Adel, Eesti Noorteühenduste Liit, osaluskogude koordinaator

16.20-16.50    Mida on vaja omavalitsuskorralduse reformi õnnestumiseks
Sulev Valner, Siseministeeriumi omavalitsusreformi projektijuht

16.50-17.00    Seminari kokkuvõte

Üles
 

Sotsiaalia


Neljapäev, 27.märts 2014
SAAL GRANDE 2


10.00-15.35
Kohalik omavalitsus aitab ka siis, kui ei küsita!

Moderaator:    Ene Tomberg,  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti  Tervishoiuosakonna juhataja

10.00 - 10.05 Sissejuhatus

10.05 - 10.15    Virgutus 10 min.
Kaili Toompalu

10.15 - 10.45    Lastekaitse
Tõnu Poopuu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht
Signe Riisalo, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna  peaspetsialist                    

10.45 - 11.05    Lastekaitse Tallinnas    
Merike Martinson,  Tallinna abilinnapea

11.05 - 11.30    Vägivald ja lapsed
Lea Pähkel, Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör    

11.30 -12.00    Kogukondlik kuriteoennetus, kuhu liigume?
Anu Leps, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik - slaidikava
Janno Järve, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR analüütik - slaidikava

12.00-12.50 Lõuna

12.50- 12.55 Sissejuhatus päeva teise poolde
Ene Tomberg, moderaator                         

12.55 -13.25 Vaesed vaesed                                                                                              
Linnar Priimägi, Tallinna Ülikooli Kommunikatsiooni Instutuudi imagoloogia dotsent,
Tallinna linnavolikogu esimehe koosseisuväline kultuurinõunik

13.30-13.45 Kas päästa tuleb vaid siis, kui appi hüütakse?
Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti juhtiv korrakaitseametnik

13.45-14.00 KOV-i ja kolmanda sektori koostöö laste ja perede aitamisel
Evi Vilgats, MTÜ Papaver  juhataja

14.00-14.15 Arutlus võimalustest inimeste aitamisel seljad tugevamalt kokku panna
Marelle Erlenheim, Sotsiaalministeeriumi kantsler

14.15 -14.30 Erivajadusega inimesed ja sport
Margus Hernits, Eesti Paraolümpiakomitee peasekretär

14.35 -15.05 Sotsiaalhoolekandeseaduse muutmine
Karin Kiis, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik  

15.10 -15.30 Meelteaed
Virtuaaltuur: http://www.arvirtuaaltuur.ee/vt/Meelteaed/
Tervisedendaja Agne Adler ja Priit Adler

15.30- 15.35 Kokkuvõte

Üles
 

Kohalike omavalitsuste finantsid


Neljapäev, 27.märts 2014
SAAL GRANDE 3


10.00-16.15

KOV eelarveperspektiiv 2014 – 2020

Moderaator:    Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees

Riigi majanduse arenguperspektiiv ja eelarve arengud

10.00-10.45    Majanduse väljavaadetest
Andrus Säälik, Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja

10.45-11.30    Riigieelarve baasseadus ja kohalike eelarvete tasandus- ja toetusfondi
olemus, sisu ja arengud, kasutatavate mõistete definitsioonide muudatused, eelarvete
tulude suurendamine

Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuste finantseerimise talituse
juhataja

11.30-11.55    Eelarvestrateegia koostamisest kohaliku omavalitsuse vaatevinklist
Taavi Aas, Tallinna abilinnapea

11.55-12.05    Kohvipaus 

Kohalike eelarvete avalikkus, koostamise ja analüüsi võimalused:

12.05-12.20        Riigipilv/LEO – (Läbipaistev Eesti omavalitsus)
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise
osakonna nõunik

12.20-12.35        Budget web (Eelarverakendus kohalikele omavalitsustele)
Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur OÜ juhatuse liige

12.35-12.55        Vara kasutamine, versus vara omandamine
Hendrik Roosna, Fusion Varahalduse AS partner

12.55-13.35        Lõuna

EL struktuurfondid aastatel 2014-2020

13.35-13.55    Teehoiu ja ühistranspordi arengud kaasates EL vahendeid 2014-2020,
kuidas riik kavatseb toetada kohalike teede hoidu

Toomas Haidak, MKM Transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja

13.55-14.15    Sotsiaalvaldkonna  investeeringud ja kohalike omavalitsuste võimalused
investeeringuteks EL vahenditest

Raimo Saadi, SOM hoolekandeosakonna juhataja

14.15-14.35    Euroopa liidu vahendid maaelu edendamiseks 2014-2020
Helir-Valdor Seeder, Põllumajandusminister

14.35-14.55    HTM investeerimisperspektiiv EL vahenditest 2014-2020, reeglid ja KOV
võimalused valdkonna taristusse investeerimisel

Margus Haidak, Haridus- ja Teadusministeeriumi tõukefondide osakonna juhataja

14.55-15.15    Omavalitsuste investeerimisvõimalustest EL regionaalarengu vahenditest
EL 2014-2020 perioodil

Liis Palumets, Siseministeeriumi regionaalpoliitika büroo juhataja

15.15-15.35    EL vahendite planeerimise protsess, omavalitsuste kaasamine,
vahendite kasutamise reeglid ja omavalitsuste võimalused 2014 - 2020

Kadri Tali, Rahandusministeeriumi  riigieelarve osakonna nõunik

Kohalike eelarvete koostamine ja probleemid

15.35-15.55        Suure valla rahalised võimalused esimese eelarve koostamisel peale
ühinemist
Juhtimine ja kaasamine väikeses ja suures omavalitsuses
Suure valla rahalised võimalused esimese eelarve koostamisel suures omavalitsuses
Ene Saar, Viljandi vallavanem

15.55-16.10     Vallajuhi arvamus väikese KOV rahalistest võimalustest ja eelarve
planeerimises

Priit Kärsna, Vigala vallavanem          

16.10-16.15    Töötoa kokkuvõte 
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees             

Üles
 

Linna(valla) majandus


Neljapäev, 27.märts 2014
SAAL BOLERO 1


10.00-15.00

Moderaator: Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik

10.05-10.25 Tõhus haljastus, mis see on?
Arvi Altmäe, PhD, Eesti Kodukaunistamise Ühenduse esimees

10.25-10.50 Barokne park 21. sajandil
Ain Järve, asutuse Kadrioru Park juhataja

10.50-11.10 Ülemiste liiklussõlme väljaehitamine
Peep Koppel, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

11.10-11.35 Ülemiste liiklussõlme sõiduteetunneli hädaolukorra riskianalüüsi 2013   
tulemused
Viljo Rannala, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist

11.35-11.55 Rakvere Tark  Maja ja  targa linnaruumi arenguvõimalused
Andres  Jaadla, SA  Virumaa Kompetentsikeskus, arendus - ja  
koolitusvaldkonna juht

11.55-12.15 Tallinna välisvalgustuse parendamisvõimalused
Jelena Armas, Tallinna Tehnikaülikooli Elektrotehnika instituudi valgustehnika  
töörühma liige       

12.20-13.00 Lõuna

13.00-13.20 Võimalused koolide küttekulude kokkuhoiuks
Neeme Takis, Uniflex Systems OÜ tegevjuht

13.20-13.40 Elektroonilised infotablood ja kioskid välitingimustes
Villy Punab, ML Novator tootejuht

13.40-14.00 Elektroonne lubade taotlemine ja operatiivandmete kättesaadavus Tallinna  Operatiivinfo infosüsteemis
Hardi Tamme, Tallinna Kommunaalameti kaevetööde osakonna juhataja

14.00-14.20 Võimalused jalakäijaõnnetuste vähendamiseks linnades
Dago Antov, Tallinna Logistikainstituudi professor

14.20-14.40 Jalgrattaõnnetused Tallinnas
Dago Antov, Tallinna Logistikainstituudi professor

14.40-15.00 Üleeuroopaline jalgratturite marsruutide kaardistamise võistlus
Hannes Vaga, Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja

Üles

 

Riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikast


Neljapäev, 27.märts 2014
SAAL BOLERO 2


09.45 - 11.15 Riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikast
Kristina Laarmaa, LL.M., V A R U L vandeadvokaat

Üles
 

KOV ja e-teenused


Neljapäev, 27.märts 2014
SAAL BOLERO 2


11.30-15.55

Moderaator: Väino Olev, Tallinna linna IT-direktor

11.30-11.50 Veebipõhise geoportaali rakendamine linna- ja vallavalitsustes
Terje Trasberg, AlphaGIS OÜ

AlphaGIS OÜ on 2004. aastal asutatud GIS- tehnoloogia ettevõte ning kuulub
rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, mis pakub GIS-tehnoloogial ja vastavatel
IT-lahendustel põhinevaid teenuseid Islandil, Eestis, Lätis ja Leedus.
AlphaGIS OÜ on maailma juhtivaima GIS- ja kaarditarkvara tootja Esri Inc.
(Environmental Systems Research Institute) toodete ja lahenduste ametlik
edasimüüja, koolitaja ja tehnilise toe pakkuja Eestis.
Täpsem informatsioon:  http://www.alphagis.ee/

11.50-12.30 KOVGIS EVALD 2014
Vello Solna, Geodata Arendus OÜ

12.30-13.15 Lõuna

13.15-13.35 Targem töökorraldus kaasaegsete koostöölahendustega Ciscolt
Lauri Makke, Cisco Eesti juht

13.35-13.55 Kes on sinu naaber? Tee ise kaart, otsi oma kodukoha või Sind huvitava
asukoha statistikat või laadi alla oma ruumiandmed
Ülle Valgma ja Berit Hänilane, Statistikaamet

13.55 -14.15 Tallinna statistikaatlas  
Piret Kiiss, Tallinna Linnakantselei arenguteenistus, Avalike teenuste ja linnauuringute osakonna peaspetsialist

14.15-14.35 Vabavara Eesti koolidesse
Edmund Laugasson, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi IT juht

14.35-14.55 Ülikiire internet kõikidele
Olav Harjo, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juhataja
Aivo Lepp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide
osakonna nõunik

14.55-15.15 Avalike teenuste korraldamise uued suunad
Risto Hinno, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste
arendamise osakonna nõunik

15.15-15.35 Nutikaitse projektist
Kristi Kivilo, Vaata Maailma SA, juhataja

15.35-15.55 Microsofti erihinnaga tarkvara koolidele
Katrin Pink, ATEA

Üles
 

Energiamajanduse lisarahastamine

 

Neljapäev, 27.märts 2014
SAAL ANDANTE


Videokokkuvõte (osaliselt inglise keeles)

10.00-12.30

Moderaator: Aare Vabamägi, EMOL nõunik

10.00 – 10.35 Energiateenus kui lisavahend investeeringuks.
Siim Meeliste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, peaspetsialist

10.35 -11.15 Kuidas kaasata energiatõhususe rahastamiseks lisavahendeid –
Energiatõhususe leping, Energiasäästu ettevõte ja võimalusi nende
sidumiseks EL struktuurivahenditega, Energiateenused ja näiteid
lähiriikidest.

Nils Daugaard, ECNetwork, Taani.

11.15 – 11.45 Kui raha pole kuidas siis energiatõhusust parandada?
Aivar Uutar, AU Energiateenus OÜ, juhataja

11.45 – 12.15 Keskne platvorm energiateenuste arendamiseks.
Kalle Kukk, strateegiajuht, Elering

12.15 – 12.20 Kokkuvõte ja Loterii tagasiside küsimustiku täitnute vahel.

12.30-13.00 Lõuna


Üles
 

Kultuurikorralduse vedurid ja pidurid: riiklik, maakondlik ja kogukondlik mõõde

 

Neljapäev, 27.märts 2014
SAAL ANDANTE


13.00-16.00       

Moderaator: Toomas Tippi, Järvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

13.00 -13.05 Sissejuhatus

13.05 -13.25 Kultuuripoliitika kultuuriministeeriumist kohaliku omavalitsuseni
Urve Tiidus, kultuuriminister

13.25 - 13.45 Raamatukogu seosed igapäevaeluga
Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

13.45 - 14.05 Riigi, omavalitsuse ja eraomaniku roll muinsuskaitses 
Liina Jänes, Kultuuriministeeriumi  muinsuskaitsenõunik

14.05 - 14.30 Uus muuseumiseadus ja muudatused muuseumimaastikul
Marju Reismaa, Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik

14.30 - 14.45 Kohvipaus

14.45 - 15.05 Toimiv ja/või toetatud rahvakultuur
Aivi Lintnermann, Rahvakultuuri Keskuse direktor

15.05 - 15.25 Kutsesüsteem ja kultuurivaldkond
Kersti Rodes, Kutsekoja juhtivkoordinaator, kommunikatsioonijuht

15.25 - 15.45 XXVI laulupidu ja XIX tantsupidu Aja puudutus. Puudutuse aeg
Aet Maatee, Eesti  Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja

15.45 - 16.00 Kokkuvõte


Üles
 

Ettevõtluskeskkond ja tööhõive


Neljapäev, 27.märts 2014
SAAL DUETTO


10.00-15.30

Ettevõtlus, tööhõive ja KOV – kas koos või eraldi?

10.00 – 12.30    Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus

Moderaatorid:    Mihkel Laan ja Jaan Urb, OÜ Cumulus Consulting
Kuidas riik näeb ja soodustab ettevõtluse arengut perioodil 2014-2020? Millised on
senised kogemused meetmetest ja mida on kavas muuta? Kuidas saavad kohalikud
omavalitsused kasvatada ettevõtjate teadmisi? Mida arvatakse omavalitsuste ja
ettevõtjate koostööst täna? Millised on kogemused väikeettevõtluse toetamisest
maapiirkondades?


10. 00-10.15    Sissejuhatus teemasse - Eesti riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtluse areng
Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

10.15-10.45
Riigi plaanid ettevõtluse toetamisel - Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020
Kaupo Sempelson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peaspetsialist
Mida toob KOV-dele kaasa uus majandustegevuse seadustik?
Alar Teras, MKM-i infoühiskonna teenuste arendamise nõunik

10.45-11.15    EAS, omavalitsus ja ettevõtluse arendamine – kogemus eelmisest
perioodist ja plaanid aastani 2020

Monica Hankov, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Regionaalarengu keskuse direktor

11.15-11.40    Kuidas saab omavalitsus kasvatada ettevõtete teadmisi ja oskusi?
Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent

11.40 -12.05    Kohalik omavalitsus ettevõtluse edendajana – ettevõtjate ja omavalitsuste
vaatenurk

Margus Ilmjärv, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja

12.05-12.30    Väikeettevõtluse arendamine kolmepoolse koostööna - Leader meetme
kogemused ja võimalused

Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus, Maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna
juhataja

12.30-13.00    Lõuna

13.00-15.30    Reaalne elu – parimad praktikad ettevõtluse toetamisel

Moderaatorid:   
Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor ja
Herko Sunts, OÜ Cumulus Consulting juhatuse liige

Mida teevad omavalitsused ettevõtluse arendamiseks lähiriikides, mida on sellest õppida
Eestis? Millised on ettevõtluse arengu toetamise praktikad Eesti erinevates paikades –
Ida-Virumaa, Pärnumaa, Võrumaa, Rae, Tallinna ja Mooste kogemus.


13.00-13.20    Milline saab olla KOV-i roll ettevõtluse arendamisel – välisriikide
kogemus ja Eesti võimalused

Mihkel Laan, OÜ Cumulus Consulting konsultant ja juhatuse liige

13.20-13.40    Tööstusalade arendamise, investeeringute kaasamise ja töökohtade
loomise  kogemus Ida-Virumaal

Teet Kuusmik, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhatuse liige

13.40-14.00    Ettevõtluse arendamise kogemus Pärnumaal
Sulev Alajõe, SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhatuse liige

14.00-14.20    Ettevõtluskeskkonna arendamine Võrumaal
Andres Kõiv, Võru maavanem

14.20-14.40    Kohalik omavalitsus ja noorte ettevõtlikkuse arendamine
Mart Võrklaev, Rae vallavanem

14.40-15.00    Mida Tallinn teeb, et turistidel siin hea oleks
Arvo Sarapuu, Tallinna abilinnapea

15.00-15.20    Kohalik omavalitsus ja turismi arendamine (link Prezi ettekandele)
Ülo Needo, Mooste vallavanem

15.20-15.30    Kokkuvõte

Üles
 

Minimess


Neljapäev, 27. märts 2014
SAAL ALLEGRO


10.00-15.00    MINIMESS
Mikroettevõtlus, ühistegevused, turismikorraldus, elustiili ettevõtted

Kohaliku algatuse minimessil on teid ootamas Kodukant, Maainfo kohaliku toidu
trükiste ja Eesti LEADER tegevusgruppide bännerite näitusega, kohaliku toidu pakkujad
ja igal täistunnil parimate praktikate jagamine ning ettekanded.

Kohaliku algatuse minimessi üheks eesmärgiks on anda edasi kogemusi ja mõtteid
kohaliku toidu jõudmisest koolide ja lasteaedade lauale, väärtustades Eestimaal
kasvatatud ja kohalikest toorainetest toodetud kaupa. Minimessil kohtuvad  kohalike
omavalitsuste esindajad, kohaliku toidu tootjad/pakkujad ning kõik kohaliku toidu
huvilised.

Üles