16. Linnade ja Valdade Päevad

Fotogalerii 2021. aasta Linnade ja Valdade Päevadest leiab ELVLi Facebooki lehelt.

Sellel lehel avalikustame slaidikavad, mille avaldamiseks oleme saanud ettekandjate loa.
 

Teisipäev, 17.08.2021

Avamine (Sammassaal)
Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik (Sammassaal)
Poliitikute debatt (Sammassaal)
Korras eelarve kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise tagaja (Telk 1)
Kohalik omavalitsus ja õigus (Telk 2)
Haridus- ja noortevaldkond (Telk 3)
KOV e-teenused ja küberturve (Telk 4)
Ruumilise planeerimise suunad ja võimalused (Telk 5)
Keskkond (Telk 6)
Välissuhted/kommunikatsioon (Telk 7)

Kolmapäev, 18.08.2021

Siseturvalisus. Hoiame ja loome koos turvalise Eesti! (Suur telk)
Sotsiaalia. Kohalik omavalitsus – kas tänapäeva kuldkalake (Telk 1)
Tervis ja heaolu (Telk 2)
IKT taristu ja pilvelahendused (Telk 3)
Varia 2 (Telk 4)
Arendustegevus linnades ja valdades tuleviku kavandamisel (Telk 5)
Kultuur ja sport (Telk 6)
Maa, liikuvus ja teed (Telk 7)

Avamine
Teisipäev, 17.08.2021, Sammassaal
11.00-11.05

Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees

11.05-11.45 Avasõnavõtud

   11.05-11.20 Kersti Kaljulaid, Vabariigi President 
   Kõne

   11.20-11.30 Jüri Ratas, Riigikogu esimees

   11.30-11.40 Jaak Aab, riigihalduse minister

Üles

Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik
Teisipäev, 17.08.2021, Sammassaal
12.00-17.00

Kõnejuhid:  
Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees, Tallinna Linnavolikogu esimees; 
Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

12.00-12.05 Sissejuhatus
Tiit Terik; Jan Trei

12.05-12.30 Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik?
Jaak Aab, riigihalduse minister
Slaidikava

12.30-14.00 Paneelarutelu: Harjumaa kuldse ringi piiriülene koostöö
Paneelarutelu juhid: Tiit Terik; Jan Trei

Osalevad:
Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea;
Illar Lemetti, Viimsi vallavanem;
Madis Sarik, Rae vallavanem;
Andrus Umboja, Jõelähtme vallavanem;
Erik Sandla, Harku vallavanem;
Andres Laisk, Saue vallavanem;
Aimur Liiva, Kiili vallavanem;
Vladimir Arhipov, Maardu linnapea;
Tanel OtsSaku abivallavanem

14.00-15.00 LÕUNA

15.00-15.30 Strateegia „Eesti 2035" – kuidas näevad välja riik ja kohalikud omavalitsused aastal 2035? 
Eili Lepik, Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja
Slaidikava

15.30-16.10 Euroopa Liidu 2021–2027 finantsraamistik ja välisvahendite panus regionaalpoliitikasse
Kadri Tali, Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja
Slaidikava
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
Slaidikava

16.10-16.30 Ülevaade regionaalse arengu tegevuskava koostamisest – kuidas me näeme tasakaalustatud regionaalvaldkonna tulevikku?
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
Slaidikava

16.30-16.45 Kas me sellist Rõuge valda tahtsimegi?
Rein Loik, Rõuge vallavanem
Slaidikava

Üles

Poliitikute debatt
Teisipäev, 17.08.2021, Sammassaal
17.05-18.00

Debatti juhib ajakirjanik Urmas Vaino

Debatis osalevad:
Andrus Seeme – Eesti Reformierakond
Andrei Korobeinik – Eesti Keskerakond
Heiki Hepner – Erakond Isamaa
Lauri Läänemets – Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Anti Poolamets – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Üles

Korras eelarve kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise tagaja
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 1
12.00-17.00
 

Kõnejuhid:
Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tallinna Linnavolikogu Kantselei konsultant
Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor

12.00-12.10 Sissejuhatus
Angelika Kallakmaa-Kapsta

12.10-12.35 Ülevaade Eesti majandusest 
Mihkel Nestor, SEB analüütik
Slaidikava

12.35-13.15 Struktuuritoetused 2021-2027 korraldamisest – hetkeülevaade, tulemuspõhine rahastamine, riskid ja järelevalve
Urmo MerilaRiigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja
Slaidikava          

13.15-13.45 Kohalike  maksude  perspektiiv avatud ja väikese majandusega riigis. Millist maksupoliitikat vajavad omavalitsused?
Kadi Timpmann, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna  riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetooli nooremlektor
Slaidikava

13.45-14.15 Kohaliku omavalitsuse finantstervis COVID-19 väljumise järgselt 
Andrus JõgiRahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna nõunik
Slaidikava

14.20-15.00 LÕUNA

15.10-15.40 Omavalitsuse iseseisvus – kas ka finantsplaneerimises?
Andres Laisk, Saue vallavanem
Slaidikava

15.40-16.10 KOV teenustasemed (ülevaade analüüsist)
Karl Annus, Rahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna projektijuht
Slaidikava

16.10-16.50 Kohalik kasu ettevõtlusest omavalitsusele – kas võidab ka kogukond?
Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja asetäitja
Kristo Kaasik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna taastuvenergeetika projektijuht
Slaidikava

16.50-17.00 Päeva kokkuvõte
Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor

Üles

KOHALIK OMAVALITSUS JA ÕIGUS
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 2
12.00-16.55
 

Kõnejuhid:
Toomas Sepp, Tallinna ombudsman;
Sulev Valner, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik

12.00-12.05 Sissejuhatus
Toomas Sepp

12.05-12.15 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni ja muutmise hetkeseis
Sulev Valner, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik
Slaidikava

12.15-13.15 Ülevaade peamistest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kavandatavatest muudatustest
Olivia Taluste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik
Slaidikava

13.15-13.40 Ekspertarvamuse tutvustus erinevate kohaliku omavalitsuse juhtimismudelite rakendamise võimalustest
Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor
Slaidikava

13.40-14.20 Arutelu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise teemadel

14.20-15.00 LÕUNA

15.00-15.20 Kas omavalitsusüksused vajaksid ja tahaksid rohkem vabadust (või piisab lisarahast)?
Tim Kolk, Riigikohtu nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

15.20-15.45 Austav ja tõhus Justiitsministeeriumi haldusjärelevalve valla ja linna üle
Helen Kranich, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik
Slaidikava

15.45-16.10 Riigikontrolli ülevaate „Omavalitsuse teenuste korraldus endistes keskustes ja nende lähiümbruses pärast haldusreformi" tutvustus
Illar Tõnisson, Riigikontrolli vanemaudiitor
Slaidikava

16.10-16.35 Õiguskantsleri järelevalve omavalitsuste üle: näiteid aastatest 2020-2021
Vallo Olle, Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunik
Slaidikava

16.35-16.55 Omavalitsused kohtupraktikas
Villy Lopman, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK partner 
Slaidikava

Üles

Teisipäev, 17.08.2021, TELK 3
12.00-17.00
 

Kõnejuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

12.00-12.10 Sissejuhatus, tervitused

12.10-12.40 Mida erilisest ajast hariduses kaasa võtta ja mida toob uus õppeaasta?
Liina Kersna, haridus- ja teadusminister

12.40-13.10 Teadlik õpetaja = teadlik õppija
Tiina Tiit, Pelgulinna Gümnaasiumi õppejuht
Kadrian Allika, Pelgulinna Gümnaasiumi HEV koordinaator

13.10-13.40 Kaasava hariduse rakendamise uued väljakutsed 
Marju Randlepp, Rae Vallavalitsuse hariduse peaspetsialist
Kairi Vasemägi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik

13.40-14.10 Õpetaja töö- ja palgakorraldusest, KOVide pilootprojekti kogemustest
Mare Tamm, Elva Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja, projektis osalenud KOVi esindaja
Irja Rae, Fontese tasutiimi juht, projektipartner

14.10-14.50 LÕUNA                       

14.50-15.40 Paneelarutelu: Haridusvõrgu korrastamine – KOVi arengu vedur või pidur?Paneelijuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

Osalevad:
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem
Mari-Epp Täht, Haapsalu Linnavalitsuse haridusnõunik
Iti-Jantra Metsamaa, Lüganuse Vallavalitsuse haridusspetsialist
Urmas Treiel, Saaremaa Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja

15.40-16.00 Iga omavalitsus on nii tark kui targad on tema inimesed
Kertu Eensaar, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projekti projektijuht
Monica Marfeldt, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projekti koordinaator

16.00-16.30 Haridusametniku töö võimestamine läbi õpikogemuse
Ülle Tillmann, Võru Vallavalitsuse haridusspetsialist
Annika Viibus, Pärnu Linnavalitsuse huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist

16.30-16.50 Haridusjuhtide praktikaprogrammist
Pirkko Valge, Heateo SA juhatuse liige, tegevjuht

16.50-17.00 Kokkuvõte seminarist

Üles

KOV E-TEENUSED JA KÜBERTURVE
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 4
12.00-17.05


Kõnejuht: Kaupo Kase, Viljandi Vallavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) IKT projektijuht

12.00-12.15 ELVL KOV IKT koordineerimine. Viimased arengud, ülevaade liidu poolt läbi viidud rahulolu küsitlustest
Kaupo Kase, ELVL IKT projektijuht

12.15-12.25 ELVL IKT koordineerimise haldus- ja teenusmudeli analüüs; KOV IKT strateegia; VOLIS, Anna Teada, KOV kodulehtede uuendused; tuleviku KOV e-teenuste keskkond
Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Nevel Paju, Kaupo Kase, Katrin Rajamäe – ELVL
Slaidikava

12:25-12:45 Targa omavalitsuse töövahendid juhtimiseks, kaasamiseks ja otsustamiseks
Aivo Vard, AlphaGIS juhataja
Slaidikava

12:45-13:00 Planeeringute andmekogu arendusest
Kermo Mägi, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna planeeringute andmebaasi tooteomanik
Slaidikava

13.00-13.30 E-teenused ja moodsad praktikad Tallinnas. Olevik ja tulevik
Martin Männil, Tallinna Strateegiakeskus, linna digidirektor
Slaidikava

13.30-13.50 Digiühiskonna arengukava 2030 ja KOV-ide roll selles. EL 2021+ IKT valdkonna struktuurimeetmed ja KOV-ide võimalused
Kaire KasearuMajandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu osakonna IT rahastamise valdkonna juht

13.50-14.45 LÕUNA

14:45-14:55 Avalike teenuste ja protsesside kaardistus ning IKT võimaluste tõhusam kasutus. Rae valla plaanid 2021-2022.
Maie Liblik, Rae valla arendusjuht

14:55-15:40 Sündmusteenused ja nende tulevik. Omavalituste roll
Arutelu juhib Jaanus Valdmaa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sündmusteenuste projektijuht
Triin Oper, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna projektijuht

15.40-16.05 Mis probleeme peaks tarkvara KOV-de igapäevatöös lahendama?
Vello Solna, KOVGIS EVALD arenduste eestvedaja
Slaidikava

16.05-16.25 Küberturvalisus, see on imelihtne!
Martti Kebbinau, Telia Eesti küberturbe teenuste juht
Kristjan Aljas, Telia Eesti küberturbe lahenduste arhitekt
Slaidikava

16.25-16.45 KOV-ides toimunud küberintsidendid, mida neist õppida?
RIA küberintsidentide käsitlemise osakond CERT-EE
Slaidikava

16.45-17.05 Infosüsteem kui tervik KOV personali, finantsarvestuse ja eelarve lahenduseks
Tiiu Lumberg, Tresoor Tarkvara, infosüsteemide projekteerija, analüütik
Slaidikava
Lisainfo KOV-dele

Üles

RUUMILISE PLANEERIMISE SUUNAD JA VÕIMALUSED
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 5
11.50-17.00
 

Kõnejuhid:
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea;
Heiki Hansen, Elva vallavanem;
Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

11.50-12.00 Sissejuhatus
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

Tervitussõnavõtt 
Jaak Aab, riigihalduse minister

12.05-12.25 Kohaliku omavalitsuse üldplaneering „Kas planeerida või mitte"
Tuuli Veersalu, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna planeeringute nõunik
Andres Levald, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik
Slaidikava

12.25-12.50 Üldplaneeringud kaasaegsel tehnilised lahendused – Tartu linna üldplaneeringu digiraamat
Reno Laidre, Tartu abilinnapea
Slaidikava

12.50-13.10 Ruumiline planeerimine ja ruumi kohandamise strateegia kahaneva elanikkonna tingimustes
Kristi Grišakov, TalTech, Targa linna tippkeskuse teadur
Slaidikava

13.10-13.30 Elamumajanduse ümberkorraldamine korterelamute tasandil
Dmitri Moskovtsev, Rahandusministeeriumi projektijuht
Slaidikava

13.30-14.00 LÕUNA    

14.00-14.30 Ehitusregistri uuendused ja 3D kaksik – miks, kellele ja kuidas?
Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitusregistritalituse   juhataja

14.30-15.00 Eelistused elukeskkonna arengu kujundamiseks läbi ehituse pika vaate ning fookuspunktid uue üleriigilise planeeringu koostamisel
Jüri Rass, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler
Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnajuhataja asetäitja
Slaidikava

15.00-15.30 Innovaatilised lahendused hoonete renoveerimisel
Targo Kalamees, TalTechi Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor
Slaidikava

15.30-16.00 Targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus.  „Targalt Tartu moodi"
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea
Slaidikava

16.00-16.30 Nutikas ja energiatõhus avalik ruum – LUCIA Tallinna pilootala- Kanuti aia
valgustuslahendus
Eva Tallo, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhtivspetsialist

16.30-17.00 Ruumi planeerimine ja kohaloome avalikus ruumis
Elo Kiivet, Linnalabori arhitekt ja urbanist

Üles

KESKKOND
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 6
11.30-17.00
 

Moderaatorid:
Andres Jaadla, Rakvere abilinnapea;
Reigo Lehtla, ELVL keskkonnanõunik

11.30-11.45 Keskkonnatelgi avasõnad
Tõnis Mölder, keskkonnaminister

11.45-13.00 MAAVARAD JA KAEVANDAMINE

11.45-12.05 Kaevandamine ja kohalikud omavalitsused
Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja

12.05-12.30 Uuringu- ja kaevandamislubade menetlemine Keskkonnaametis
Martin Nurme, Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja

12.30-12.40 Kaevandamise teemaline arutelu – küsimused ja vastused

12.40-15.00 ENERGIATÕHUSUS, KLIIMA- JA ENERGIAKAVAD

12.40-13.10 Tartu energia- ja kliimakava
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea
Slaidikava

13.10-13.40 Kliimaneutraalne Rakvere 2035
Andres Jaadla, Rakvere abilinnapea
Slaidikava

13.40-14.10 KOV + energiaühistu = kogukonnaenergeetika
Märt Helmja, Tulundusühistu Energiaühistu tegevjuht
Slaidikava

14.10-14.30 Nutikate lahendustega Eesti linnad keskkonnasäästlikuks. Kuidas linnad ja vallad  saavad kaasa lüüa?
Külle Tärnov, FinEst targa linna tippkeskuse innovatsioonijuht
Slaidikava

14.30-14.50 Energia- ja kliimateemaline arutelu – küsimused ja vastused

14.50-16.20 ROHEPÖÖRE JA EUROOPA LIIDU KESKKONNA- JA KLIIMAVALDKONNA STRUKTUURITOETUSED

14.50-15.20 Uue perioodi struktuurivahendid keskkonna- ja kliimavaldkonnas
Kristi Klaas, Keskkonnaministeeriumi asekantsler
Slaidikava

15.20-15.30 Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused KOVidele
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse partnerlussuhete juht
Slaidikava

15.30-16.00 Kuidas linnad ja vallad roheliselt hüppama saada? 38 soovitust rohepöördeks
Maiu Lauring, Vabakonna ekspert, Rohetiigri analüütik
Slaidikava

16.00-17.00 JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMINE

16.00-16.30 Jäätmete liigiti kogumise riiklik eesmärk Eesti omavalitsustes
Tõnu Tuppits, Jäätmehalduskeskus
Slaidikava

16.30-16.45 Kuidas saavutada riiklikud eesmärgid, käitluskoha vaade
Keit Nestor, Paikre Prügila operatsioonide juht
Slaidikava

16.45-17.00 Ringmajanduse-teemaline arutelu – küsimused ja vastused

Üles

VÄLISSUHTED/KOMMUNIKATSIOON
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 7
12.00-16.40
 

12.00-13.10 KOHALIKUD OMAVALITSUSED JA SÕBRAD

Kõnejuht: Anu Juurma-Saks, Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja

12.00-12.10 Tervitussõnad
Mihkel Juhkami, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees, Rakvere Linnavolikogu esimees

12.10-12.30 Saku Jaapanis
Tanel Ots, Saku abivallavanem
Slaidikava

12.30-12.50 Sõbrad üks kord, sõbrad alati
Anu Juurma-Saks, Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja

12.50-13.10 Kohalike omavalitsuste ja Välisministeeriumi koostöövõimalused
Margus Rava, Välisministeeriumi välismajanduse osakonna äridiplomaatia büroo direktor

13.10-13.30 KOVid Euroopas – Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm
Renate Gross, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordinaator

13.30-13.50 KOHVIPAUS

13.50-16.40 KOMMUNIKATSIOONI TÄHTSUS EILE, TÄNA JA HOMME
Kõnejuht: Kadri Kauksi, Lääne-Harju valla kommunikatsioonijuht

13.55-14.15 Omavalitsuste roll riski- ja kriisikommunikatsioonis – Päästeameti vaade
Maris Moorits, Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Slaidikava

14.15-15.00 LÕUNA

15.00-15.30 Äpp valla kommunikatsioonikanalina
Merilyn Säde, Elva valla kommunikatsioonijuht
Liina Siniveer, Hiiumaa valla avalike suhete osakonna juhataja

15.30-15.40 KOHVIPAUS

15.40-16.40 Paneelarutelu: Linna- ja vallaleht – kogukondliku identiteedi hoidja või iganenud  meedium?
Moderaator: Nele Kullerkupp, Postimehe ajakirjanik
Arutelus osalejad:
Aivar Hundimägi, Äripäeva kohalike uudiste projektijuht
Agu Veetamm, Keila lehe peatoimetaja
Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor
Merilyn Säde, Elva valla kommunikatsioonijuht

Üles

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Õhtune kultuuriprogramm algab kell 19.00 Lauluväljakul!
Ansambel Onud ja palju muud põnevat.

Üles

SISETURVALISUS. Hoiame ja loome koos turvalise Eesti!
Kolmapäev, 18.08.2021, Suur telk
10.00-15.00
 

Kõnejuhid:
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem;
Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

10.00-10.05 Sissejuhatus
Maido Nõlvak; Jan Trei

10.05-10.30 Siseturvalisuse tagamine – meie kõigi ühine ülesanne?
Kristian Jaani, siseminister
Slaidikava

10.30-11.00 Eesti siseturvalisuse arengukava 2020-2030 – millist rolli nähakse kohalikel omavalitsustel siseturvalisusesse panustamisel? 
Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler
Slaidikava

11.00-11.30 COVID-19 kriisi õppetunnid ja koostöö kohalike omavalitsustega
Üllar Lanno, Terviseameti peadirektor
Slaidikava

11.30-12.00 Lähisuhtevägivalla kuriteod ja ennetus – mida kohalikud omavalitsused saaksid teha lähisuhtevägivalla ennetamiseks?
Karin Talviste, Riigiprokuratuur, riigiprokurör   
Slaidikava
Lisa 1 -  Lähisuhtevägivalla infoleht

12.00-13.00 LÕUNA

13.00-13.30 Kuidas kriisi ära tunda ja selleks valmis olla?
Tuuli Räim, Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja
Slaidikava

13.30-14.00 Ideed ja tegevused elanikkonnakaitse korraldamisest kohaliku omavalitsuse ja kogukonna tasandil
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem
Slaidikava

14.00-14.30 Turvalise ruumiloome tööriistad
Anu Leps, Justiitsministeeriumi nõunik
Slaidikava

14.30-15.00 Radikaliseerumine turvatunde riive kontekstis
Pärtel Preinvalts, Politsei- ja Piirivalveameti vanemkorrakaitseametnik

Üles

SOTSIAALIA. Kohalik omavalitsus – kas tänapäeva kuldkalake?
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 1
10.00-15.00
 

10.00-12.15 Sotsiaalia I osa
Kõnejuht:  Eike Käsi, Keila abilinnapea

10.00-10.05 Sissejuhatus
Eike Käsi

10.05-10.30 Riik ja KOV käsikäes inimeste jaoks
Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister

10.30-11.10 Kohalike sotsiaalteenuste ja -toetuste kättesaadavus
Kersti Kriisk, PhD, Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö lektor
Slaidikava

11.10-11.40 Sotsiaalteenuste pakkumine Riigikohtu otsuse valguses
Kristi Ploom, Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna vanemnõunik
Slaidikava

11.40-12.10 Ülevaade pikaajalisest hooldusest ja sellega seotud plaanidest
Ketri Kupper, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna pikaajalise hoolduse arendamise poliitika juht
Tarmo Kurves, Sotsiaalministeeriumi hoolekandeteenuste ja -toetuste poliitika juht
Slaidikava

12.10-12.30 Kohaliku omavalitsuse ja töötukassa koostöö sotsiaalsete probleemidega töötute toimetuleku ja töövalmiduse toetamiseks
Pille Liimal, Eesti Töötukassa juhatuse liige
Slaidikava

12.30-12.35 Kokkuvõte
Eike Käsi, kõnejuht

12.35-13.05 LÕUNA

13.05-15.00 Sotsiaalia II osa
Kõnejuht: Kairit Lindmäe, Saaremaa Vallavolikogu liige; Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) juhatuse liige

13.05-13.10 Sissejuhatus
Kairit Lindmäe

13.10-13.35 Erivajadustega laps – perede kogemused ja ootused
Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht
Slaidikava

13.35-14.00 Erivajadusega laste tugiteenuste reform
Liina Lokko, Sotsiaalministeeriumi erivajadusega laste poliitika juht
Slaidikava

14.00-14.30 Minu laps asendushooldusel. Asendushooldusel lapse vajaduspõhine leping ja rahastamine
Kersti Kask, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna järelevalve talituse juhataja
Aasa Harjak, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna järelevalve talituse järelevalve peaspetsialist
Slaidikava

14.30-14.55 Sotsiaalvaldkonna Euroopa rahad 2021+
Ivar Sikk, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja  

14.55-15.00 Päeva kokkuvõte
Kairit Lindmäe, kõnejuht

Üles

TERVIS JA HEAOLU
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 2
10.00-13.10
 

Kõnejuht: Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.25 Kohaliku omavalitsuse ja  Eesti Punase Risti võimalikud koostööpunktid
Arvi Perv, Punase Risti peasekretär

10.25-10.45 Kohaliku omavalitsuse roll oma inimeste eluea pikendamisel ja tervise parandamisel
Katre Seema, Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu keskuse paikkonna ja
töökohtade valdkonna juht
Slaidikava

10.50-11.10 „Tervislike omavalitsuste ühine seiklusorienteerumine"
Ainar Sepnik, Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku koordinaator, Viru-Nigula valla spordijuht  
Slaidikava

11.10-11.30 Elukeskkond, naised ja mehed
Barbi Pilvre, Tallinna Ülikooli dotsent, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse partner
Ettekanne
Artikkel

11.30-12.10 Millised on maanaiste ootused kohaliku elu korraldajatele? Maapiirkondade naiste elu-olu uuringu esialgsetest tulemustest
Kadri Soo, Tartu Ülikooli teadur
Slaidikava

12.10-12.30 Maal elamise päev aitab kaasa avalike teenuste, elukeskkonna ja elanike rahulolu kujunemisele omavalitsuses
Ivika Nõgel, Eesti Külaliikumine Kodukant
Slaidikava

12.30-12.50 Koolibussiohutuse kompleksuuringu koostöökohtade ja seniste tulemuste tutvustamine
Liis Sepp, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert
Slaidikava

12.50-13.10 Reisijateveo innovatiivne tulevikulahendus
Mark Maslov, Mihkel Liivakant, 7-roads OÜ
Slaidikava

Üles

IKT TARISTU JA PILVELAHENDUSED
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 3
10.10-12:30


Kõnejuht: Kaupo Kase, Viljandi Vallavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) IKT projektijuht

10:10-10:30 Riigipilv ja omavalitsused
Taavi Viilukas, Riigipilve osakonna juhataja
Slaidikava

10.30-11.00 Hariduse digitaristu uuendamine: kliendikeskselt uude aastakümnesse
Jüri Saar, Haridus- ja Noorteameti (HARNO) programmijuht

11.00-11.20 Lairiba arendamise tulevik
Raigo Iling, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna nõunik
Slaidikava

11.20-11.40 KOV-ide IKT hetkeseisukord ja võimalikud parenduspunktid
Priit Muuga, TietoEVRY, äriarendusjuht
Slaidikava

11.40-12.00 Pole logisid, pole probleemi – sellega kaugele ei sõua tänases maailmas
Rome Mitt, ByteLife'i müügijuht; Kalev Kuusik, ByteLife'i logihalduse tootejuht

12.00-12.20 Omavalitsuse finantshalduse digitaliseerimine: miks see on vajalik ja kuidas sellega algust teha?
Ain Sakk, Fujitsu Estonia AS
Slaidikava
Infoleht

12:20-12:30 Kokkuvõte ja lõppsõnad
Kaupo Kase, ELVL IKT projektijuht

Üles

VARIA 2
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 4
10.00-14.40 
 

Kõnejuht: Kaarel Kose, Harjumaa Omavalitsuste Liidu väliskoostöö nõunik

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-11.00 Piiriülese koostöö uued võimalused
Paneeli juht: Riina Nurmsaar, Rahandusministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö talituse nõunik

Paneelis osalejad:
Ülari Alamets, Interreg V-A Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 projektijuht (ettevõtluse arendamine);
Helena Järviste, Interreg V-A Eesti-Läti programmi 2014-2020 ühise sekretariaadi direktor;
Liane Rosenblatt/Unda Ozolina, Eesti -Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020, programmi ja kommunikatsiooni konsultant/ühise tehnilise sekretariaadi direktor 

11.05-11.40 Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuanne
Keit Parts, Riigikantselei, Ligipääsetavuse rakkerühma juht
Slaidikava

11.40-12.00 Liikluspiirangute info avalikustamine: probleemid ja võimalused
Hannu Ploompuu, Transpordiameti maanteeliikluse juhtimise üksuse teeinfo analüütik
Slaidikava

12.00-12.20 Regio kaardid ja ruumiandmed kohalikele omavalitsustele
Tõnis Laugesaar, Regio OÜ müügijuht
Slaidikava

12.20-12.40 xLaw – õigusteabe töövahend igale KOV ametnikule
Evert Nõlv, ExtendLaw tegevjuht
Slaidikava

12.40-13.00 Future Dialog – vald tagataskus
Future Dialog OÜ

13.20-13.40 Kui ilm muutub ohtlikuks
Svetlana Pudova, Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse asedirektor

13.40-14.00 Kuidas saavad keskkonnaandmed ja analüüsid olla abiks planeerimisotsuste
tegemisel?
Peep Jürmann, Keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna juhtivspetsialist
Slaidikava

14.00-14.20 Ohud ja võimalused teede majandamisel
Taivo Möll, AS Teede Tehnokeskus juhataja
Slaidikava

14.20-14.40 Miks on omavalitsusel kasulik metsade kasutust suunata?
Liis Keerberg, Eestimaa Looduse Fondi metsaprogrammi ekspert
Slaidikava

Üles

ARENDUSTEGEVUS LINNADES JA VALDADES TULEVIKU KAVANDAMISEL
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 5
10.00-15.30
 

Päevajuhid:

Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees;
Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht

Päeva avab: Andres Sutt, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister  

10.00-10.55 Linnade ja valdade roll ettevõtlusekeskkonna arendamisel, arendusvaldkonnad 2021-2027  
Paneelijuht: Kertu Vuks, Elva abivallavanem

Paneelis osalevad:
Sille Kraam, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler
Tiit Talvaru, OÜ Dipperfox / PlasmaPro omanik ja juhataja
Uku Varblane, Arenguseire Keskuse ekspert
Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juhatuse esimees
Olavi Petron, Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja

11.00-11.55 Ootused linnadele ja valdadele ettevõtjate vaatest
Paneelijuht: Toomas Kuuda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esinduse juhataja

Paneelis osalevad:
Raul Aron, Tööandjate Keskliidu analüütik-nõunik
Silja Lipp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtlusvaldkonna juht
Sven Mats, AS Matek tegevdirektor; Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige
Mikk Tuisk, Saaremaa vallavanem
Mihkel Tammo, EAS-i ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse direktor

12.00-12.50 Kuidas luua rohkem kõrgepalgalisi töökohti oma regioonis?
Paneelijuht: Sulev Alajõe, Saaremaa Arenduskeskus, Lääne- Eesti investorkonsultant

Paneelis osalevad:
Urmas Varblane, Tartu Ülikool 
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem 
Otto Richard Pukk, Incap Electronics
Kaire Luht, Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja

13.00-13.55 Haridus kui regiooni arengumootor
Paneelijuht: Raido Lember, EAS Välisinvesteeringute keskuse äriarendusjuht

Paneelis osalevad:
Kerda Eiert, Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
Katri Raik, Narva linnapea 
Karin KünnapasKood Jõhvi koolijuht   
Indrek Alekõrs, Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli juhataja
Robert Lippin, Haridus- ja Teadusministeeriumi kesk- ja täiskasvanuhariduse asekantsler

14.00-15.00 Rahvusvahelise koostöö kasu kohalikele omavalitsustele
Paneelijuht: Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht

Paneelis osalevad:
Mati Raamat, Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnajuhataja asetäitja
Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
Lenna Hingla, Valga valla planeeringute juhtivspetsialist
Jiri Tintera, Valga vallaarhitekt

15.00-15.30 Heaolumajanduse arendamine kohalikul tasandil
Katri-Liis Lepik, PhD, Tallinna Ülikooli dotsent

Üles

KULTUUR JA SPORT
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 6
10.00-15.00 
 

Kõnejuht: Kaja Liivak, Eesti Rahvakultuuri Keskuse kommunikatsiooni- ja personalijuht

10.00-13.40 KULTUUR

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.20 Olulised eesseisvad arengud kultuuris ja spordis
Anneli Ott, kultuuriminister

10.20-10.40 Regionaalne kultuurikorraldus peale haldusreformi ja toetusmeetmetest rahvakultuuri toetuseks kodanikuühiskonnas kui kohalikus omavalitsuses
Kalle Vister, Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor
Slaidikava
Margit Salmar, Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete osakonna juhataja
Slaidikava

10.40-11.00 Kohalikud omavalitsused – laulu- ja tantsupeoliikumise hoidjad
Jorma Sarv, Mõttekoja Creativity Lab OÜ juhatuse liige ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava programmijuht

11.00-11.20 Laulu- ja tantsupeo liikumine maakondades
Margus Toomla, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja

11.20-11.40 Tartumaa kultuuristrateegiast Loov Tartumaani
Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht
Astrid Hallik, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik
Slaidikava

11.40-12.00 Omavalitsus ja kultuuripärand
Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor

12.00-12.45 LÕUNA

12.45-13.05 Jagamine on raamatukogu tulevik
Jane Makke, Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhataja
Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

13.05-13.20 #Kultuurijuurestik
Ülle Välimäe, MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing juhatuse esinaine
Sandra Nikitin, MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing liige
Slaidikava

13.20-13.40 Kohalikud omavalitsused kogukonna liitjana. Riiklikud algatused, mis toetavad kohalikke omavalitsusi lõimumise ja kohanemise valdkonnas
Anna Mäkinen, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist
Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht
Slaidikava

13.40-15.00 SPORT

13.40-14.00 Liikumine – midagi enamat kui sport
Tarvi Pürn, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler

14.00-14.20 Terve inimene, terve riik
Urmas Sõõrumaa, Eesti Olümpiakomitee president
Slaidikava

14.20-14.40 Rakvere linn- 2020. aasta sportlikum omavalitsus- kuhu edasi?
Ave Sats, Rakvere Spordikeskuse direktor

14.40-15.00 Elva valla kogemuse tutvustus: Sport on meie kirg!
Marika Saar, Elva abivallavanem
Madis Šumanov, SA Elva Kultuur ja Sport spordijuht
Video
Slaidikava

Üles

MAA, LIIKUVUS JA TEED
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 7
9.55-15.00
 

Kõnejuhid:
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti  juhataja;
Enn Raadik, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse teedespetsialist;
Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

9.55-10.00 Sissejuhatus
Andres  Harjo

10.00-10.05 Tervitussõnavõtt
Taavi Aas, majandus- ja taristuminister

10.05-10.30 Transpordi areng 2021+
Johann Peetre, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna ekspert
Slaidikava

10.30-11.00 Keskkonnasõbralik ja ligipääsetav maakondlik bussitransport
Kirke Williamson, Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja
Slaidikava

11.00-11.30 Kas kohalik tee või riigitee?
Kuno Männik, Transpordiameti omandiekspert
Slaidikava

11.30-12.00 Kohalike teede investeeringuvajadus läbi teede analüüsi.
Tiit Kaal, ERC Konsultatsiooni OÜ projektijuht
Jaan Ingermaa, Transpordiameti taristu varahalduse ekspert
Slaidikava

12.00-12.30 LÕUNA

12.30-13.00 Elekrooniline veoseleht – efektiivsem ja kiirem info liikumine
Taavi Tõns, Transpordiameti teehoiu korraldamise osakonna juhtivspetsialist
Slaidikava

13.00-13.30 Ehitusmaavarade varustuskindlusest taristute ja ehitustööde materjalivajaduse kindlustamiseks
Ene Jürjens, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonna juhataja
Slaidikava

13.30-14.00 Maareformi lõpetamine ja masskanded
Triinu Rennu, Maa-ameti peadirektori asetäitja
Slaidikava

14.00-14.30 Kuidas asukohainfo ja ruumiandmed aitavad paremini otsustele jõuda
Maili Hirlak, Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja
Slaidikava

14.30-15.00 Kuidas viiakse läbi järgmine maa korraline hindamine?
Veronika Ilsjan, Maa-ameti nõunik
Slaidikava

Üles