16. Linnade ja Valdade Päevad

Sellel lehel avalikustame slaidikavad, mille avaldamiseks oleme saanud ettekandjate loa.

Oleme tänulikud osalejatele tagasiside eest, mida saate anda lingil 
https://forms.gle/UpakZEt2eVAweh6n7
 

Teisipäev, 17.08.2021

Avamine (Sammassaal)
Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik (Sammassaal)
Poliitikute debatt (Sammassaal)
Korras eelarve kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise tagaja (Telk 1)
Kohalik omavalitsus ja õigus (Telk 2)
Haridus- ja noortevaldkond (Telk 3)
KOV e-teenused ja küberturve (Telk 4)
Ruumilise planeerimise suunad ja võimalused (Telk 5)
Keskkond (Telk 6)
Välissuhted/kommunikatsioon (Telk 7)

Kolmapäev, 18.08.2021

Siseturvalisus. Hoiame ja loome koos turvalise Eesti! (Suur telk)
Sotsiaalia. Kohalik omavalitsus – kas tänapäeva kuldkalake (Telk 1)
Tervis ja heaolu (Telk 2)
IKT taristu ja pilvelahendused (Telk 3)
Varia 2 (Telk 4)
Arendustegevus linnades ja valdades tuleviku kavandamisel (Telk 5)
Kultuur ja sport (Telk 6)
Maa, liikuvus ja teed (Telk 7)

Avamine
Teisipäev, 17.08.2021, Sammassaal
11.00-11.05

Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees

11.05-11.45 Avasõnavõtud

   11.05-11.20 Kersti Kaljulaid, Vabariigi President 
   Kõne

   11.20-11.30 Jüri Ratas, Riigikogu esimees

   11.30-11.40 Jaak Aab, riigihalduse minister

Üles

Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik
Teisipäev, 17.08.2021, Sammassaal
12.00-17.00

Kõnejuhid:  
Tiit Terik, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees, Tallinna Linnavolikogu esimees; 
Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

12.00-12.05 Sissejuhatus
Tiit Terik; Jan Trei

12.05-12.30 Eesti regionaalpoliitika valukohad ja tulevik?
Jaak Aab, riigihalduse minister
Slaidikava

12.30-14.00 Paneelarutelu: Harjumaa kuldse ringi piiriülene koostöö
Paneelarutelu juhid: Tiit Terik; Jan Trei

Osalevad:
Mihhail Kõlvart, Tallinna linnapea;
Illar Lemetti, Viimsi vallavanem;
Madis Sarik, Rae vallavanem;
Andrus Umboja, Jõelähtme vallavanem;
Erik Sandla, Harku vallavanem;
Andres Laisk, Saue vallavanem;
Aimur Liiva, Kiili vallavanem;
Vladimir Arhipov, Maardu linnapea;
Tanel OtsSaku abivallavanem

14.00-15.00 LÕUNA

15.00-15.30 Strateegia „Eesti 2035" – kuidas näevad välja riik ja kohalikud omavalitsused aastal 2035? 
Eili Lepik, Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja
Slaidikava

15.30-16.10 Euroopa Liidu 2021–2027 finantsraamistik ja välisvahendite panus regionaalpoliitikasse
Kadri Tali, Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja
Slaidikava
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
Slaidikava

16.10-16.30 Ülevaade regionaalse arengu tegevuskava koostamisest – kuidas me näeme tasakaalustatud regionaalvaldkonna tulevikku?
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
Slaidikava

16.30-16.45 Kas me sellist Rõuge valda tahtsimegi?
Rein Loik, Rõuge vallavanem
Slaidikava

Üles

Poliitikute debatt
Teisipäev, 17.08.2021, Sammassaal
17.05-18.00

Debatti juhib ajakirjanik Urmas Vaino

Debatis osalevad:
Andrus Seeme – Eesti Reformierakond
Andrei Korobeinik – Eesti Keskerakond
Heiki Hepner – Erakond Isamaa
Lauri Läänemets – Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Anti Poolamets – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Üles

Korras eelarve kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise tagaja
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 1
12.00-17.00
 

Kõnejuhid:
Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tallinna Linnavolikogu Kantselei konsultant
Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor

12.00-12.10 Sissejuhatus
Angelika Kallakmaa-Kapsta

12.10-12.35 Ülevaade Eesti majandusest 
Mihkel Nestor, SEB analüütik
Slaidikava

12.35-13.15 Struktuuritoetused 2021-2027 korraldamisest – hetkeülevaade, tulemuspõhine rahastamine, riskid ja järelevalve
Urmo MerilaRiigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja
Slaidikava          

13.15-13.45 Kohalike  maksude  perspektiiv avatud ja väikese majandusega riigis. Millist maksupoliitikat vajavad omavalitsused?
Kadi Timpmann, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna  riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetooli nooremlektor
Slaidikava

13.45-14.15 Kohaliku omavalitsuse finantstervis COVID-19 väljumise järgselt 
Andrus JõgiRahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna nõunik
Slaidikava

14.20-15.00 LÕUNA

15.10-15.40 Omavalitsuse iseseisvus – kas ka finantsplaneerimises?
Andres Laisk, Saue vallavanem
Slaidikava

15.40-16.10 KOV teenustasemed (ülevaade analüüsist)
Karl Annus, Rahandusministeeriumi KOV finantsjuhtimise osakonna projektijuht
Slaidikava

16.10-16.50 Kohalik kasu ettevõtlusest omavalitsusele – kas võidab ka kogukond?
Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja asetäitja
Kristo Kaasik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna taastuvenergeetika projektijuht
Slaidikava

16.50-17.00 Päeva kokkuvõte
Veikko Luhalaid, Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor

Üles

KOHALIK OMAVALITSUS JA ÕIGUS
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 2
12.00-16.55
 

Kõnejuhid:
Toomas Sepp, Tallinna ombudsman;
Sulev Valner, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik

12.00-12.05 Sissejuhatus
Toomas Sepp

12.05-12.15 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse revisjoni ja muutmise hetkeseis
Sulev Valner, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik
Slaidikava

12.15-13.15 Ülevaade peamistest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kavandatavatest muudatustest
Olivia Taluste, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna õigusnõunik
Slaidikava

13.15-13.40 Ekspertarvamuse tutvustus erinevate kohaliku omavalitsuse juhtimismudelite rakendamise võimalustest
Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor
Slaidikava

13.40-14.20 Arutelu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise teemadel

14.20-15.00 LÕUNA

15.00-15.20 Kas omavalitsusüksused vajaksid ja tahaksid rohkem vabadust (või piisab lisarahast)?
Tim Kolk, Riigikohtu nõunik põhiseaduslikkuse järelevalve asjades

15.20-15.45 Austav ja tõhus Justiitsministeeriumi haldusjärelevalve valla ja linna üle
Helen Kranich, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik
Slaidikava

15.45-16.10 Riigikontrolli ülevaate „Omavalitsuse teenuste korraldus endistes keskustes ja nende lähiümbruses pärast haldusreformi" tutvustus
Illar Tõnisson, Riigikontrolli vanemaudiitor
Slaidikava

16.10-16.35 Õiguskantsleri järelevalve omavalitsuste üle: näiteid aastatest 2020-2021
Vallo Olle, Õiguskantsleri Kantselei vanemnõunik
Slaidikava

16.35-16.55 Omavalitsused kohtupraktikas
Villy Lopman, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK partner 
Slaidikava

Üles

Teisipäev, 17.08.2021, TELK 3
12.00-17.00
 

Kõnejuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

12.00-12.10 Sissejuhatus, tervitused

12.10-12.40 Mida erilisest ajast hariduses kaasa võtta ja mida toob uus õppeaasta?
Liina Kersna, haridus- ja teadusminister

12.40-13.10 Teadlik õpetaja = teadlik õppija
Tiina Tiit, Pelgulinna Gümnaasiumi õppejuht
Kadrian Allika, Pelgulinna Gümnaasiumi HEV koordinaator

13.10-13.40 Kaasava hariduse rakendamise uued väljakutsed 
Marju Randlepp, Rae Vallavalitsuse hariduse peaspetsialist
Kairi Vasemägi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik

13.40-14.10 Õpetaja töö- ja palgakorraldusest, KOVide pilootprojekti kogemustest
Mare Tamm, Elva Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja, projektis osalenud KOVi esindaja
Irja Rae, Fontese tasutiimi juht, projektipartner

14.10-14.50 LÕUNA                       

14.50-15.40 Paneelarutelu: Haridusvõrgu korrastamine – KOVi arengu vedur või pidur?Paneelijuht: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

Osalevad:
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem
Mari-Epp Täht, Haapsalu Linnavalitsuse haridusnõunik
Iti-Jantra Metsamaa, Lüganuse Vallavalitsuse haridusspetsialist
Urmas Treiel, Saaremaa Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja

15.40-16.00 Iga omavalitsus on nii tark kui targad on tema inimesed
Kertu Eensaar, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projekti projektijuht
Monica Marfeldt, Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projekti koordinaator

16.00-16.30 Haridusametniku töö võimestamine läbi õpikogemuse
Ülle Tillmann, Võru Vallavalitsuse haridusspetsialist
Annika Viibus, Pärnu Linnavalitsuse huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist

16.30-16.50 Haridusjuhtide praktikaprogrammist
Pirkko Valge, Heateo SA juhatuse liige, tegevjuht

16.50-17.00 Kokkuvõte seminarist

Üles

KOV E-TEENUSED JA KÜBERTURVE
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 4
12.00-17.05


Kõnejuht: Kaupo Kase, Viljandi Vallavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) IKT projektijuht

12.00-12.15 ELVL KOV IKT koordineerimine. Viimased arengud, ülevaade liidu poolt läbi viidud rahulolu küsitlustest
Kaupo Kase, ELVL IKT projektijuht

12.15-12.25 ELVL IKT koordineerimise haldus- ja teenusmudeli analüüs; KOV IKT strateegia; VOLIS, Anna Teada, KOV kodulehtede uuendused; tuleviku KOV e-teenuste keskkond
Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Nevel Paju, Kaupo Kase, Katrin Rajamäe – ELVL
Slaidikava

12:25-12:45 Targa omavalitsuse töövahendid juhtimiseks, kaasamiseks ja otsustamiseks
Aivo Vard, AlphaGIS juhataja
Slaidikava

12:45-13:00 Planeeringute andmekogu arendusest
Kermo Mägi, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna planeeringute andmebaasi tooteomanik
Slaidikava

13.00-13.30 E-teenused ja moodsad praktikad Tallinnas. Olevik ja tulevik
Martin Männil, Tallinna Strateegiakeskus, linna digidirektor
Slaidikava

13.30-13.50 Digiühiskonna arengukava 2030 ja KOV-ide roll selles. EL 2021+ IKT valdkonna struktuurimeetmed ja KOV-ide võimalused
Kaire KasearuMajandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu osakonna IT rahastamise valdkonna juht

13.50-14.45 LÕUNA

14:45-14:55 Avalike teenuste ja protsesside kaardistus ning IKT võimaluste tõhusam kasutus. Rae valla plaanid 2021-2022.
Maie Liblik, Rae valla arendusjuht

14:55-15:40 Sündmusteenused ja nende tulevik. Omavalituste roll
Arutelu juhib Jaanus Valdmaa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sündmusteenuste projektijuht
Triin Oper, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna projektijuht

15.40-16.05 Mis probleeme peaks tarkvara KOV-de igapäevatöös lahendama?
Vello Solna, KOVGIS EVALD arenduste eestvedaja
Slaidikava

16.05-16.25 Küberturvalisus, see on imelihtne!
Martti Kebbinau, Telia Eesti küberturbe teenuste juht
Kristjan Aljas, Telia Eesti küberturbe lahenduste arhitekt
Slaidikava

16.25-16.45 KOV-ides toimunud küberintsidendid, mida neist õppida?
RIA küberintsidentide käsitlemise osakond CERT-EE
Slaidikava

16.45-17.05 Infosüsteem kui tervik KOV personali, finantsarvestuse ja eelarve lahenduseks
Tiiu Lumberg, Tresoor Tarkvara, infosüsteemide projekteerija, analüütik
Slaidikava
Lisainfo KOV-dele

Üles

RUUMILISE PLANEERIMISE SUUNAD JA VÕIMALUSED
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 5
11.50-17.00
 

Kõnejuhid:
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea;
Heiki Hansen, Elva vallavanem;
Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

11.50-12.00 Sissejuhatus
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

Tervitussõnavõtt 
Jaak Aab, riigihalduse minister

12.05-12.25 Kohaliku omavalitsuse üldplaneering „Kas planeerida või mitte"
Tuuli Veersalu, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna planeeringute nõunik
Andres Levald, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik
Slaidikava

12.25-12.50 Üldplaneeringud kaasaegsel tehnilised lahendused – Tartu linna üldplaneeringu digiraamat
Reno Laidre, Tartu abilinnapea
Slaidikava

12.50-13.10 Ruumiline planeerimine ja ruumi kohandamise strateegia kahaneva elanikkonna tingimustes
Kristi Grišakov, TalTech, Targa linna tippkeskuse teadur
Slaidikava

13.10-13.30 Elamumajanduse ümberkorraldamine korterelamute tasandil
Dmitri Moskovtsev, Rahandusministeeriumi projektijuht
Slaidikava

13.30-14.00 LÕUNA    

14.00-14.30 Ehitusregistri uuendused ja 3D kaksik – miks, kellele ja kuidas?
Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitusregistritalituse   juhataja

14.30-15.00 Eelistused elukeskkonna arengu kujundamiseks läbi ehituse pika vaate ning fookuspunktid uue üleriigilise planeeringu koostamisel
Jüri Rass, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler
Tiit Oidjärv, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnajuhataja asetäitja
Slaidikava

15.00-15.30 Innovaatilised lahendused hoonete renoveerimisel
Targo Kalamees, TalTechi Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor
Slaidikava

15.30-16.00 Targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus.  „Targalt Tartu moodi"
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea
Slaidikava

16.00-16.30 Nutikas ja energiatõhus avalik ruum – LUCIA Tallinna pilootala- Kanuti aia
valgustuslahendus
Eva Tallo, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhtivspetsialist

16.30-17.00 Ruumi planeerimine ja kohaloome avalikus ruumis
Elo Kiivet, Linnalabori arhitekt ja urbanist

Üles

KESKKOND
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 6
11.30-17.00
 

Moderaatorid:
Andres Jaadla, Rakvere abilinnapea;
Reigo Lehtla, ELVL keskkonnanõunik

11.30-11.45 Keskkonnatelgi avasõnad
Tõnis Mölder, keskkonnaminister

11.45-13.00 MAAVARAD JA KAEVANDAMINE

11.45-12.05 Kaevandamine ja kohalikud omavalitsused
Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja

12.05-12.30 Uuringu- ja kaevandamislubade menetlemine Keskkonnaametis
Martin Nurme, Keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja

12.30-12.40 Kaevandamise teemaline arutelu – küsimused ja vastused

12.40-15.00 ENERGIATÕHUSUS, KLIIMA- JA ENERGIAKAVAD

12.40-13.10 Tartu energia- ja kliimakava
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea
Slaidikava

13.10-13.40 Kliimaneutraalne Rakvere 2035
Andres Jaadla, Rakvere abilinnapea
Slaidikava

13.40-14.10 KOV + energiaühistu = kogukonnaenergeetika
Märt Helmja, Tulundusühistu Energiaühistu tegevjuht
Slaidikava

14.10-14.30 Nutikate lahendustega Eesti linnad keskkonnasäästlikuks. Kuidas linnad ja vallad  saavad kaasa lüüa?
Külle Tärnov, FinEst targa linna tippkeskuse innovatsioonijuht
Slaidikava

14.30-14.50 Energia- ja kliimateemaline arutelu – küsimused ja vastused

14.50-16.20 ROHEPÖÖRE JA EUROOPA LIIDU KESKKONNA- JA KLIIMAVALDKONNA STRUKTUURITOETUSED

14.50-15.20 Uue perioodi struktuurivahendid keskkonna- ja kliimavaldkonnas
Kristi Klaas, Keskkonnaministeeriumi asekantsler
Slaidikava

15.20-15.30 Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused KOVidele
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse partnerlussuhete juht
Slaidikava

15.30-16.00 Kuidas linnad ja vallad roheliselt hüppama saada? 38 soovitust rohepöördeks
Maiu Lauring, Vabakonna ekspert, Rohetiigri analüütik
Slaidikava

16.00-17.00 JÄÄTMETE LIIGITI KOGUMINE

16.00-16.30 Jäätmete liigiti kogumise riiklik eesmärk Eesti omavalitsustes
Tõnu Tuppits, Jäätmehalduskeskus
Slaidikava

16.30-16.45 Kuidas saavutada riiklikud eesmärgid, käitluskoha vaade
Keit Nestor, Paikre Prügila operatsioonide juht
Slaidikava

16.45-17.00 Ringmajanduse-teemaline arutelu – küsimused ja vastused

Üles

VÄLISSUHTED/KOMMUNIKATSIOON
Teisipäev, 17.08.2021, TELK 7
12.00-16.40
 

12.00-13.10 KOHALIKUD OMAVALITSUSED JA SÕBRAD

Kõnejuht: Anu Juurma-Saks, Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja

12.00-12.10 Tervitussõnad
Mihkel Juhkami, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees, Rakvere Linnavolikogu esimees

12.10-12.30 Saku Jaapanis
Tanel Ots, Saku abivallavanem
Slaidikava

12.30-12.50 Sõbrad üks kord, sõbrad alati
Anu Juurma-Saks, Pärnu Linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja

12.50-13.10 Kohalike omavalitsuste ja Välisministeeriumi koostöövõimalused
Margus Rava, Välisministeeriumi välismajanduse osakonna äridiplomaatia büroo direktor

13.10-13.30 KOVid Euroopas – Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm
Renate Gross, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordinaator

13.30-13.50 KOHVIPAUS

13.50-16.40 KOMMUNIKATSIOONI TÄHTSUS EILE, TÄNA JA HOMME
Kõnejuht: Kadri Kauksi, Lääne-Harju valla kommunikatsioonijuht

13.55-14.15 Omavalitsuste roll riski- ja kriisikommunikatsioonis – Päästeameti vaade
Maris Moorits, Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Slaidikava

14.15-15.00 LÕUNA

15.00-15.30 Äpp valla kommunikatsioonikanalina
Merilyn Säde, Elva valla kommunikatsioonijuht
Liina Siniveer, Hiiumaa valla avalike suhete osakonna juhataja

15.30-15.40 KOHVIPAUS

15.40-16.40 Paneelarutelu: Linna- ja vallaleht – kogukondliku identiteedi hoidja või iganenud  meedium?
Moderaator: Nele Kullerkupp, Postimehe ajakirjanik
Arutelus osalejad:
Aivar Hundimägi, Äripäeva kohalike uudiste projektijuht
Agu Veetamm, Keila lehe peatoimetaja
Ragne Kõuts-Klemm, Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor
Merilyn Säde, Elva valla kommunikatsioonijuht

Üles

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Õhtune kultuuriprogramm algab kell 19.00 Lauluväljakul!
Ansambel Onud ja palju muud põnevat.

Üles

SISETURVALISUS. Hoiame ja loome koos turvalise Eesti!
Kolmapäev, 18.08.2021, Suur telk
10.00-15.00
 

Kõnejuhid:
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem;
Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor

10.00-10.05 Sissejuhatus
Maido Nõlvak; Jan Trei

10.05-10.30 Siseturvalisuse tagamine – meie kõigi ühine ülesanne?
Kristian Jaani, siseminister
Slaidikava

10.30-11.00 Eesti siseturvalisuse arengukava 2020-2030 – millist rolli nähakse kohalikel omavalitsustel siseturvalisusesse panustamisel? 
Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler
Slaidikava

11.00-11.30 COVID-19 kriisi õppetunnid ja koostöö kohalike omavalitsustega
Üllar Lanno, Terviseameti peadirektor
Slaidikava

11.30-12.00 Lähisuhtevägivalla kuriteod ja ennetus – mida kohalikud omavalitsused saaksid teha lähisuhtevägivalla ennetamiseks?
Karin Talviste, Riigiprokuratuur, riigiprokurör   
Slaidikava
Lisa 1 -  Lähisuhtevägivalla infoleht

12.00-13.00 LÕUNA

13.00-13.30 Kuidas kriisi ära tunda ja selleks valmis olla?
Tuuli Räim, Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja
Slaidikava

13.30-14.00 Ideed ja tegevused elanikkonnakaitse korraldamisest kohaliku omavalitsuse ja kogukonna tasandil
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem
Slaidikava

14.00-14.30 Turvalise ruumiloome tööriistad
Anu Leps, Justiitsministeeriumi nõunik
Slaidikava

14.30-15.00 Radikaliseerumine turvatunde riive kontekstis
Pärtel Preinvalts, Politsei- ja Piirivalveameti vanemkorrakaitseametnik

Üles

SOTSIAALIA. Kohalik omavalitsus – kas tänapäeva kuldkalake?
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 1
10.00-15.00
 

10.00-12.15 Sotsiaalia I osa
Kõnejuht:  Eike Käsi, Keila abilinnapea

10.00-10.05 Sissejuhatus
Eike Käsi

10.05-10.30 Riik ja KOV käsikäes inimeste jaoks
Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister

10.30-11.10 Kohalike sotsiaalteenuste ja -toetuste kättesaadavus
Kersti Kriisk, PhD, Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö lektor
Slaidikava

11.10-11.40 Sotsiaalteenuste pakkumine Riigikohtu otsuse valguses
Kristi Ploom, Õiguskantsleri Kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna vanemnõunik
Slaidikava

11.40-12.10 Ülevaade pikaajalisest hooldusest ja sellega seotud plaanidest
Ketri Kupper, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna pikaajalise hoolduse arendamise poliitika juht
Tarmo Kurves, Sotsiaalministeeriumi hoolekandeteenuste ja -toetuste poliitika juht
Slaidikava

12.10-12.30 Kohaliku omavalitsuse ja töötukassa koostöö sotsiaalsete probleemidega töötute toimetuleku ja töövalmiduse toetamiseks
Pille Liimal, Eesti Töötukassa juhatuse liige
Slaidikava

12.30-12.35 Kokkuvõte
Eike Käsi, kõnejuht

12.35-13.05 LÕUNA

13.05-15.00 Sotsiaalia II osa
Kõnejuht: Kairit Lindmäe, Saaremaa Vallavolikogu liige; Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) juhatuse liige

13.05-13.10 Sissejuhatus
Kairit Lindmäe

13.10-13.35 Erivajadustega laps – perede kogemused ja ootused
Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht
Slaidikava

13.35-14.00 Erivajadusega laste tugiteenuste reform
Liina Lokko, Sotsiaalministeeriumi erivajadusega laste poliitika juht
Slaidikava

14.00-14.30 Minu laps asendushooldusel. Asendushooldusel lapse vajaduspõhine leping ja rahastamine
Kersti Kask, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna järelevalve talituse juhataja
Aasa Harjak, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna järelevalve talituse järelevalve peaspetsialist
Slaidikava

14.30-14.55 Sotsiaalvaldkonna Euroopa rahad 2021+
Ivar Sikk, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja  

14.55-15.00 Päeva kokkuvõte
Kairit Lindmäe, kõnejuht

Üles

TERVIS JA HEAOLU
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 2
10.00-13.10
 

Kõnejuht: Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.25 Kohaliku omavalitsuse ja  Eesti Punase Risti võimalikud koostööpunktid
Arvi Perv, Punase Risti peasekretär

10.25-10.45 Kohaliku omavalitsuse roll oma inimeste eluea pikendamisel ja tervise parandamisel
Katre Seema, Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu keskuse paikkonna ja
töökohtade valdkonna juht
Slaidikava

10.50-11.10 „Tervislike omavalitsuste ühine seiklusorienteerumine"
Ainar Sepnik, Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku koordinaator, Viru-Nigula valla spordijuht  
Slaidikava

11.10-11.30 Elukeskkond, naised ja mehed
Barbi Pilvre, Tallinna Ülikooli dotsent, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse partner
Ettekanne
Artikkel

11.30-12.10 Millised on maanaiste ootused kohaliku elu korraldajatele? Maapiirkondade naiste elu-olu uuringu esialgsetest tulemustest
Kadri Soo, Tartu Ülikooli teadur
Slaidikava

12.10-12.30 Maal elamise päev aitab kaasa avalike teenuste, elukeskkonna ja elanike rahulolu kujunemisele omavalitsuses
Ivika Nõgel, Eesti Külaliikumine Kodukant
Slaidikava

12.30-12.50 Koolibussiohutuse kompleksuuringu koostöökohtade ja seniste tulemuste tutvustamine
Liis Sepp, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert
Slaidikava

12.50-13.10 Reisijateveo innovatiivne tulevikulahendus
Mark Maslov, Mihkel Liivakant, 7-roads OÜ
Slaidikava

Üles

IKT TARISTU JA PILVELAHENDUSED
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 3
10.10-12:30


Kõnejuht: Kaupo Kase, Viljandi Vallavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) IKT projektijuht

10:10-10:30 Riigipilv ja omavalitsused
Taavi Viilukas, Riigipilve osakonna juhataja
Slaidikava

10.30-11.00 Hariduse digitaristu uuendamine: kliendikeskselt uude aastakümnesse
Jüri Saar, Haridus- ja Noorteameti (HARNO) programmijuht

11.00-11.20 Lairiba arendamise tulevik
Raigo Iling, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna nõunik
Slaidikava

11.20-11.40 KOV-ide IKT hetkeseisukord ja võimalikud parenduspunktid
Priit Muuga, TietoEVRY, äriarendusjuht
Slaidikava

11.40-12.00 Pole logisid, pole probleemi – sellega kaugele ei sõua tänases maailmas
Rome Mitt, ByteLife'i müügijuht; Kalev Kuusik, ByteLife'i logihalduse tootejuht

12.00-12.20 Omavalitsuse finantshalduse digitaliseerimine: miks see on vajalik ja kuidas sellega algust teha?
Ain Sakk, Fujitsu Estonia AS
Slaidikava
Infoleht

12:20-12:30 Kokkuvõte ja lõppsõnad
Kaupo Kase, ELVL IKT projektijuht

Üles

VARIA 2
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 4
10.00-14.40 
 

Kõnejuht: Kaarel Kose, Harjumaa Omavalitsuste Liidu väliskoostöö nõunik

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-11.00 Piiriülese koostöö uued võimalused
Paneeli juht: Riina Nurmsaar, Rahandusministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö talituse nõunik

Paneelis osalejad:
Ülari Alamets, Interreg V-A Kesk-Läänemere programmi 2014-2020 projektijuht (ettevõtluse arendamine);
Helena Järviste, Interreg V-A Eesti-Läti programmi 2014-2020 ühise sekretariaadi direktor;
Liane Rosenblatt/Unda Ozolina, Eesti -Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020, programmi ja kommunikatsiooni konsultant/ühise tehnilise sekretariaadi direktor 

11.05-11.40 Ligipääsetavuse rakkerühma lõpparuanne
Keit Parts, Riigikantselei, Ligipääsetavuse rakkerühma juht
Slaidikava

11.40-12.00 Liikluspiirangute info avalikustamine: probleemid ja võimalused
Hannu Ploompuu, Transpordiameti maanteeliikluse juhtimise üksuse teeinfo analüütik
Slaidikava

12.00-12.20 Regio kaardid ja ruumiandmed kohalikele omavalitsustele
Tõnis Laugesaar, Regio OÜ müügijuht
Slaidikava

12.20-12.40 xLaw – õigusteabe töövahend igale KOV ametnikule
Evert Nõlv, ExtendLaw tegevjuht
Slaidikava

12.40-13.00 Future Dialog – vald tagataskus
Future Dialog OÜ

13.20-13.40 Kui ilm muutub ohtlikuks
Svetlana Pudova, Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse asedirektor

13.40-14.00 Kuidas saavad keskkonnaandmed ja analüüsid olla abiks planeerimisotsuste
tegemisel?
Peep Jürmann, Keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna juhtivspetsialist
Slaidikava

14.00-14.20 Ohud ja võimalused teede majandamisel
Taivo Möll, AS Teede Tehnokeskus juhataja
Slaidikava

14.20-14.40 Miks on omavalitsusel kasulik metsade kasutust suunata?
Liis Keerberg, Eestimaa Looduse Fondi metsaprogrammi ekspert
Slaidikava

Üles

ARENDUSTEGEVUS LINNADES JA VALDADES TULEVIKU KAVANDAMISEL
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 5
10.00-15.30
 

Päevajuhid:

Mihkel Juhkami, Rakvere Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees;
Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht

Päeva avab: Andres Sutt, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister  

10.00-10.55 Linnade ja valdade roll ettevõtlusekeskkonna arendamisel, arendusvaldkonnad 2021-2027  
Paneelijuht: Kertu Vuks, Elva abivallavanem

Paneelis osalevad:
Sille Kraam, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler
Tiit Talvaru, OÜ Dipperfox / PlasmaPro omanik ja juhataja
Uku Varblane, Arenguseire Keskuse ekspert
Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juhatuse esimees
Olavi Petron, Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja

11.00-11.55 Ootused linnadele ja valdadele ettevõtjate vaatest
Paneelijuht: Toomas Kuuda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esinduse juhataja

Paneelis osalevad:
Raul Aron, Tööandjate Keskliidu analüütik-nõunik
Silja Lipp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ettevõtlusvaldkonna juht
Sven Mats, AS Matek tegevdirektor; Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse liige
Mikk Tuisk, Saaremaa vallavanem
Mihkel Tammo, EAS-i ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse direktor

12.00-12.50 Kuidas luua rohkem kõrgepalgalisi töökohti oma regioonis?
Paneelijuht: Sulev Alajõe, Saaremaa Arenduskeskus, Lääne- Eesti investorkonsultant

Paneelis osalevad:
Urmas Varblane, Tartu Ülikool 
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem 
Otto Richard Pukk, Incap Electronics
Kaire Luht, Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja

13.00-13.55 Haridus kui regiooni arengumootor
Paneelijuht: Raido Lember, EAS Välisinvesteeringute keskuse äriarendusjuht

Paneelis osalevad:
Kerda Eiert, Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
Katri Raik, Narva linnapea 
Karin KünnapasKood Jõhvi koolijuht   
Indrek Alekõrs, Pärnu Saksa Tehnoloogiakooli juhataja
Robert Lippin, Haridus- ja Teadusministeeriumi kesk- ja täiskasvanuhariduse asekantsler

14.00-15.00 Rahvusvahelise koostöö kasu kohalikele omavalitsustele
Paneelijuht: Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht

Paneelis osalevad:
Mati Raamat, Tartu linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnajuhataja asetäitja
Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
Lenna Hingla, Valga valla planeeringute juhtivspetsialist
Jiri Tintera, Valga vallaarhitekt

15.00-15.30 Heaolumajanduse arendamine kohalikul tasandil
Katri-Liis Lepik, PhD, Tallinna Ülikooli dotsent

Üles

KULTUUR JA SPORT
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 6
10.00-15.00 
 

Kõnejuht: Kaja Liivak, Eesti Rahvakultuuri Keskuse kommunikatsiooni- ja personalijuht

10.00-13.40 KULTUUR

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.20 Olulised eesseisvad arengud kultuuris ja spordis
Anneli Ott, kultuuriminister

10.20-10.40 Regionaalne kultuurikorraldus peale haldusreformi ja toetusmeetmetest rahvakultuuri toetuseks kodanikuühiskonnas kui kohalikus omavalitsuses
Kalle Vister, Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor
Slaidikava
Margit Salmar, Eesti Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete osakonna juhataja
Slaidikava

10.40-11.00 Kohalikud omavalitsused – laulu- ja tantsupeoliikumise hoidjad
Jorma Sarv, Mõttekoja Creativity Lab OÜ juhatuse liige ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava programmijuht

11.00-11.20 Laulu- ja tantsupeo liikumine maakondades
Margus Toomla, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja

11.20-11.40 Tartumaa kultuuristrateegiast Loov Tartumaani
Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht
Astrid Hallik, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik
Slaidikava

11.40-12.00 Omavalitsus ja kultuuripärand
Siim Raie, Muinsuskaitseameti peadirektor

12.00-12.45 LÕUNA

12.45-13.05 Jagamine on raamatukogu tulevik
Jane Makke, Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhataja
Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

13.05-13.20 #Kultuurijuurestik
Ülle Välimäe, MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing juhatuse esinaine
Sandra Nikitin, MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing liige
Slaidikava

13.20-13.40 Kohalikud omavalitsused kogukonna liitjana. Riiklikud algatused, mis toetavad kohalikke omavalitsusi lõimumise ja kohanemise valdkonnas
Anna Mäkinen, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist
Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonnajuht
Slaidikava

13.40-15.00 SPORT

13.40-14.00 Liikumine – midagi enamat kui sport
Tarvi Pürn, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler

14.00-14.20 Terve inimene, terve riik
Urmas Sõõrumaa, Eesti Olümpiakomitee president
Slaidikava

14.20-14.40 Rakvere linn- 2020. aasta sportlikum omavalitsus- kuhu edasi?
Ave Sats, Rakvere Spordikeskuse direktor

14.40-15.00 Elva valla kogemuse tutvustus: Sport on meie kirg!
Marika Saar, Elva abivallavanem
Madis Šumanov, SA Elva Kultuur ja Sport spordijuht
Video
Slaidikava

Üles

MAA, LIIKUVUS JA TEED
Kolmapäev, 18.08.2021, TELK 7
9.55-15.00
 

Kõnejuhid:
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti  juhataja;
Enn Raadik, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse teedespetsialist;
Kalle Toomet, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik

9.55-10.00 Sissejuhatus
Andres  Harjo

10.00-10.05 Tervitussõnavõtt
Taavi Aas, majandus- ja taristuminister

10.05-10.30 Transpordi areng 2021+
Johann Peetre, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna ekspert
Slaidikava

10.30-11.00 Keskkonnasõbralik ja ligipääsetav maakondlik bussitransport
Kirke Williamson, Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja
Slaidikava

11.00-11.30 Kas kohalik tee või riigitee?
Kuno Männik, Transpordiameti omandiekspert
Slaidikava

11.30-12.00 Kohalike teede investeeringuvajadus läbi teede analüüsi.
Tiit Kaal, ERC Konsultatsiooni OÜ projektijuht
Jaan Ingermaa, Transpordiameti taristu varahalduse ekspert
Slaidikava

12.00-12.30 LÕUNA

12.30-13.00 Elekrooniline veoseleht – efektiivsem ja kiirem info liikumine
Taavi Tõns, Transpordiameti teehoiu korraldamise osakonna juhtivspetsialist
Slaidikava

13.00-13.30 Ehitusmaavarade varustuskindlusest taristute ja ehitustööde materjalivajaduse kindlustamiseks
Ene Jürjens, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonna juhataja
Slaidikava

13.30-14.00 Maareformi lõpetamine ja masskanded
Triinu Rennu, Maa-ameti peadirektori asetäitja
Slaidikava

14.00-14.30 Kuidas asukohainfo ja ruumiandmed aitavad paremini otsustele jõuda
Maili Hirlak, Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja
Slaidikava

14.30-15.00 Kuidas viiakse läbi järgmine maa korraline hindamine?
Veronika Ilsjan, Maa-ameti nõunik
Slaidikava

Üles