17. Linnade ja Valdade Päevad

Suur tänu kõigile osalejatele!

FOTOD
Valiku fotodest leiab Eesti Linnade ja Valdade Liidu Facebooki lehelt (albumid). 

Fotod XVII Linnade ja Valdade Päevadest leiab:
12. aprill: https://photos.app.goo.gl/WUqbQdqYbRg5qXLE6
12. aprill fotosein: https://photos.app.goo.gl/fGECn8hWog13dGEq8
13. aprill: https://photos.app.goo.gl/ignbKyXZ8Qo8AZ2b8
NB: Palume fotosid kasutades alati viidata fotode autorile: Karli Saul.
Fotosid sotsiaalmeedias jagades kasutada palun teemaviidet #lvp2023

Sellel lehel avalikustame slaidikavad, mille avaldamiseks oleme saanud ettekandjate loa.

Ettekanded avalikustame aprillikuu jooksul. 

SOKOS Hotel Viru konverentsikeskus

Kolmapäev, 12.04.2023
Raha, konflikt, probleemid, lahendused 
Kuhu liigub Eesti regionaalpoliitika? Regionaalpoliitika väljakutsed
Parlamendierakondade esindajate debatt "Kuhu peaks liikuma Eesti regionaalpoliitika?" 
Rahvusvahelise koostöö kasu omavalitsustele 
 
LINNADE ja VALDADE PÄEVADE AVAMINE
12. aprill 11.00-11.45 
Saal: Grande 1 + 2

 
Alar Karis, Vabariigi President
Kõne
 
Mihhail Kõlvart, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees, Tallinna linnapea
Kõne (YouTube video)
Eesti-Soome üleriigiliste omavalitsusliitude koostöölepingu 2023-2026 allkirjastamine
 
 
FINANTSALANE TÖÖTUBA "RAHA, KONFLIKT, PROBLEEMID, LAHENDUSED"
12. aprill 12.00-16.45 
Saal: Grande 1+2
 
12.00-13.20 Paneel 1
"Raha on alati puudu"
Kõnejuht:
Angelika Kallakmaa-Kapsta, PhD, Tallinna Linnakantselei, linnasekretäri büroo konsultant

Teemad:
Kui suur investeering on omavalitsusele jõukohane?
Karel Tölp, Põhja-Sakala vallavanem
Priit Värv, Elva vallavanem

Haldusterritoriaalse reformi viljad – mured ja rõõmud
Britt Vahter, Rõuge vallavanem
Riivo Noor, Anija vallavanem

Kas kogukond võitis või kaotas ühinemise käigus?
Lauri Luur, Tori vallavanem
Andres Laisk, Saue vallavanem
 
13.30-14.20 Paneel 2
"Kas välisraha toob õnne õuele?"
Kõnejuht:
Kadri Leetmaa, Tartu Ülikool, kaasprofessor

Teemad:
Kas rahvusvaheline koostöö toob raha ja õnne õuele? (URBACT)
Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht
Jarno Laur, Tartu vallavanem

Millised on eksimused ja kuidas neist hoiduda EL struktuurivahendite kasutamisel?
Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuste arendamise osakonna juhataja
Jaanus Barkala, Otepää vallavanem
Jiri Tintera, Valga vald, vallaarhitekt
 
14.20-15.00 LÕUNA
 
15:00 – 16:45 Paneel 3
"Kas pensioni eest saab hooldekodukohta?"
Kas riigi poolt omavalitsustele üldhooldusreformi rakendamiseks arvestatud raha jääb üle või tuleb puudu? Kas ESF raha kasutamine on lõks naiivsete püüdmiseks?

Kõnejuht;
Kurmet Müürsepp, Antsla vald, abivallavanem
 
Ivar Sikk, Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna juhataja
Marelle Erlenheim, Saue valla sotsiaalosakonna juhataja
Katre Mägi, Järva valla sotsiaalosakonna juhataja
Merle Liivak, Tartu linna sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Raimo Saadi, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja
Tõnu Poopuu, Pärnu linna sotsiaalosakonna juhataja
 
 
KUHU LIIGUB EESTI REGIONAALPOLIITIKA? REGIONAALPOLIITIKA VÄLJAKUTSED.
12. aprill 12.00-15.30 
Saal: GRANDE 3

Kõnejuhid:
Jan Trei, ELVL asedirektor
Ingvar Saare, Lääneranna vallavanem, ELVL juhatuse liige
 
12.00-12.30 Avaettekanne riigihalduse ministrilt – Eesti regionaalpoliitika ja omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises
Riina Solman, Riigihalduse minister
 
12.30-13.00 Eesti regionaalareng teiste riikide võrdluses
Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
 
13.00-13.30 Proovikivid kohalikele omavalitsustele ja kuidas neid katki hammustada?
Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juhatuse esimees, konsultant
 
13.30-14.30 LÕUNA
 
14.30-15.00 Piirkondlikud nõukogud kui regionaalpoliitika nügijad
Mart Uusjärv, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitikaosakonna juhataja
 
15.00-15.30 EL ühtekuuluvuspoliitika meetmed: võimalus panustada regionaalse arengu tasakaalustamisse
Kaire Luht, Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse juhataja
 

PARLAMENDIERAKONDADE ESINDAJATE DEBATT "KUHU PEAKS LIIKUMA EESTI REGIONAALPOLIITIKA?"

12. aprill 15.45-17.15 
Saal: Grande 3

 
Debatti juhib Neeme Raud

Debatil osalesid:
...
 
 
HOOLIVUS JA HOOLEKANNE
12. arpill 12.00-14.25
Saal: BOLERO 1

Kõnejuht:
Eike Käsi, Keila abilinnapea, ESTA juhatuse liige
 
12.00 – 12.10 Sissejuhatus
 
12.10 – 12.55 Psüühikahäirega inimeste toetamine omavalitsuse poolt alates 2025
Elen Preimann, Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik
Anu Hall, Sotsiaalkindlustusameti isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) projekti juht
Slaidikava
 
12.55 – 13.55 Uued tuuled lastekaitses ja asendushoolduses
Liisa-Lotta Raag, Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna juhataja
Helen Jõks, Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna lastekaitsepoliitika juht
13.55 – 14.25 Abivajaduse ja hoolduskoormuse hindamisvahend sotsiaaltöötaja tööriistana
Kadri Mets, Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna nõunik
Ettekandes tutvustatakse Sotsiaalministeeriumi tellitud ja Poliitikauuringute Keskus Praxise läbi viidavat projekti „Abi- ja toetusvajaduse hindamisinstrumendi analüüs ja hoolduskoormuse hindamise metoodika ja hindamisvahendi väljatöötamine". Samuti hindamisvahenditega seotud edasisi plaane (koolitused, IT lahendused).  
Slaidikava
 
Lõuna 14.30-15.00
 
 
LÕIMUMINE JA KAASAMINE
12. aprill 15.00-15.30 
Saal: BOLERO 1
 
Ülevaade Euroopa mitmekultuuriliste linnade võrgustikust, erinevatest rahvustest inimeste lõimumisest ja kaasamisest, headest kogemustest erinevate kultuuride lõimimisel ja sobivatest strateegiatest.
Gemma Pinyol-Jimenez, Euroopa Nõukogu programmi "Intercultural Cities" ekspert
(NB! Inglise keeles)
 
KOHALIKU OMAVALITSUSE MUUTUV ROLL ÜHISKONDLIKU INNOVATSIOONI SOODUSTAJANA
12. arpill 16:15-16:45
Saal: BOLERO 1
 
Ülevaade Eesti sotsiaalse innovatsiooni keskkonnast ja arenguvõimalustest. Tutvustatakse Siseministeeriumi ja KÜSKi eestvedamisel valmivat visioonidokumenti ja Tallinna Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni ökosüsteemi uuringut ning soovitusi omavalitsustele.
Katri-Liis Lepik, PhD, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi dotsent
 
DIGIÜHISKOND
12. aprill 12.00-17.20
Saal: BOLERO 2

12.00 – 12.20 ELVL digivaldkond täna ja homme
Katrin Rajamäe, Eesti Linnade ja Valdade Liidu IKT projektijuht
12.20 – 13.00 Omavalitsuste portaal – KOVTP asemel uus veebilehtede platvorm KOVidele
Katrin Rajamäe, Eesti Linnade ja Valdade Liidu IKT projektijuht
Kaupo Kase, Eesti Linnade ja Valdade Liidu IKT projektijuht
Slaidikava
 
13.00 – 13.40 Mida juhib kohaliku omavalitsuse üksuse IT-juht?
Andres Kütt, Proud Engineers OÜ
 
13.40 – 14.20 LÕUNA
 
Töötuba ‘KOVid + riik + koostöö = inimkesksed (digi)teenused'
14.20 – 15.00
Sündmusteenuste ülevaade
Kai Kallas, tootejuht, Riigi Infosüsteemi Amet, sündmusteenuste osakond
eesti.ee kasutajakogemuse arendamine
Polina Dvinskihh, tootejuht, Riigi Infosüsteemi Amet

15.00 – 15.30 Kasutajakesksete teenuste loomise abivahendid ja tööriistad
MKMi digiriigi arengu osakond + Riigi Infosüsteemi Amet
Kaili Tamm, MKM, digiriigi teenuste valdkonna juht

15.30 – 16.00 Riiklik mobiilirakendus mRiik
MKMi digiriigi arengu osakond + Riigi Infosüsteemi Amet

Greta Preast, tootejuht
Slaidikava

 
16.00 – 17.20 Praktiline teenuse arendamise töötuba
MKMi digiriigi arengu osakond + Riigi Infosüsteemi Amet
 
 
ROHEPÖÖRE
12. aprill 10.00-13.00
Saal: DUETTO

Kõnejuhid:
Reigo Lehtla, ELVL nõunik
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht
 
10.00 – 10.30 Kliimamõju hindamine – millist kasu toob ja kuidas alustada, ehk praktilised sammud Greenspecti digitööriista ja kohaliku omavalitsuse näitel
Hanna Võrk, Sustinere OÜ keskkonnaekspert
Maris Ojamuru, Sustinere OÜ partner
Slaidikava
 
10.30 – 11.00 Eesti Vabariigi Rohepöörde tegevusplaan 2023-2025
Kristi Klaas, Riigikantselei rohepoliitika koordinaator
Slaidikava
 
11.00 – 11.30 Tartu Linn – Kliimaneutraalne aastaks 2030
Kaspar Alev, Tartu Linnavalitsuse Ruumiloome osakonna kliimaspetsialist
Slaidikava
 
11.30 – 12.00 Tallinn läheb üle Ringmajandusele
Lüüli Junti, Tallinna Strateegiakeskuse osakonnajuhataja
Slaidikava
 
12.00 – 12.30 Euroopa Rohepealinn 2023 Tallinn. Mis on plaanis?
Krista Kampus, Tallinna Strateegiakeskuse osakonnajuhataja
Slaidikava
 
12.30 – 13.00 R-KLUBI: Kuidas Eesti omavalitsused rohepöörde läbi viivad. Projekti tutvustus ja selle väljakuulutamine
Mihhail Kõlvart, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees, Tallinna linnapea
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht
Slaidikava
 
13.00 Lõuna
 
 
NUTIKA JA ÕNNELIKU AVALIKU RUUMI PLANEERIMISE SUUNAD JA VÕIMALUSED
12. arpill 14.00-17.00 
Saal: DUETTO

Kõnejuhid:
Külle Tärnov – FinEst Targa Linna Tippkeskus
Hardi Alliksaar – Tallinna Linnavaraameti juhataja
 
14.00-14.05 Avasõnad
Külle Tärnov – FinEst Targa Linna Tippkeskus
 
14.05 – 14.30 Ruumiandmete põhised rakendused planeerimiseks ja kaasamiseks
Aivo Vard, AlphaGIS OÜ
Slaidikava
 
14.30 – 15.00 Hoonete energiakulude reaalajas monitooring
Kalle Kuusk, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti juht
Slaidikava
 
15.00-15.30 RESTO – tööriist linna kvartalite renoveerimise planeerimiseks
Diana Vene, Võru linna peaarhitekt
Einari Kisel, TalTech, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti juht
Slaidikava
 
15.30-16.00 Taastuvenergia eesmärkide saavutamine energiakogukondade ning mikrovõrkude abil
Jaanus Tamm, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna projektijuht
Tarmo Korõtko, TalTech, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti juht
Slaidikava
 
16.00-16.30 Kuidas mõõta objektiivselt elanike heaolutunnet
Kaie Enno, Narva Arhitektuuri ja Planeerimise Ameti direktor
Slaidikava
Ivo Fridolin, TalTech, FinEst Targa Linna Tippkeskus, pilootprojekti teadusjuht
Slaidikava
 
16.30-17.00 Avalik linnaruum, roheluse ja inimeste ühendamine digikaksiku abil
Andres Maremäe, Tallinna linna strateegiakeskuse digiteenuste geoinfosüsteemide osakonna juhataja
Kristiina Kupper, Tallinna linna maastikuarhitekt
Slaidikava
 
 
RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ KASU OMAVALITSUSTELE
12. aprill 12.00-16.00 
Saal: ANDANTE

Rahvusvahelise koostöö kasu omavalitsustele, liikmete kogemus

12.00-12.45 Paneel I EESTI ja SOOME omavalitsuste koostöö.
"Kas meil on veel üksteiselt midagi õppida ?

Kõnejuht:
Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik
 
Avasõnad
Hannele Valkeeniemi, Soome Instituudi juhataja
 
Kunttaliitto / ELVLi küsitluse 2022 kokkuvõte, kuidas edasi, mis on meie liikmete soovid. Küsitluse kokkuvõtte esitab Kuntaliitto nõunik Laura Parsama.
 
Osalejad paneelis:
Laura Parsama, Kuntaliitto nõunik
Urmas Klaas, Tartu linnapea
Romek Konsenkranius, Pärnu linnapea
Hanna Tainio, Kuntaliitto asedirektor
 
13.00-14.00 Paneel II Euroopa algab linnadest ja valdadest

Kõnejuht:
Mihkel Juhkami, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees ja Rakvere Linnavolikogu esimees

Eesti omavalitsused on Euroopas esindatud. Kes meid esindavad ja raport liikmetele. Millist kasu toob esindatus ja osalemine Eestile, linnadele ja valdadele?

Osalejad paneelis:
Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht
Andres Jaadla, Rakvere Linnavolikogu liige, Euroopa Regioonide Komitee liige;
Jan Trei, Viimsi Vallavolikogu liige, Euroopa Regioonide Komitee asendusliige;
Mart Võrklaev, Rae Vallavolikogu liige, Euroopa Regioonide Komitee liige;
Annika Vaikla, Viimsi Vallavolikogu liige, Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi Eesti delegatsiooni aseesimees;
 
14.00 – 15.00 LÕUNA
 
15.00 -15.45 Paneel III Omavalitsuste juhtimine Ukraina sõja tingimustes linnades ja valdades
Kõnejuht:
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

Avasõnad
Ukraina suursaadik Eestis, Mariana Betsa
 
Osalevad:
Ukraina väikeste linnade ja valdade liidu esindajad
Oksana Kyryliuk, Ukraina Linnade Liidu tegevdirektor
Serhii Orliuk, Berdychiv linnapea;
Volodymyr Moskalenko, Korosten linnapea
ja Jaanika Tiitson, Saaremaa vallavalitsuse arendusnõunik
 
15.45-16.45 "Venemaa – lähedane ja kauge"
David Vseviov, ajaloolane
 
 
IKKAGI INIMESED!
12. aprill 12:00-17:00
Saal: ALLEGRO

Kõnejuht:
Anne-Ly Sumre, Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik
 
12.00-13.00 Omavalitsuse jätkusuutlikus: kuidas leida ja hoida töötajaid?
Kersti Vannas, Tööandja brändingu agentuur Instar tegevjuht
13.00-13.30 Värbamisväljakutsed Saaremaal
Mai-Liis Niit, Saaremaa vallavalitsuse personalijuht
Slaidikava
13.30-14.00 Kes leiab parima koolidirektori?
Ulla Kamp, Heateo Haridusfondi koolijuhtimise valdkonnajuht
14.00-14.45 LÕUNA
 
14.45-15.45 Diskussioon: Mida pealik ootab personalitööst?
Lauri Luur, Tori vallavanem,
Priit Värv, Elva vallavanem,
Katri Raik, Narva linnapea
 
15.30-16.30 Kuidas muuta personalivaldkond strateegiliselt oluliseks?
Vestlusringis osalevad:
Mari Nõmm, Arengupartner OÜ konsultant,
Mihkel Laan, Cumulus Consulting konsultant
 
16.30-17.00 Kuidas mõõta personalitöö tulemust? – minuomavalitsus.ee strateegilised personalimõõdikud
Kaie Küngas, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna nõunik

Kuidas mõõta personalitöö tulemust? – minuomavalitsus.ee strateegilised personalimõõdikud (link)

Üles
 

OMAVALITSUSTE VÄLJAKUTSED KRIISIDE KEERISES – SISETURVALISUS JA KRIISISUUTLIKKUS
13. aprill 10.00-14.00 
Saal: GRANDE 1


Kõnejuhid:
Jan Trei, ELVL asedirektor
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem, ELVL siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma esimees
 
10.00-10.30 Avaettekanne siseministrilt – Riigi ja omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises
 
10.30-11.00 Ukraina sõjapõgenike kriis – milleks peame valmistuma muutunud julgeolekuarhitektuuris?
Tarmo Miilits, Siseministeeriumi kantsler
 
11.00-11.30 Küberturvalisus ja KOV juhi vastutus
Gert Auväärt, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal
 
11.30-12.00 Omavalitsuste väljakutsed kriiside keerises
Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma esimees
 
12.00-12.30 LÕUNA
 
12.30-13.00 Riigikaitse planeerimisest ja ootustest kohalikele omavalitsustele
Viola Murd, Siseministeeriumi pääste-ja kriisivalmiduse asekantsler
 
13.00-13.30 Kuidas kriisides hakkama saada ja kuidas kriise ennetada?
Tuuli Räim, Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juhataja
 
13.30-14.00 Kriisikommunikatsioon kriiside keerises – kuidas peaks toimuma kommunikatsioon kriisiolukordades?
Kersti Luha, Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni juht
 
 

KESKKOND JA ENERGEETIKA
13. aprill 09.30-13.00 
Saal: GRANDE 2

 
Kõnejuhid:
Reigo Lehtla, ELVL nõunik
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht
 
09.30 – 10.00 Eesti veemajanduse konsolideerimine – OECD soovitused Eestile ja edasine plaan
Tatjana Rõõm, Keskkonnaministeeriumi Veeosakonna nõunik
Slaidikava
 
10.00-10.30 Paldiski vesisalvesti – Eesti suurim ringmajanduse üksikprojekt
Peep Siitam, Energiasalv Valdus OÜ juhatuse liige
Slaidikava
 
10.30-11.00 Riigi plaanid tuumaenergiaga: Kuhu me ehitame Eesti tuumajaama?! Asukohavaliku uuringu tulemuste tutvustus
Reelika Runnel, Keskkonnaministeerium
Slaidikava
Alan Rood, Rahandusministeerium
Slaidikava
 
11.00-11.30 Pikaajaliselt soodne elekter Fermi väikereaktorist
Kalev Kallemets, Ph. D Fermi Energia AS, juhatuse esimees
Slaidikava
 
11.30-12.00 PowerUP vesinik-generaatorid – Eesti järgmine ükssarvik?
Ivar Kruusenberg, Ph.D PowerUP Technologies Ltd, juhatuse esimees
Slaidikava
 
12.00-12.20 Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahelise koostöölepingu sõlmimine
Mihkel Juhkami, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees
Andrus Treier, Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja
Rait Pihelgas, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor
 
12.20-13.00 KOVidele suunatud toetused KIKis
Tanel Oppi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste ja teenuste osakonna juht
Slaidikava
 
 

VÕLUSÕNA "ENNETUS"
13. aprill 09.30-13.15
Saal: GRANDE 3

 
Maailmakohvik
09.30-13.15 VALDKONDADEÜLENE ENNETUS: üldised arengud ja koostöö kohalike omavalitsustega
Aktiivseid meetodeid kasutades arutatakse järgmistel teemadel:
–  Ennetusnõukogu tegevused sh valdkonnaülese ennetuse tegevuskava aastateks 2023-2026
–  Teadusnõukogu tegevused
–  Vabatahtlikud seltsilised kui halvema ennetajad
–  Riiklikud taotlusvoorud välisvahendite toel
–  Kohalikele omavalitsustele suunatud koolitused ja seminarid
–  Muud tugimeetmed kohalikele omavalitsustele
–  Osapoolte vajaduste ja ootuste kaardistus seoses valdkondadeülese ennetuse riigipoolse toega
–  Eesti Külaliikumine Kodukant viib perioodil 31.08.2021 kuni 31.10.2023 ellu Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud hanget „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" – vabatahtlike seltsiliste projekti. Tegevuse eesmärgiks on vabatahtlike abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul kõrvalabi, tuge või seltsi. Mis saab peale seda, kui projekt lõppeb?
 
Formaat: informatiivne + kindlasti palju kaasavat poolt. Fookus: mida ministeeriumid ja riigiasutused kohalikele omavalitsustele ennetuse osas pakuvad – nõustamised, sekkumisprogrammid, taotlusvoorud ja teadusnõukogu hindamistegevused sekkumisprogrammide osas. Lisaks vaade ka sellele, kuidas riigitasandil asjadega edasi liigutakse. Rohkem rõhku läheks kohapeal arutelule, kaasa tuuakse erinevaid materjale, informatiivsed lehed erinevate programmide, sekkumiste jms osas.

Kohvikupidajad:
Kaidy Aljama, Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kogukonna teenuste koordinaator
Triinu Purru, Tervise Arengu Instituudi paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja
Janika Usin, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja
Ain Peil,  Siseministeerumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
Riina Joamets, Tervise Arengu Instituudi uuringute andmehalduse osakonna analüütik
Gerli Lehe , Sotsiaalministeeriumi perede  heaolu ja turvaliste suhete osakonna nõunik
Liis Seeme, Sotsiaalkindlustusameti noortegarantii tugisüsteemi koordinaator
Krista Pegolainen-Saar, Vabatahtlike seltsiliste programmijuht
Slaidikava
 
13.15 Lõuna
 
 
ÕIGUS JA EETIKA
13. aprill 10.00-12.45 
Saal: BOLERO 1

Kõnejuht:
Karin Tenisson-Alev, Järva vallasekretär
 
10.00-10.45 Kohaliku omavalitsuse õiguste kaitse Riigikohtus
Villy Lopman, vandeadvokaat, partner Advokaadibüroo RASK
Slaidikava
 
10.45-12.00 Kohaliku omavalitsuse tegevuse läbipaistvuse suurendamise võimalused
Korruptsioonivastase seaduse muudatused, huvide deklaratsioonid
Kätlin-Chris Kruusmaa, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik
Slaidikava

Lobikohtumiste avalikustamise poolt – kas midagi vastu ka? KOV ettevõtte avatud juhtimine
Mari-Liis Sööt, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja
Slaidikava

Kohalike omavalitsuste kogemused Tallinna ja Põltsamaa näitel
Vivian Mihelson, Tallinna sisekontrolöri teenistus, osakonnajuhataja
Karro Külanurm, Põltsamaa vallavanem
Slaidikava
 
12.00-12.45 Kas ametnikule kingitud tort on mõjutamisvahend? Aga veinipudel?
Külli Taro, Ametnikueetika Nõukogu esimees, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht
Slaidikava
 
12.45 Lõuna
 
 
INFOTURVE JA EESTI INFOTURBESTANDARDI (E-ITS) RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES
13. aprill 10.00-12.00 
Saal: BOLERO 2

Moderaator:
Anu Tanila, Saaremaa vallavalitsus/Riigi Infosüsteemi Amet
 
10:00-10:10 Sissejuhatus.
Anu Tanila, RIA 
Katrin Rajamäe
, Eesti Linnade ja Valdade Liit
 
10:10-10:30 Eesti infoturbestandard – millest alustada?
Mari Seeba, Riigi Infosüsteemi Amet
 
10.30-10.50 KOVide Eesti infoturbestandardi profiili pilootprojekt ELVLis
Jaan Oruaas, FocusIT OÜ konsultant
 
10:50-11:10 Eesti infoturbestandard järelevalve KOVides
Ilmar Toom, Riigi Infosüsteemi Amet
 
11.10-11:30 Eesti infoturbestandardi pilootprojekt omavalitsuses. Kuidas on alustamine läinud?
Ragnar Luup, Tori valla IT juht
 
11:30-12.00 Eesti infoturbestandard portaal eits.ria.ee, praktiline harjutus portaali kasutamiseks.
Anu Tanila ja Mari Seeba, Riigi Infosüsteemi Amet
 
12.00 Lõuna
 

LIIKUMISAASTA 2023 ERIPROGRAMM
13. aprill 10.00-14:00
Saal: DUETTO
 
Kõnejuht:
Alo Lõoke, SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liige
 
10.00 Liikuma kutsuv kool ja linn
Merike Kull, Liikuma Kutsuv Kool
Mihkel Lees, Tartu abilinnapea.
Slaidikava
 
11.00 KOV roll liikumisaktiivsuse edendamisel
Tarvi Pürn, Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler
Slaidikava
Alo Lõoke, SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juhatuse liige
Slaidikava
 
12.00 Liikuvuse tulevik
Arengusuundumused aastani 2035
Uku Varblane, Arenguseire Keskus
Marek Rannala, Liikuvusagentuur
Slaidikava
 
13.00 Helsingi linna liikumisaktiivsuse programm 2018-2021
Minna Paajanen, Helsingi linna liikumisaktiivsuse edendamise juht 
Marek Rannala, Liikuvusagentuur
(NB! Inglise keeles)
Slaidikava
 
Lõuna
 
 
HOONETE ENERGIATÕHUSUS NING TEEDETARISTU JA ÜHISTRANSPORDI UUDSED VÄLJAKUTSED
13. aprill 09.30-12.40 
Saal: ANDANTE
 
Kõnejuhid:
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja
Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja
 
09.30-09.35 Avasõnad
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja
 
09.35-09.50 Planeeringute menetluskeskkonna (PLANIS) loomisest
Teele Kukk, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute menetluskeskkonna projektijuht
Slaidikava
 
09.50-10.20 VAAL – Omavalitsuse taristu haldamise ja teenuste osutamise GIS-põhine lahendus, Viimsi näide
Alar Mik, Viimsi abivallavanem
10.20-10.50 Eluhoonete energiatõhususe ja renoveerimise pikk vaade
Ivo Jaanisoo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse asekantsler
10.50-11.20 Ehitisregistri üleminek uuele arhitektuurile ja 2023. aasta uued arendused
Taavi Jakobson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistritalituse projektijuht
11.20-11.50 CO2 jalajälg taristuehituses
Kristjan Lill, Tallinna Tehnikaülikooli teede ja liikluse teadus- ja katselaboratooriumi kvaliteedijuht
11.50-12.10 Kruusateede stabiliseerimine ja parimad lahendused kruusateede korrashoiul
Sven Sillamäe, Tallinna Tehnikaülikooli teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma projektijuht
12.10-12.40 E- veoselehe rakendamine Eesti teedel ja selle kasutamise eelised omavalitsusele
Kert Kaspar Tammaru, Waybilleri konsultant
Annika Urbel, Märjamaa valla teedespetsialist
12.40 Lõuna
 
 
ITS ESTONIA ERISESSIOON "LIIKUVUSE TULEVIK – KESTLIK JA NUTIKAS"
13. aprill 09.30-13.00
Saal: ALLEGRO
 
Kõnejuht:
Maarja Rannama, ITS Estonia võrgustiku tegevjuht, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 
 
09.30–09.35 Avasõnad moderaatorilt 
Maarja Rannama, ITS Estonia võrgustiku tegevjuht, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 
 
09.35-09.50 Ühistranspordi väljakutsed 2023+ ehk kuhu liigub transport
Kati Tamtik, Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor
Slaidikava
 
09.50-10.15 Tuleviku transpordi ökosüsteem – nõudepõhine ja avatud uutele teenustele. Piloot Rae vallas. 
Raivo Sell, TalTech FinEst Targa Linna Tippkeskuse pilootprojekti teadusjuht 
Tanel Tammela, Rae abivallavanem 
10.15-10.40 Mobiilne tööplaneerimine sotsiaaltöötajale – hoolealuse kiireim ja parim teenindus paberivabalt 
Annaliisa Täht, Haapsalu Sotsiaalmaja juht 
Renet Mathiesen, Fleet Complete müügijuht 
10.40-11.05 Teehoolduse kvaliteet ja seire ning seotud teenused avalikkusele 
Alar Mik, Viimsi abivallavanem  
Märt Puust, AS Teede Tehnokeskuse projektijuht 
11.05-11.30 Jalasirutuspaus
 
11.30-11-55 Kohalike omavalitsuste veerevvahendite halduse digitaliseerimine. Ülevaadet kuludest, sündmustest ja hoiatustest
Ivar Vilmer, FleetGuru OÜ 
Alari Kirt, Viru-Nigula majanduskeskuse juhataja  
11.55–12.10 Kergliikluse laiendamine Tartus nutikate lahenduste abil 
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea  
12.10–13.00 Paneeldiskussioon: „Nõudepõhine transport – kas maapiirkondade elu päästja?" 
Osalevad:
Andres Ruubas, Transpordiameti Ühistranspordi osakonna juht  
Kaarel Tang, Saaremaa abivallavanem 
Andrus Kärpuk, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja 
Pirko Konsa, Modern Mobility tegevjuht 
Argo Verk, Ridango müügijuht 


Üles