Riigihalduse ministri tervitus

 
Austatud President, head kohalike omavalitsuse juhid, head kohalviibijad!
 
Mul on suur rõõm ja au tervitada kõiki omavalitsuste juhte,  kes on üle Eesti siia kogunenud, et arutada kohaliku elu küsimusi ja väljakutseid. Hea meel näha, et traditsiooniks saanud üritus toob kokku inimesi Eestimaa erinevatest paikadest, kes kogu hingega kohalikku elu arendavad ja edendavad.
 
Muudatused, mis kohalike omavalitsuste elus toimuvad, on suurimad viimase 25 aasta jooksul. Nende muudatustega toime tulla ei ole sugugi kerge ülesanne. Viimase aasta jooksul on suureks väljakutseks saanud haldusreform. Tänaseks on Eesti kaart täielikult muutunud. Tänan ja tunnustan kõiki omavalitsusi, kes tulid haldusreformi eesmärkidega kaasa, leidsid endale sobivad partnerid, pidasid tähtaegadest kinni ning viisid läbirääkimiste protsessi eduka lõpuni. Ilma teie tegude ja initsiatiivita ei oleks me reformiga selles punktis, kus praegu oleme. See kindlasti ei olnud kerge aasta aga tänu teile saan ma julgelt öelda, et haldusreform on edukalt kulgenud ning toon taaskord esile selle vähemainitud fakti, et tervelt 85 protsenti omavalitsustest suutsid kokkuleppele jõuda ning liitumisotsused ära teha. Just tänu teile saab reform lõpuks teoks. See, mida ei suutnud poliitikud aastate jooksul ellu viia, tegite teie selle aasta jooksul.
 
Mis saab edasi? Muutused jätkuvad. Täna liigume selle poole, et peale piiride muutmise saaksid omavalitsused ka muul moel jõudu juurde. Omavalitsuste roll peab kasvama ning osatähtsus valitsussektoris tõusma 25-lt protsendilt märgatavalt suuremaks. Omavalitsused saavad juurde vastutust ja võimekust juba seeläbi, et oleme otsustanud läbi viia maavalitsuste reformi. Reformi tulemusena anname kõik omavalitsuslikud ülesanded üle kohalikele omavalitsustele ning loomulikult ka vahendid nende täitmiseks. Selle otsusega viime kohalikku elu puudutavad küsimused veelgi inimestele lähemale. Oleme valitsusele vastavad ettepanekud teinud ning hoiame avalikkust pidevalt arenguga kursis. Aga ainult nende muudatustega muutused ei piirdu, meie ühine ülesanne on kokku leppida täiendavates funktsioonides, mis seni on riigi ülesanded, kuid mille täitmine just kohaliku omavalitsuse tasandil annab parema tulemuse.
 
Lisaks sellele oleme asunud taastama omavalitsuste tulubaasi ning kavandanud on selleks 55 miljonit eurot. Tuleme omavalitsustele appi, et neil oleks motivatsiooni tõsta lasteaiaõpetajate palkasid, parandada laste huvitegevuse kättesaadavust ning lisaks soovime toetada omavalitsusi kooli tugiteenuste pakkumisel. Samuti parandame koolilõuna ja maakondliku ühistranspordi rahastamist ning oleme omavalitsustele appi tulnud sotsiaalteenuste paremaks korraldamiseks.
 
Kokkuvõtteks ütlen, et iseseisvamad ja tugevamad omavalitsused, kes saavad ise rohkem otsustada, kuidas kujuneb nende tulubaas, mis on selle võimalused ja vabadused, on Eesti stabiilse arengu üks alustest. Ja meie kõigi ühistöö on teha nii, et kohalike omavalitsuste võimekus kasvaks.
Tunnustan Teid veel kord panuse eest kohaliku elu edendamisel! Soovin toimekaid linnade ja valdade päevi!
 
Mihhail Korb,
riigihalduse minister