OLULINE INFO SEOSES KOROONAVIIRUSEGA

Kõige uuem ja täpsem info: https://www.valitsus.ee/et

KRIIS.EE : https://www.kriis.ee/et

Kriis.ee Korduma Kippuvad Küsimused 

Terviseameti koduleht

Koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid

 
Stenbock'i maja FB:

https://www.facebook.com/stenbockimaja/

Kriisiinfotelefon - 1247 – Käitumisjuhised koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)

-------------------------

Rahandusministeeriumi täiendav infokiri 2020 lisaeelarves toetusfondi täiendavate rahade kohta (70 mln investeeringutoetus KOVidele)  (19.05.2020)

 

Rahandusministeeriumi infokiri 2020 lisaeelarvest KOVidele eraldatud 30 mln tulubaasi stabiliseerimise ja 30 mln teehoiu rahade kohta  (08.05.2020)

 

Kultuuriministeeriumi soovitused spordi- ja liikumisürituste korraldamiseks õues alates 2. maist 2020. aastal (29.04.2020)
LINK
.PDF fail

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine avalikkuse poole ( 27.04.2020) - LINK

Majandus- ja Kommunikatsiooniminiteeriumi selgitus kaubanduskeskuste piirangute kohta LINK

Eesti Linnade ja Valdade Liidu pöördumine Vabariigi Valitsuse poole - PÖÖRDUMINE TÄISMAHUS 

Oluline info riigihalduse ministrilt (23.03.2020)

Valitsus ei kärbi KOVide tulumaksu osa või tasandusfondi. Valitsuse eesmärk on riigieelarveliste toetusmeetmetega hoida majandust käigus nii palju kui võimalik. Ettevõttete palgatoetus ja muud meetmed on suunatud koondamiste ja suurte palgakärbete vältimiseks, mis aitavad ära hoida KOVide tulumaksu kiiret ja suuremas ulatuses vähenemist. Loe täpsemalt siit

Sotsiaalkindlustusameti teade:

Mitmed kohalikud omavalitused on märkinud, et puudub info üksi elavate riskigruppi kuuluvate isikute osas. Loe täpsemalt siit

KKK eriolukorras kultuurivaldkonnas ja Kultuuriministeeriumi vastused LINK

KKK eriolukorras ja Rahandusministeeriumi vastused - LINK

Keskkonnaministeeriumi jäätmevaldkonna soovitused seoses jäätmejaamade töökorraldusega eriolukorra ajal (23.03.2020)
Tekst

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised noortevaldkonnas (23.03.2020)
Tekst
.PDF fail

Siseministeeriumi esitlus "Vabatahtlike kaasamine kriisiolukorras"  /19.03.2020 (PowerPoint)
.PPT
.PDF

Ringkiri Eesti Punase Risti vabatahtlike kaasamise kohta eriolukorras (19.03.2020)
 

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised koolilõuna korraldamiseks distantsõppe perioodil (19.03.2020):
Tekst
PDF fail

Sotsiaalministeeriumi juhised kohalikele omavalitsustele sotsiaalteenuste ja lastekaitsetöö korraldamiseks (18.03.2020)
Tekst
DOCX fail

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised kohalikele omavalitsustele lasteaia- ja -hoiu teenuse tagamiseks (16.03.2020):
Tekst
PDF fail

Käitumisjuhised hooldustöötajatele ja hoolekandeasutustele (15.03.2020):
Tekst
PDF fail
 
Käitumisjuhised sotsiaaltöötajatele (15.03.2020):
Tekst
PDF fail
 
Edastame perearstide abipalve

Põhirõhk olukorra lahendamisel saab olema esmatasandil, meil on vaja esmatasandit toetada lähinädalatel.

1. Meedikute lastele on vaja tagada lasteaiakoht. Kahjuks paljudes KOVides on lasteaiad ka kinni pandud. Tuleks kaaluda väiksem- mahulisi lastehoidusid

2. Kui päevad hakkavad pikaks minema, oleks väga tore, kui kohalik kogukond toetaks ja hoolitseks personali lõunasöökide eest. Vajaduse peab täpsustama iga perearstikeskusega (PAK) eraldi.

3. Kuna kaitsevahendeid napib ja tuleb kitleid jms rohkem pesta, siis oleks suureks abiks, kui KOV toetaks perearstikeskuseid näiteks pesumajateenusega, sh peab olema pesu äraviimine ja toomine. Jällegi on vajadus vaja kokku leppida iga PAKiga eraldi.

4. Lisaks on tulevikus juurde vaja arvuteid (epideemia ajaks) - võimalik, et ka siin saavad KOVid aidata. On vaja luua lisatöökohti, sh kaugtöö jaoks. Võib-olla on mõnel PAKil vaja ka ruume kaugtöö jaoks. Mõnel pool on vaja võib-olla ka IT-tuge. Kui KOV-l on võimalik ka siin aidata, oleks abiks.

KOVid ja perearstikeskused peaksid omavahel suhtlema neil teemadel ja selgitama välja konkreetsed vajadused kohtadel.


Terviseameti kontrollküsimused KOV-dele:
• Kas minu elanikele on tagatud koroonaviirusega seonduv asjakohane ja värske info ning käitumisjuhiste kättesaadavus?
• Kas minu omavalitsuse territooriumil tegutsevad teenuste pakkujad on teadlikud viiruse leviku võimalustest ja rakendanud meetmeid selle ennetamiseks?
• Kas ma tean kuidas reageerida viiruse kahtluse/diagnoosi korral ning meil on olemas vajalikud vahendid (nt puhastus) viiruse leviku tõkestamiseks?
• Kas me teame piirkonna abivajajaid ja riskirühma kuuluvaid inimesi (nt eakad, puudega inimesed, hooldekodud) ning suudame neid vajadusel täiendavalt abistada?

 

Hoia ennast ja teisi kursis, kuidas mitte nakatuda COVID-19 viirusesse. Juhised on leitavad www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus veebilehelt. Terviseameti eeskirjad on kõikidele rangelt täitmiseks!