Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine - pilootprojekt VOL 2

 

 

AVATUD KONKURSS

 

 • ELVL korraldab avatud konkursi (edaspidi konkurss) liikmesomavalitsustele pilootprojektis (edaspidi projekt) osalemiseks. Partneritena on kaasatud Haridus- ja Teadusministeerium, Fontes Palgakonsultatsioonid OÜ, MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool.
 • Konkurss kuulutatakse välja 08.12.2021 ELVL KOV haridusjuhtide veebiseminaril ja avalikustatakse ELVL veebilehel: elvl.ee ja ELVL KOV haridusjuhtide listis.
 • Projekti kestus maksimum kaks aastat, sh seire.
 • Projektis kasutame õpetajaametit väärtustavat turundusmärki:
 • Turundusmärki saavad kasutada kõik projektis osalevad KOVid oma veebilehel.
 • Eelduseks, et on töö- ja palgakorralduse kaasajastamise muudatused saavad ellu viidud ja väärtuspakkumine õpetajatele konkreetsete tegevuste näol on avalikult kättesaadav.
 • Osalemistingimused:
 1. Motivatsioonikiri ühel A4: KOVi koolipidajate ja koolijuhtide koostöös koostatud, milles ootame põhjendusi/selgitusi:
 • miks teema areng on koolipidajale ja koolidele oluline, millist tuge soovitakse muudatuste juhtimisel saada;
 • milline on ajaraam ja kavandatud tegevused, sh teised muudatused, mis selle tegevusega seotud (nt koolide finantsmudelite arendamine, kavandatud koolivõrgu arendused, arengukavas õpetajate väärtuspakkumise mõtestamine ja tegevused).
 1. Omavalitsusjuhi kinnituskiri:
 • KOVi nõusolek projektis osalemiseks;
 • projektis osalemisel vastutuse võtmine muudatuste ellu rakendamisel, seiramisel ning tagasisidestamisel;
 • valmidus ELVLi ja HTMi avalikel ettevõtmistel projektikogemuse jagamiseks.

 

Vastav KOVi e-kiri saata 10.jaanuariks 2022. a projekti kontaktisik, ELVLI nõunik Hille Ilves e-postiaadressile: hille@elvl.ee

 

 • Eeldused projektis soovida osalevale KOVile:
 • ELVLi veebis oleva käsiraamatu „Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamat 2021" materjal (https://www.elvl.ee/documents/21189341/25125942/JUHENDMATERJAL_UUS.pdf) on mõtestatud;
 • moodustatud on võimalik projektitöörühm (soovituslik koosseis vastavalt KOV struktuurile: KOV haridusvaldkonna eest vastutav abilinnapea/abivallavanem, haridusnõunik/-spetsialist, finantsnõunik, õigusnõunik, arendusnõunik);
 • kuidas KOVis õpetajaametit väärtustavat turundusmärki veel õpetaja väärtustamiseks paremini ära kasutada antud projektis, on läbi mõeldud.

 

 • Valiku tegemine:
 • Projektis osalevate KOVide valiku teeb ELVLi, HTMi, Fontese ekspertide ja mentorite esindajatest moodustatud eksperttöörühm (edaspidi töörühm).
 • Töörühm valib välja max kaheksa uut pilootomavalitsust. Valikusse kaasatakse vähemalt pooled KOVid, kes kavandavad  lisaks töö- ja palgakorralduse muudatuste kõrval ka koolivõrgumuudatusi.
 • Töörühm vestleb ka nende KOVidega, kes osalesid esimeses pilootprojektis (2019-2021), et kaardistada nende võimalik jätkutoetamise maht.

 

 

Pilootprojekti kirjeldus failina  (.docx)

Tagasi