ELVL juh 13.08.2019 - 7.1 Eesti IV Omavalitsuspäevad 19.-20. septembril 2019 aastal Pärnus

7.1 Eesti IV Omavalitsuspäevad 19.-20. septembril 2019 aastal Pärnus                               

EESTI IV OMAVALITSUSPÄEV
HARIDUS, TEADUS JA ETTEVÕTLUS – TEE TULEVIKKU


19.-20.09.2019, Pärnu linn

AEG 19. september 2019
KOHT Strand hotell (A.H. Tammsaare pst 35, Pärnu)
        
AJAKAVA
    

19. september 2019

09.30 Lipuväljaku avamine Audrus

10.30 Omavalitsuspuu istutamine Rannapargis (Estonia SPA pargi maja ees)

11.15 „Eesti kohalik omavalitsus 100" näituse avamine, võimalik näitusega tutvuda (Pärnu Muuseum, Aida 3)

12.15 osalejate registreerimine Strand hotellis, kohv

13.00 esineb Pärnu Kunstide Maja ansambel

OMAVALITSUSPÄEVA KONVERENTS

Moderaatorid:

Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem, Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesimees

Anneli Ott, Võru Linnavolikogu liige, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige,  Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees

AVAMINE

13.30 Omavalitsuspäeva avamine

Henn Põlluaas, Riigikogu esimees

Omavalitsuspäeva sümboli üleandmine

Eve East, Toila vallavanem, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Aleksei Jevgrafov, Narva linnapea

Andres Metsoja, Pärnu Linnavolikogu esimees, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimees, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Omavalitsuspäeva korralduskomitee aseesimees

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea, Omavalitsuspäeva korralduskomitee aseesimees

13.50 Tervitused

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Tallinna Ülikool, Omavalitsuspäeva korralduskomitee esimees

Tiit Terik, Tallinna Linnavolikogu esimees, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees

Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor

Keit Kasemets, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht

14:20 Ettekanded

14.20 Andres Metsoja, Pärnu Linnavolikogu esimees, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimees

Haridus ja ettevõtlus - Pärnumaa vaade

14.30 Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

Haridus ja ettevõtlus- Pärnu linna vaade

14.40 Tarmo Loodus, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esimees      

Kutse- ja üldhariduse integratsioon  

14.55 Mait Klaassen, Eesti Maaülikooli rektor, Rektorite Nõukogu esimees

Ülikoolide ühistegevusest ja koostööst ettevõtlusega

15.10 Aivar Kokk, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees 

Haridus ja ettevõtlus ning finantsressursid

15.25 Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor

Ettevõtjate ootused haritud tööjõule

15.40 Anneli Saaroja, Tartu Ülikooli koostöövõrgustiku ADAPTER projektijuht

Teadlased, avalik sektor ning ettevõtjad - koostöös peitub jõud

15.55 Hanna Tainio, Soome Omavalitsuste Liidu (Kuntaliitto) peadirektori asetäitja, varasem Soome parlamendi liige

Soome kohaliku omavalitsuse kogemus hariduse ja ettevõtluse integreerimisel

16.10 Mart Võrklaev, Rae vallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige

Kohalik omavalitsus ettevõtluse aspektist

16.25 Aadu Must, Tartu Linnavolikogu esimees, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

Kohalik omavalitsus, haridus ning kultuur

16.40 Kohvipaus

17.00 Paneeldiskussioon

Haridus- ja teadussüsteemi integreeritus ning selle vastavus tööjõuturu vajadustele – mida peaks tegema õppeasutused, riik ning kohalik omavalitsus täna ning tulevikus

18.30 Konverentsi lõpetamine

19:00 OMAVALITSUSPÄEVA VASTUVÕTT

Ado Kirsi, õhtujuht

19:00 Avasõnad

Andres Metsoja, Pärnu Linnavolikogu esimees, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu esimees

President Arnold Rüütel

Siim Kallas, Riigikogu teine aseesimees

Timo Kantola, Soome suursaadik Eestis

Raimonds Jansons, Läti suursaadik Eestis

Kultuuriprogramm, tunnustamine, sh konkursi aasta tegu võitja esitlemine

23:00 Vastuvõtu lõpetamine

20. september 2019

08.30 Hommikukohv

TÖÖ PANEELIDES

09.15 PANEEL A

Haridus, teadus, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus

Moderaatorid:

Tiit Land, Tallinna Ülikooli rektor

Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu direktori kohusetäitja

09.15 Madis Kallas, Saaremaa valla vallavanem

Kohalik omavalitsus ja haridus – mida teha, et tulevikus oleks  kvalifitseeritud tööjõudu

09.30 Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

Arengud  haridus- ja teadussüsteemis ning kohalik omavalitsus -  võimalikud seosed ettevõtlusega

09.45 Helir-Valdor Seeder, Viljandi Linnavolikogu esimees, Riigikogu esimene aseesimees

Kohaliku omavalitsuse seosed hariduse ja ettevõtlusega

10.00 Arto Aas, Tööandjate Keskliidu tegevjuht

Ettevõtluse kiire tööjõuvajadus ning hariduse administreerimine

10.15 Erik Puura, Tartu Ülikooli arendusprorektor

Ülikooli ja avaliku võimu partnerlus

10.30 Mikk Tarros, Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees; Jass Juuremaa, Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna haridusnõunik                      

Hariduse areng ja integreerimine ning tööjõuvajadus – täna ning tulevik 

10.45 Hariduse ja teaduse töögrupi ühisettekanne Urmas Klaas, Mait Klaassen, Tarmo Loodus, Tiit Land, Erik Puura, Toomas Kruusimägi, Tiit Terik, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Kersten Kattai, Mikk Lõhmus, Mikk Tarros, Jass Juuremaa

Väljakutsed ja võimalikud lahendusteed hariduses

11.00 Kohvipaus, kogunemine ühiseks Omavalitsuspäeva lõpp-istungiks

09.15 PANEEL B

Ettevõtlus, haridus, teadus ning avalik võim

Moderaatorid:

Margus Lepik, Valga vallavanem, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige

Rainer Aavik, Pärnu abilinnapea

09.15 Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži direktor

Millist haridust vajab ühiskond, kus pooled töökohad on teadmuspõhised?                    

09.30 Jaak Aaviksoo, TalTechi rektor

Ülikool kui hariduse ja ettevõtluse keskus

09.45 Pekka Haapanen, varasem Vaasa linnapea ja Vaasa regiooni arenduskeskuse juht

Omavalitsuse ja ettevõtluse seosed Soomes

10.00 Jaak Aab, riigihalduse minister

Riigireform ja selle võimalik mõju ettevõtluskeskonnale ning kohaliku omavalitsuse arengule

10.15 Sulev Alajõe, Välisinvesteeringute Keskus, Lääne-Eesti investorkonsultant

Regionaalsed investeeringud ettevõtlusesse ja haridusse

10.30 Arno Kütt, AS Cleveron asutaja, juhataja

Haridus ja tuleviku töökohad

10.45 Ettevõtluse töögrupi ühisettekanne Aivar Kokk, Mait Palts, Jaak Aaviksoo, Heiki Rits, Arno Kütt, Margus Lepik, Rainer Aavik, Garri Raagmaa, Rivo Noorkõiv, Eve East, Aare Kruuser, Kaja Mõts, Lili Tiri

Väljakutsed ja võimalikud lahendusteed ettevõtluses

11.00 Kohvipaus, kogunemine ühiseks Omavalitsuspäeva lõpp-istungiks

OMAVALITSUSPÄEVA LÕPP-ISTUNG

Moderaatorid:

Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, Tallinna Ülikool

Sulev Mäeltsemees, Üleriirilise Omavalitsusliidu Vanematekogu esimees, TalTeck

11.20 Paneelide esindajate ettekanded

11.35 Jüri Ratas, peaminister

Väljakutsed ja valikud kohaliku omavalitsuse, hariduse ning ettevõtluse valdkonnas

12.00 Riigikogus esindatud erakondade esimeeste paneeldiskussioon

Hariduse, teaduse ning ettevõtluse areng ja integratsioon suunaga valdkondade koostööle – kas tegelikkus või tuleviku visioon?

13.30 Omavalitsuspäeva korraldamise õiguse üleandmine Saaremaa vallale ja Muhu vallale

13.40 Omavalitsuspäeva lõpetamine

13.45 Lõuna

14.30 Kohtumised Pärnu ettevõtetes ning õppeasutustes (vastavalt eelnevalt toimunud registreerumisele)

VÕIMALIKUD KÜLASTATAVAD KOHAD (oma transpordiga)

Metsä Wood

WAASA

TÜ Pärnu Kolledž

Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Loode-Pärnu tööstusküla

 

(Korraldajatel on õigus teha kavas muudatusi)