KOV-id peavad ka järgmisel aastal jätkama kriisiaegse tulubaasiga

Kohalikud omavalitsused peavad ka järgmisel aastal jätkama kriisiaegse tulubaasiga. Äsja lõppenud Valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude 2014. aasta eelarveläbirääkimistel kokkulepet ei saavutatud.


ELL ja EMOL pressiteade
23. september 2013

Kohalikud omavalitsused peavad ka järgmisel aastal jätkama kriisiaegse tulubaasiga

Äsja lõppenud Valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude 2014. aasta eelarveläbirääkimistel kokkulepet ei saavutatud.

Omavalitsusliidud ei ole rahul valitsuse positsiooniga linnade ja valdade tulubaasi taastamise taotlust mitte arvestada. Samuti ei ole lõpp-protokolli allkirjastamise hetkeks selgunud õpetajate palgavahendite maht, kavandatav haridustoetuse jaotusmudel ega jaotuse kava kohalike omavalitsuste vahel. Ajakirjanduse vahendusel on küll liikunud informatsioon, et õpetajate palkasid suurendatakse, kuid lõpp-protokolli dokumendis on valitsuse pool jätnud vastava summa esitamata.

Omavalitsused näevad tõsise probleemina kohalike teede ja tänavate hooldamiseks eraldatavate vahendite kahanemist. Kui sel aastal eraldati kõigi Eesti kohalike teede hoiuks 29 miljonit eurot, siis praeguste plaanide kohaselt on 2014. aastal kavandatud kohalike teede korrashoiuks eraldada miljon eurot vähem ehk 28 miljonit eurot.

Valitsuse kava kärbitud tulubaasi tasemel jätkata, tähendab kohalikele omavalitsustele järgmisel aastal hinnanguliselt 35 miljonit eurot kaotust tulumaksu laekumises ja 17 miljonit kaotust tulude ühtlustamise vahendites. Kuigi Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit taotlevad juba viiendat aastat omavalitsuste tulubaasi taseme taastamist majanduskriisi eelsele ehk 2008. aasta tasemele, jättis valitsus tulubaasi alused uute valitavate volikogude esimeseks tööaastaks muutmata. Seega peavad ka volikogude uued koosseisud alustama eelarvete kavandamist samalt kärbitud tulubaasi tasemelt, millega senised koosseisud oktoobris lõpetavad. Eelarvetulude kasvu kavandamisel saavad linnad ja vallad seega arvestada vaid elanike palgatulude kasvult enamlaekuva tulumaksuga.

Meenutame, et kohalike omavalitsuste tulubaas kärbiti sügava majanduslanguse ajal, 2009. aasta veebruaris. Kohalike omavalitsuste eelarvetele laekuva tulumaksu osa kärbiti 11,93%-lt 11,4%-le. Samuti vähendati nõrgema tulubaasiga omavalitsuste tulude järeleaitamise vahendite mahtu 20 miljoni euro võrra. Seega on kriisiaegset, vähendatud tulubaasi taset hoitud kogu peagi lõppeva kohalike omavalitsuste valimisperioodi jooksul.

Samuti märgime, et suhteliselt kõige ulatuslikum kärbe tehti 2009. aastal kohalike teede ja linnatänavate hoolduse vahendites, kus 2008. aasta 40 miljoni asemel eraldati aastatel 2009-2011 vaid veerand ehk 10 kuni 12 miljonit eurot aastas. Kuigi praeguseks on kohalike teede ja linnatänavate vahendite maht liikunud 28-29 miljoni euro tasemele, jääb see oluliselt maha silmnähtavatest investeerimisvajadustest. Omavalitsusliidud ei ole rahul teede hoolduse vahendite mahuga ning peavad suhet, kus riigiteedele kavandatakse 90% vahenditest ning kohalike teede ja linnatänavate hooldeks vaid 10% vahenditest, teede hoolduse kohustuste ja vajadustega võrreldes ebaproportsionaalselt väikseks.

Eeltoodu tõttu ei pidanud Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit võimalikuks lõpp-protokolli allkirjastada ning loodavad läbirääkimisi jätkata juba Riigikogus, 2014. aasta riigieelarve eelnõu menetluse käigus.

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit tänavad nii kõigi liidu liikmete, linnade ja valdade, esindajaid kui ka ministeeriumite ja ametite esindajaid, kes läbirääkimiste töörühmades püüdsid asjalikult ja konstruktiivselt kohalike omavalitsuste taotlustele lahendusi leida ning kokkulepeteni jõuda.

Täiendav info:

Jüri Võigemast
+372 56 473 498

Ott Kasuri
+372 51 79 788