Omavalitsused ei nõustu keskvalitsuse eelarvekavaga


25. september 2012 a.

24. septembril k.a. toimunud Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogu ühisel koosolekul, kus arutati Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli, otsustati ühehäälselt, et kuna liiga palju on lahenduseta probleeme ei ole võimalik valitsuskomisjoniga peetavate eelarveläbirääkimiste protokolli allkirjastada.

Eesti Linnade Liidu juhatuse esimehe, Tallinna abilinnapea Taavi Aasa sõnul tõdeti ühiselt, et puudub selgus plaanitava haridusreformi ja selle mõjude osas. „Kohalikud omavalitsused ei saa nõustuda sellega, et protokolli allkirjastamise päeval ei ole
teada, millistest allikatest kaetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi antud lubadus tõsta õpetajate palkasid 20%, kui riigi poolt tagatakse väidetavalt vaid 4,8 %," sõnas Aas. „On suur oht, et puuduv raha tahetakse saada osade munitsipaalgümnaasiumide ja - põhikoolide sulgemise arvelt ja kaob ära munitsipaalkoolide remondiraha."

Samuti avaldati vastuseisu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kavandatavatele muudatustele, kuna kavandatakse ulatuslikke põhimõttelisi muudatusi üldhariduse ümberkorraldamisel, kuid puudub selgus üldhariduse edasise kättesaadavuse osas.

Kolmandaks tõsiseks murekohaks oli kodualuse maamaksu vabastuse tegelik rakendamine. Siiani on ebaselge, kuidas tagatakse kodualuse maamaksu vabastuse tehniline korraldamine, sest registrid on korrastamata. Samuti ei saa omavalitsused leppida Vabariigi Valitsuse poolt kavandatavaga, et tulude säilitamiseks tuleks kõigil omavalitsustel tõsta maamaks maksimummäärani.

Neljandaks ei ole kohalikud omavalitsused nõus omavalitsuste eelarvetulude lülitamisega riigieelarvesse.

Täiendav informatsioon:
Tallinna abilinnapea Taavi Aas 
Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

Jüri Võigemast 
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

Ott Kasuri 
Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor