Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll (17.09.2015)


Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll

Tallinn                                 17.09.2015 nr 3
algus 11:30
lõpp  13:00

Koosoleku juhataja: Sulev Liivik

Osavõtjad:
Valitsuskomisjon
: Sulev Liivik  – Rahandusministeerium.
 
Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad:
Heiki Hepner, Tiit Kirss, Jüri Landberg,  Jüri Võigemast– Eesti Linnade Liit;
Ott Kasuri, Kurmet Müürsepp, Märt Moll, Ivar Tedrema – Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Kutsutud:
Ave Viks, Kaur Kaasik-Aaslav  – Rahandusministeerium;
Angelika Kallakmaa, Tiit Saat – Eesti Linnade Liit.

Päevakord:
1.    Ülevaade 2016. aasta riigieelarve eelnõu menetlemisest
2.    Läbirääkimiste lõpp-protokoll
3.    Muud teemad

Päevakorrapunkt nr 1 ja 2

Sulev Liivik tutvustas 2016. a riigieelarve aluseks olevat majandus- ja finants-prognoosi. Prognoosi kohaselt kasvab Eesti majandus tänavu 1,7 protsenti ja 2016. aastal 2,6 protsenti. Tänavu langevad tarbijahinnad 0,3 protsenti.

Järgmisel aastal on siiski oodata inflatsiooni taastumist, mil tarbijahinnad tõusevad 2 protsenti. Keskmine palk kasvab nominaalselt tänavu prognoosi järgi 4,8 protsenti ja 2016. aastal 4,5 protsenti. Prognoosi kohaselt kasvab tööga hõivatute arv 2015. aastal 1 protsendi jagu ning pöördub alates järgnevast aastast kuni 0,5-protsendilisse langusesse.

Nominaalselt on valitsussektori eelarve ülejäägis enamikul aastatel nagu, 2017–2019, jäädes ajutiselt väikesesse puudujääki ainult 2016. aastal. Prognoosi kohaselt kasvavad 2016. a riigieelarve tulud 3,3% ja riigieelarve kulud 3,1%. Valitsuskabineti eelarve arutelude käigus võivad need numbrid muutuda.

KOV seotud numbrid kajastuvad läbirääkimiste kokkuvõttes. KOV eelarvete näitajas kajastub KOVidega seotud välisabi prognoos.

Sulev Liivik informeeris, et riigihaldusminister taotles tasandusfondi suurendamist 7,8 mln euro võrra ning majandus- ja taristuminister taotles KOV teedele juurde 5 mln eurot. Ministrite vahelistel eelarve läbirääkimistel kumbagi taotlust ei rahuldatud. Valitsuskabinet arutab küll lisataotlusi, kuid KOVide rahadega seotud kahe ettepaneku rahuldamine on ebatõenäoline. Haridustoetuse number on kevadine RES-i KOV haridustoetuse piirsumma ning lõplik number selgub eelarve arutelude tulemusel. 21.septembrile planeeritud allkirjastamise ajaks ei pruugi olla veel lõplikku haridustoetuse numbrit.

Valitsuskomisjoni seisukohad on samad, mis vaheprotokollis kirjas ning midagi uut lisada ei ole vt fail. Tulenevalt haldusreformist on töös kohalike maksude teema. Rahandusministeerium soovis KOV liitude arvamust võimaliku turisti maksu kohta.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad avaldasid arvamust, et turisti maksu teemadega on mõistlik edasi minna.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad avaldasid arvamust, et KOVide võimekus oma ülesandeid täita on vähenemas ning riigi juhtimine on läinud liigselt keskvõimu poole kaldu. Omavalitsusliidud taotlevad endiselt tulubaasi ja teehoiu toetuse taastamist kärbete eelsel tasemel. Lisaks soovitakse tagasi kärbete ajal äravõetud spordi ja noorsootöö ülesandeid.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad avaldasid arvamust, et eelarve läbirääkimised sisuliselt ei toimi. Riigieelarve valitsuskabineti arutelude ajal ei oska valitsuskomisjon ühtegi konkreetset numbrit öelda ning pärast valitsuskabineti arutelusid on numbrid otsustatud ja midagi muuta ei saa.

Sulev Liivik selgitas, et ega ministeeriumid ka ei tea ette, kuidas valitsuskabinet otsustab. Riigihalduse minister ja teised esitavad lisataotluste hulgas KOVide rahadega seotud soovid, mis konkureerivad kõige muuga. Valitsus kaalub erinevaid asjaolusid ja teeb konsensusliku otsuse riigieelarve kohta.

Omavalitsusliitude Koostöökogu soovis Rahandusministeeriumi hinnangut, mis ajaks võiks Koostöökogu RES-i ettepanekud teha, et neid oleks võimalik ka sisuliselt arutada.

Pooled jõudsid seisukohale, et Omavalitsusliitude Koostöökogu esitab ette panekud 15. detsembriks.

Päevakorrapunkt nr 3

Omavalitsusliidud tundsid huvi pagulastega seotud rahastamise kohta.

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et pagulastega seotud teemasid arutatakse eraldi laiapõhjalises töörühmas. Suur osa rahastamisest hakkab käima Sotsiaalministeeriumi kaudu. Hetkel teada olevalt on arutatud KOVidele pagulaste eest ühekordse toetuse andmist, nt lapse eest 2000 EUR ja täiskasvanu eest 1000 EUR-i. Aga konkreetsed otsused puuduvad.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad tõstatasid riigi poolt kehtestatud looduskaitsealadest tingitud maamaksu vähenemise teema. Riiklike otsustega vähendatakse KOVide tulubaasi.

Rahandusministeeriumi esindajate sõnutsi teemaga tegeletakse.

Rahandusministeerium informeeris, et õiguskantsler on teinud riigihalduse ministrile pöördumise, et kaasava eelarve praktika on seadusega reguleerimata. Rahandusministeeriumi seisukoht antud küsimuses on, et praegu puudub vajadus seaduses kaasava eelarve raamistiku sätestamiseks.

Kõikide punktide informatsioon võeti teadmiseks.


(allkirjastatud digitaalselt)
Sulev Liivik                                     
Protokollija