Kaaskiri

Lp Janek Mäggi
Riigihalduse minister
Rahandusministeerium                                             Meie 28.01.2019 nr 1-7/25

 

ELVL ettepanekud riigi eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 läbirääkimistele

Edastame Teile esmased ettepanekud Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni eelarveläbirääkimisteks RES 2020-2023 küsimustes.

Oleme omapoolsed ettepanekud kontsentreerinud nelja alapunkti alla (fail lisatud), mis meie hinnangul on kõige olulisemad kohalike omavalitsuste tegevustingimuste sh tulubaasi põhikomponentide ja eraldiste kujundamisel RESi vaates.

Samuti koondame ja edastame Teile märtsis Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolsed ettepanekud valdkondlike töörühmade läbirääkimisteks.


Lugupidamisega

 

/allkirjastatud digitaalselt/
Jan Trei
ELVL asedirektor