Oluline info

Sotsiaalkindlustuse teade

Mitmed kohalikud omavalitused on märkinud, et puudub info üksi elavate riskigruppi kuuluvate isikute osas.

Sotsiaalkindlustusametil on olemas andmed 2019.aasta oktoobris makstud üksi elava pensionäri toetuse saajate kohta, lähtudes tänase seisuga Rahvastikuregistri elukoha aadressist ja elusoleku faktist.

Avaldus palun edastada meilile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Lisaks palume saata omavalitsuse või kontaktisiku (isiku)kood, millele saab andmefaili krüpteerida.