Hoolekande statistika kohalike omavalitsuste lõikes

6.09.19
Kõikide omavalitsuste andmefailid ja statistika leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kohalike-omavalitsuste-statistiline-ulevaade