Kalender

« Tagasi

Digivärava määruse (SDG) ehk Teie Euroopa portaali laienduse infopäev

Alguskuupäev: 15.03.19
Kestus 9:30 – 12:15
Tüüp: Koosolek
Asukoht: Asukoht täpsustub
  + Lisa minu kalendrisse

Osalevad Jan Trei, Kalle Toomet, Toivo Riimaa.

Detsembris 2018 jõustus Euroopa Liidu ülene digivärava määrus (SDG), mis on veebiplatvormi Your Europe/Teie Euroopa (link: https://europa.eu/youreurope/index.htm#et ) laiendus. Määruse eesmärgiks on teha teave ja e-teenused (sh kohaliku omavalitsuse tasandil) ELi üleselt ühtsetel alustel veebis kättesaadavaks. Samuti sätestab määrus ELi ülese andmete ühekordse esitamise põhimõtte (the once only principle). Kohaliku omavalitsuse tasandil peab olema 4 aasta jooksul täidetud määruse lisa 1 – 3  seotud teabe, sh teenustega seotud teabe avalikustamise kohustus. Eesti.ee-s on vajalik info juba suuresti olemas/lingitud, kuid konkreetsete valdkondade osas tuleb info ja teenused üle vaadata, ajakohastada ja täpsustada.

Digivärava määruse rakendamisasutuseks on Riigi Infosüsteemi Amet, kes kogub info ja vajalike teenuste lingid läbi Riigiportaali eesti.ee. Koordineerimise eest vastutab Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium.

Digivärava määruse teksti saab vaadata siit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.EST&toc=OJ:L:2018:295:FULL

Määruse rakendamise lühitutvustus on leitav siit: https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc

Eesmärgiga saada digivärava määrusest paremini aru + tutvustada määruse rakendamise plaane ja ajakava, korraldame 15. märtsil 2019 kell 9.30 -12.15 Ühisministeeriumi Tamme saalis toimuva Teie Euroopa portaali infopäeva.

Infopäeva ajakava (esialgne):

09.30 – 10.00 Saabumine ja tervituskohv

10.00 – Tervitussõnad ja sissejuhatus (Digivärava määruse riiklik koordinaator Elis Prangli; ettekanne eesti keeles)

10.30 – Digivärava määrusest täpsemalt + ELi komisjoni rakendamisplaanid (Euroopa Komisjoni esindaja Hettel Varik; ettekanne eesti keeles)

11.10 – Andmete ühekordse esitamise põhimõtte pilootidest (TOOP projektijuht Robert Krimmer; ettekanne inglise keeles)

11.30 – Paneel – Digivärava määruse rakendamise väljakutsed.

Paneelis osalevad: Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja Janek Rozov; Riigi Infosüsteemi Ameti riigiportaali osakonnajuhataja Raimo Reiman; Euroopa Komisjoni esindaja Hettel Varik; TOOP projektijuht Robert Krimmer.

Paneeli juhib digivärava määruse riiklik koordinaator Elis Prangli. Paneel toimub inglise ja eesti keeles.

12.00 – 12.15 Kokkuvõtted