Kalender

« Tagasi

Infotund KOV-dele | Avaandmete direktiivi ülevõtmine (AvTS muudatused) + E

Alguskuupäev: 18.05.21
Kestus 10:00 – 11:00
Tüüp: Sündmus
Asukoht:
  + Lisa minu kalendrisse

Korraldame koostöös MKM-i ja RIA-ga 18. mail infotunni KOV-idele.

10:00-10:45 Avaandmete direktiivi ülevõtmine (AvTS muudatused) – ülevaade ning küsimused ja vastused
Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi andmete valdkonna juht 
Mirjam Rannula, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik

10:45-11:00 E-ITS (Eesti infoturbestandard), hetkeseis. Koolitused KOV-dele
Ilmar Toom, Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse standardi- ja järelevalveosakonna juhataja

Infotund toimub lingil:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFiNmE0ZDYtZGE1Ni00YjFmLTlkMWEtMWYxZWE4NmRjMmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a99aefd0-4ead-4074-a431-d1348327d755%22%2c%22Oid%22%3a%228bcf1e4e-ec54-4ea8-b80a-e3a1f0b2987f%22%7d