Kalender

« Tagasi

Vee-ettevõtete ühinemise teemaline koolitus

Alguskuupäev: 14.10.22
Kestus 9:00
Tüüp: Sündmus
Asukoht: Asukoht täpsustub
  + Lisa minu kalendrisse

Keskkonnaministeerium kutsub: 

Vee-ettevõtete ühinemise teemaline koolitus toimub 13.−14. oktoobril 2022.

Palume teil juba varakult nimetatud kuupäevad ära broneerida, kuna see olulise sisuga koolitus leiab aset ainult üks kord.

Taustainfo

Praegune vee-ettevõtete killustatus, kus suur osa vee-ettevõtetest on mikroettevõtted, ei suuda tagada mõistliku veeteenuse hinnaga vajalikku raha reinvesteeringuteks ega kvalifitseeritud tööjõudu automatiseeritud seadmete hooldamiseks. Selleks, et kindlustada elanikele taskukohase hinnaga puhas joogivesi ja nõuetekohane reovee puhastus ka tulevikus, töötas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) koostöös Eesti töörühmaga välja tegevuskava. Töörühma kuulus kokku 21 liiget - esindatud olid nii Eesti vee-ettevõtjad, KOV-d, eksperdid kui ka mitmed riigiasutused.

Tegevuskava esitleti töörühmale 21.juunil 2022. Tegevuskava paneb paika plaani, kuidas tagada Eestis kestlik vee-ettevõtlus, vähendades seejuures sõltuvust toetustest. OECD peab oluliseks, et Eesti töötaks välja vee-ettevõtluse riikliku strateegia, mis näeks ette valdkonna eesmärgid, tegevussuunad ja rahastamise poliitika. Vee hinda tuleks OECD soovituse järgi hakata tulevikus määrama kohustuslikus korras regulaarselt, näiteks nelja või viie aasta tagant, mitte ainult siis, kui ettevõtjail selleks soov tekib. Konkurentsiamet peaks lisaks veehinna määramisele hakkama hindama omavalitsuste ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavasid ning neid omavahel võrdlema. OECD täielik raport avalikustatakse septembri lõpus.

Koolituse info

Koolituse asukoht ja ajakava on täpsustamisel - peagi anname nendest teada. Kohtumine toimub füüsiliselt, virtuaalset osalemise võimalust ei ole plaanitud. Ürituse keel on inglise keel ja kohapeal on sünkroontõlge eesti keelde.

Koolituse esimene päev on suunatud riigiasutustele ja vee-ettevõte juhtidele ning teine päev KOV-le ja vee-ettevõtetele laiemalt. Koolituse korraldaja ja läbiviija on OECD koostöös Keskkonnaministeeriumiga.

 

Korraldaja:
Tatjana Rõõm
Nõunik | veeosakond
Adviser | Water Department
Keskkonnaministeerium