Kalender

Täna on 02.12.2020
ÜPP strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoni 7. istung Sündmus
UBC, Läänemere strateegia Sündmus
LIFE IP CleanEST projekti juhtkomisjoni nõupidamine Sündmus
Omavalitsuste teenuste seminar Sündmus
TST riigieelarve läbirääkimiste töörühma koosolek koos SoM-iga Sündmus
EOK taristukomisjon Sündmus
Tartu Planeerimiskonverentsi kokkuvõtte ja aruandluse koosolek Sündmus
Regioonide Komitee koordinaatorite kohtumine Sündmus
EL 2021-2027 struktuurivahendite töörühma koosolek Sündmus