Kalender

Täna on 26.10.2020
Sotsiaalteenuste rahastusmudeli detailanalüüsi kaardistamine Sündmus
Pagulaspoliitika koordinatsioonikogu kohtumine Sündmus
ELVL HNT töörühma koosolek Sündmus
Eesti vee-ettevõtluse teemaline avakoosolek OECD-ga Sündmus
EMN Eesti konverents: “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme” Sündmus
Maa-ameti juubelikonverents Sündmus
BSC Transpordi töörühm Sündmus
TST koosolek, ettepanekud läbirääkimisteks Sündmus
Keskkonnakoolitus:kliimamuutuste leevendamine (transpordi ja energia teema) Sündmus
Sotsiaalhoolekande konverents Sündmus
Sündmuspõhised e-teenused - visiooni ja teekaardi valideerimisseminar Sündmus
ÜPP strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoni 4. istung Sündmus
UBC Täitevkogu Sündmus
Ümarlaud - Toidujäätmete tekke vältimine ja toidu ümberjaotamine Sündmus
Kaasava hariduse hindamiskomisjoni koosolek Sündmus
KOV koostöövõimaluste mõjude analüüs PHT korraldamiseks - juhtrühm Sündmus
RITA MobElu - aruteluseminar Sündmus
CPMR Peaassamblee Sündmus
Keskkonnakoolitus - kliimamuutuste mõjuga kohanemise teema Sündmus
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ajakohastamise kokkuvõtte arutelu Sündmus