Kalender

Täna on 18.05.2021
Infotund KOV-dele | Avaandmete direktiivi ülevõtmine (AvTS muudatused) + E Sündmus
Rahvaraamatukogu seaduse muutmise kaasamisüritus Sündmus
Vabariigi Valitsuse Ligipääsetavuse rakkerühma 7. kohtumine Sündmus
Infovahetus SKA ja KOVi vahel Sündmus
Planeeringute digiandmete töörühm Sündmus
Jäätmekäitluse infotund Sündmus
Riigikogu sotsiaalkomisjoni koosolek (ülevaade erihoolekande olukorrast) Sündmus
Andmetarkuse päev kohalikele omavalitsustele Sündmus
MKMi ja ELVLi elektroonilise side seaduse arutelu Sündmus
Minuomavalitsus.ee töörühm - Noorsootöö Sündmus
Veebiseminar "Muusikateoste kasutamisest KOVides ja allasutustes" Sündmus
ELVL IKT teemad Sündmus
Maa-ameti ESTHubi visioonipäev / ESTHub Vision Day Sündmus
BSR programmi 2021-2027 avaliku kuulamise seminar Sündmus
Teede inventeerimine II etapp aruande koosolek Sündmus
Külade ülevaatus Ida-Virumaa Sündmus
EMKVF 2021-2027 ekspertkomisjon Sündmus