Kalender

Täna on 08.03.2021
CEMR koosolek soolise võrdsuse teemal Sündmus
Kohalik omavalitsus Eesti riikluse taastamise ja arengu teel - 30 aastat Sündmus
Maailma Energeetikanõukogu Eesti konverents Sündmus
URBACT Seirekomitee Sündmus
ELVL juhatuse koosolek Sündmus
Viiruse tõkestamine ja seire haridusasutustes- arutelu Sündmus
Riigikogu maaelukomisjoni istung Sündmus
Energiaühistute-teemaline jätkudiskussioon Sündmus
KOV haridusjuhtide Pluss programmi koolitus Sündmus
Kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavade taotlusvooru infopäev Sündmus
KOV IKT arutelu Sündmus
BSC Covid-19 mõju turismisektorile Sündmus
Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis Sündmus
Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolek Sündmus
Seminar „Kohalike omavalitsuste koolitusvajaduse kaardistamine ja prognoos" Sündmus