Kalender

Täna on 27.01.2021
BSC Täitevkomitee Sündmus
EIM 2020 vahearuanne - tagasipöördujad ja uussisserändajad Sündmus
Kaasava hariduse hindamiskomisjoni koosolek Sündmus
Transpordi ja teede töörühma koosolek Sündmus
VV ja ELVL hariduse ja noorsootöö eelarve läbirääkimiste töörühma koosolek Sündmus
SIM Tugiisikuteenuse töögrupi II kohtumine Sündmus
CEMR Poliitika komitee ja 70.aastapäev Sündmus
Õpetajate järelkasvu töörühma koosolek, I kohtumine Sündmus
IKT kompetentsikeskuse arutelu Sündmus