Kalender

Täna on 22.10.2019
ELVL Keskkonna ja maaküsimuste töörühm Sündmus
ELVL Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühma koosolek Sündmus
ELVL Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm Sündmus
ELVL Lõimumise töörühma koosolek Sündmus
„Kliimamuutuste mõjudega ja üleujutustega arvestamine planeeringutes“ Sündmus
Kohaliku omavalitsuse korralduse õiguslike aluste töörühma koosolek Sündmus
ELVL Rahanduse töörühma koosolek Sündmus
ELVL Hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühm Sündmus
ELVL juhatuse koosolek Sündmus
ELVL volikogu koosolek Sündmus
KOV GIS-seminar “Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused” Sündmus