Kalender

Täna on 01.12.2021
SOM - IV KOV töögrupp koos haridusvaldkonnaga Sündmus
Vaimse tervise võrgustik Sündmus
Nõudepõhise transpordi seminar Sündmus
Ruumiloome koolitusprogramm II grupp Sündmus
HTMi veebiseminar Sündmus
Koosolek: Regionaalse Omavalitsuspäeva korraldamisest Viimsis Sündmus
Läbirääkimiste projekti viimane koolitus - coaching Sündmus
ELVL IKT töörühma koosolek - KOV IKT teenus- ja haldusmudel Sündmus
Teemapäev "Isikukeskne teenusmudel omavalitsuste praktikas" Sündmus
FinEst pilootprojekti hindamiskomitee Sündmus
GIS-valdkonna seminar "Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused" Sündmus
MKM ja Lairiba interneti teemaline kohtumine KOV-dega Sündmus
KIK-ELVL regulaarne infovahetus Sündmus
ELVL juhatuse koosolek Sündmus