Kalender

Täna on 14.08.2020
Arvamusfestival 2020 Sündmus
Teede ja transpordi töörühma koosolek Sündmus
Vähelõimunute nõustamis- ja infosüsteemi ekspertrühm Sündmus
Tervisedenduse ekspertrühm Sündmus
KOV haridusvaldkonna pilootprojekti kohtumine Sündmus
Struktuurivahendite järgmise perioodi planeerimise ühine arutelupäev Sündmus
Väärtusliku põllumajandusmaa arutelu Sündmus
Hariduspreemiate hindamiskomisjoni koosolek Sündmus