Kalender

Täna on 23.09.2020
KOV haridusjuhtide "Pluss" programmi I moodul Sündmus
Targa linna pilootprogrammi veebiseminar Eesti linnadele ja valdadele Sündmus
OSKA ekspeditsioon videos Sündmus
Eesti mereala planeeringu veebiseminar Sündmus
KOV IKT kompetentsikeskuse töökoosolek Tallinnas Sündmus
Puudega lastele tugiteenuste osutamine ESF vahenditest alates 2021. aastast Sündmus
Jäätmealane koosolek Sündmus
Keskkonnainvesteeringute Keskuse juubelikonverents Sündmus