Kalender

Täna on 28.10.2020
Sotsiaalhoolekande konverents Sündmus
Sündmuspõhised e-teenused - visiooni ja teekaardi valideerimisseminar Sündmus
ÜPP strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoni 4. istung Sündmus
UBC Täitevkogu Sündmus
Ümarlaud - Toidujäätmete tekke vältimine ja toidu ümberjaotamine Sündmus
Kaasava hariduse hindamiskomisjoni koosolek Sündmus
KOV koostöövõimaluste mõjude analüüs PHT korraldamiseks - juhtrühm Sündmus
RITA MobElu - aruteluseminar Sündmus
CPMR Peaassamblee Sündmus
Keskkonnakoolitus - kliimamuutuste mõjuga kohanemise teema Sündmus
Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ajakohastamise kokkuvõtte arutelu Sündmus
Muinsuskaitse Nõukogu koosolek Sündmus
IKT kompetentsikeskuse koosolek Sündmus
Hariduskonverents "Haridusmõte 2020" Sündmus
Teede ja transpordi töörühma koosolek Sündmus
Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek Sündmus
RES läbirääkimiste keskkonna töörühma koosolek Sündmus
Rahanduse töörühma koosolek Sündmus