Kalender

Täna on 24.11.2020
Stimulating our citizens to be active in the public space Sündmus
ESF 5.1 Vähelõimunute nõustamis- ja infosüsteemi ekspertrühm Sündmus
KOKS eksperdikomisjon Sündmus
VV ja ELVL alatöörühma kohtumine - koolivõrk (kahanevad piirkonnad) Sündmus
CoR SEDEC Sündmus
ÜPP strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoni 6. istung Sündmus
Kaasava hariduse hindamiskomisjoni koosolek Sündmus
Heaolu arengukava juhtkomitee virtuaalkohtumine Sündmus
Detsentraliseerimise juhtrühm Sündmus
Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni kliendinõukoja kohtumine Sündmus
Kaasava hariduse taotluse teemadel - veebiseminar Sündmus
Detailplaneeringute sisuanalüüs > nõuandva kogu I kohtumine Sündmus
ELVL kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek Sündmus
TST koosolek Sündmus