Kalender

Täna on 29.09.2020
KOVi juhtide arenguprogramm sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonnas Sündmus
BSSSC juhatus Sündmus
Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung Sündmus
Ringmajanduse KUIDAS? sessioon Sündmus
Juhtumikorralduse mudeli juhtrühma koosolek Sündmus
KOVi juhtide arenguprogramm sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonnas Sündmus
Infoseminar „Euroopa roheline kokkulepe – mida see KOVidele tähendab?" Sündmus
Õpetaja järelkasvu teemaline töörühm Sündmus
CEMR Retreat: Unlocking synergies for better communication Sündmus
Väljaande "Sotsiaaltöö" kolleegiumi koosolek Sündmus
Muinsuskaitse Nõukogu koosolek Sündmus
Rahandusmin. regionaalhalduse osakonna seminar KOV arendusjuhtidele Sündmus