Kalender

Täna on 20.01.2021
Tervisedendajate ekspertrühma koosolek Sündmus
Rahandusministeeriumi seminar Sündmus
KOV haridusjuhtide arenguprogramm, V moodul Sündmus
Kaasava hariduse projekti hindamine Sündmus
KOV teenustasemete hindamise nõukoda Sündmus
"Eestis elavate välismaalaste eriolukorra teadlikkuse uuring“ tutvustus Sündmus
RES läbirääkimiste töökorra arutelu rahandusministeeriumiga Sündmus
Töötuba kohalikele omavalitsustele andmehaldusest Sündmus
KOV haridusjuhtide arenguprogramm, V moodul Sündmus
CEMR Territoriaalne ühtekuuluvuse töörühm Sündmus
Ligipääsetavuse rakkerühma 5. kohtumine Sündmus
Detailplaneeringute sisuanalüüsi aruande tutvustus Sündmus