Kalender

Täna on 15.04.2021
KOV haridusjuhtide arenguprogrammi II lennu lõpetamine Sündmus
KOV IKT kompetentsikeskuse koosolek Sündmus
Ligipääsetavuse direktiivi teemaline kohtumine Sündmus
CPMR Saarte komisjon Sündmus
CEMR kliima ja energia ekspertkomisjon Sündmus
KOV rahanduse töörühm Sündmus
Pikaajalise hoolduse tulevik - juhtkomisjoni koosolek Sündmus
KIK ja ELVL - regulaarne infovahetus Sündmus