Kalender

Täna on 04.06.2020
Eelmine Nädal 28.10.19 Järgmine


esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede laupäev pühapäev
28.10.19
9:00 CLRAE plenarsessioon
11:15 ELVL Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm
13:00 ELVL Lõimumise töörühma koosolek
13:00 Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030 eelnõu arutelu
15:00 “Kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport 2019” esitlus
29.10.19
9:00 CLRAE plenarsessioon
10:00 „Kliimamuutuste mõjudega ja üleujutustega arvestamine planeeringutes“
10:00 KOV haridusnõunike teabepäev
11:00 Konverents “Pilk hallile alale. Vananemine elukaare vaates"
14:00 Kohaliku omavalitsuse korralduse õiguslike aluste töörühma koosolek
30.10.19
9:00 CLRAE plenarsessioon
10:30 KOVidele ülesannete üleandmise teemaline kohtumine
10:30 Ida-Viru visiooniseminar– põlevkiviga või ilma, elu läheb igal juhul edasi!
14:00 ELVL Rahanduse töörühma koosolek
31.10.19
9:00 CLRAE plenarsessioon
12:15 KOV kommunikatsioonitöötajate võrgustiku kohtumine
13:00 Ümarlaud sisserändajate ja sissekirjutuseta laste hariduse tagamise teemal
14:00 Muinsuskaitsenõukogu koosolek
1.11.19
9:00 Infopäev "Milline on avaliku teabe tervis?"
9:30 Strateegia „Eesti 2035“ reformide arutelu
2.11.19
3.11.19