Kalender

« Tagasi

COVID-19 vaktsineerimise koosolek

Alguskuupäev: 15.01.21
Kestus 9:00 – 11:00
Tüüp: Sündmus
Asukoht: Virtuaalne koosolek
  + Lisa minu kalendrisse

15.01 kell 9.00-11.00 vaktsineerimise kommunikatsioonikoosolek. Oodatud on KOVide kommunikatsiooni- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid.

Kommunikatsioonikoosolekul:

  • Sotsiaalministeerium annab ülevaate oma tegevustest.
  • Ootame kohalikke omavalitsusi aktiivselt oma ettepanekuid tegema ja vajadustest teada andma, et arutada, kuidas ministeerium neid toetada saaks.

Kui on KOVe, kes osaleda ei saa, kuid kellel on konkreetne ettepanek või küsimus, siis võib selle meile ka ette saata. Eesmärk on, et ükski küsimus vastuseta ei jääks.

Koosolekul osalemise link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI5OGExZTgtODFiZC00MDkyLTg0ODEtOWNlOTc5ODA1Mzc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a99aefd0-4ead-4074-a431-d1348327d755%22%2c%22Oid%22%3a%228737da38-0587-412b-a2d1-12714d9ae8ff%22%7d

L
iidu büroost osalevad Jan Trei, Mailiis Kaljula, Liis Epro