Alushariduse saamise sündmusteenus

19.09.22

2022 aasta suvel valmis kohalike omavalitsuse (KOV) iseteenindusportaali tehnilise teostatavuse analüüs lasteaiakoha sündmusteenuse näitel. Projekti peamine eesmärk oli leida lahendus KOV teenuste kaasamiseks sündmusteenuste ökosüsteemi. Analüüsi käigus teostati kasutajate ja olemasolevate infosüsteemide uuring ning pakuti välja võimalikud ärilised ja tehnoloogilised tulevikulahendused.

Kasutajauuringuga sai selgeks, et kuigi proaktiivse lasteaiakoha pakkumine võib teatud määral teenuse tarbimist lihtsustada, on see vaid väike osa katsumuste tervikpildist, mis värskeid lapsevanemaid ees ootab. Üldiselt hinnatakse taotluse esitamise tänast olukorda väga lihtsaks ning kasutajate poolt märkimisväärseid probleem ei tõstatatud. Ühtlasi sai selgeks, et juba info korrastamisega õnnestuks osa vanemate tänasest murest maandada.

Helmes visandas antud teenusearenduse 4 taset – isikustamata info edastamine, isiksustatud info edastamine, proaktiivne kohapakkumus ning automaatne järjekorda lisamine – ning ühtse KOV iseteenindusportaali kontseptuaalne arhitektuur.

Analüüsi lõppraportiga on võimalik tutvuda SIIN.

Sündmusteenustest rohkem loe siit: https://www.mkm.ee/digiriik-ja-uhenduvus/digiteenused/sundmusteenused