Teostatud projektid

- Kohalike omavalitsuste kasutatavate dokumendihaldustarkvarade uuendamine X-Tee6 ja DHX - võimekusele

- KOV IKT-taristu / ISKE pilootprojekt

- KOV IT-juhtide ja -administraatorite koolitusprogramm

- KOV geoinfosüsteemi analüüs

- KOV infosüsteemide koodirepositooriumi loomine

- KOV infosüsteemide andmerepositooriumi loomine


Kohalike omavalitsuste kasutatavate dokumendihaldustarkvarade uuendamine X-Tee6 ja DHX - võimekusele

Lühikirjeldus:
Projekti peamine eesmärk on viia projekti hõlmatud KOV-de DHS-d andmeid vahetama X-tee 6-l ning kasutama DHX protokolli. Kaasnevalt võimaldab projekt saavutada tulevikus KOVide jaoks kulude kokkuhoiu võrreldes juhtimata olukorraga (turvasertifikaatide ja seadmete kulu, mida KOV hankima peaks). KOV IKT strateegias on sätestatud, et seda projekti teostatakse ELVL koordineerimisel.

Projekti käigus viidi X-tee versioonile 6 ning DHX protokollil andmeid vahetama kaks KOV-des kasutusel olevad dokumendihaldussüsteemi - Amphora ja WebDesktop.

Projekti kogumaksumus: 32 201,72 EUR
Eraldatud toetuse summa: 27 371,46 EUR

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist.

Üles

KOV IKT-taristu / ISKE pilootprojekt

...

Üles

KOV IT-juhtide ja -administraatorite koolitusprogramm

...

Üles

KOV geoinfosüsteemi analüüs

...

Üles

KOV infosüsteemide koodirepositooriumi loomine

https://git.kovit.ee/

Üles

KOV infosüsteemide andmerepositooriumi loomine

https://andmed.kovit.ee/

Üles