VV ja ELVL delegatsiooni läbirääkimised 2022 a. riigieelarve ning RES 2022-2025 osas - transpordi ja teede töörühm

Transpordi ja teede töörühma liikmed 2022. a riigieelarve läbirääkimistel:

Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalameti juhataja
Heiki Hansen, Elva abivallavanem
Einar Vallbaum, Viru-Nigula vallavanem
Olev Peetris, Lääne-Nigula valla teede ja kommunaalnõunik
Ivar Tedrema, Kambja Vallavolikogu liige
Aivar Aru, Saaremaa vallavolikogu aseesimees
Rein Haak, Tartu LV linnamajanduse osakonna juhataja
Helle Salum, Järva valla teedespetsialist
Anti Allas, Võru linnapea

Asendusliikmed:

Ergo Eesmaa, Harku valla arendus -ja haldusosakonna juhataja
Ago Kokser, Lääne-Harju abivallavanem
Aivar Viidik, Hiiumaa vallavolikogu esimees
Enn Raadik, Põhja-Pärnumaa valla teedespetsialist
Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja

TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID:

Transpordi ja teede töörühma koosoleku protokoll (02.09.2021) 

Transpordi ja teede töörühma koosoleku protokoll (27.01.2021)

Varasemaid töörühma protokolle vaata https://www.elvl.ee/tooruhmade-koosolekute-protokollid