VV ja ELVL delegatsiooni läbirääkimised 2024 a. riigieelarve ning “Riigi eelarvestrateegia 2024-2027” osas - transpordi ja teede töörühm

Transpordi ja teede töörühma liikmed 2024. a riigieelarve läbirääkimistel: 

Esimees – Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti juhataja,
Kristjan Vilu, Elva vallavanem,
Kert Karus, Rakvere abilinnapea,
Jaan Tarmak, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja,
Einar Vallbaum, Viru Nigula vallavanem
Meelis Toome, Harku Vallavalitsus, teedespetsialist
Andrei Poludetkin, Kohtla-Järve transpordi peaspetsialist
Meelis Kukk, Pärnu abilinnapea

Sven Tarto, Nõo valla ehitus- ja majandusosakonna juhataja;
Zoja Koromnova, Mustvee abivallavanem;
Indrek Pikk, Saue valla teede spetsialist;
Mikk Järv, Kanepi vallavanem;
Joel Jesse, Tallinna linnavolikogu liige;
Mart Hiiob, Tartu linna ruumilise planeerimise ja muinsuskaitse spetsialist;
asendusliige - Raido Tetto, Viru-Nigula valla majandusosakonna juht;
Aare Rüütel, Saaremaa Vallavolikogu liige;

Töörühma koordinaator – Kalle Toomet, ELVL nõunik Kalle.Toomet@elvl.ee
 

TÖÖRÜHMA PROTOKOLLID: 

Varasemaid töörühma protokolle vaata https://www.elvl.ee/tooruhmade-koosolekute-protokollid