Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosoleku protokoll (07.05.2020)

Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühma ning Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste esindajate kohtumine

7. mai 2020 kell 13.00-15.00

Slaidikavad (PDF failid):
2020 lisaeelarve (Rahandusministeeriumi slaidikava)
Sotsiaalvaldkonna kriisinäitajate ülevaade (Sotsiaalministeeriumi slaidikava)
Töövaldkonna kriisinäitajate ülevaade kuni 06.05.2020 (Sotsiaalministeeriumi slaidikava)

Juhatas:
Jan Trei (ELVL)
Rait Kuuse (SoM)

Osalejad:
Sulev Liivik,
Kaie Küngas,
Mart Uusjärv (RaM),
Hede Sinisaar,
Marion Rummo,
Häli Tarum,
Triin Raag,
Hanna Vseviov,
Liina Kanter,
Silvia Peets (SoM),
Mailiis Kaljula,
Marliis Rettau (ELVL),
Agnes Kirsbaum (Antsla vald),
Eneli Liin (Räpina vald),
Eve Ilisson  (Võru linn),
Evi Veerme (Valga vald),
Gerti Karilaid-Vidder (Valga vald),
Helen Metsma (Põlva vald),
Janeli Nielson (Valga vald),
Kadri Sommer (Otepää vald),
Karmen Vetemäe (Kastre vald),
Katrin Urbanik (Rõuge vald),
Mati Kikkas (Valga vald),
Piret Rammul (Kanepi vald),
Raul Kudre (Setomaa vald),
Rein Loik (Rõuge vald),
Sirje Puusepp (Valga vald),
Sixten Sild (Võru linn),
Triinu Õispuu (Rõuge vald),
Õnneke Hermaste (Valga vald),
Jüri Kõre (Valga vald),
Annika Kapp (Viru- Nigula vald),
Anneli Sert (Lääne- Harju vald),
Katre Mägi (Järva vald),
Kersti Suun-Dekket (Rakvere linn),
Marili Niits (Saaremaa vald),
Merle Liivak (Tartu linn),
Priit Lomp (Kastre vald),
Raimo Saadi (Tallinn),
Tiia Spitsõn (Harku vald),
Tõnu Troon (Viimsi vald)

Protokollis:
Eha Lannes (SoM)

1. Ülevaade KOV toetusmeetme kasutamisest (Sulev Liivik, ettekanne slaididelt)

Majandusprognoos näitajad on esialgsed ja võivad veel muutuda. Taastumine on eeldatavalt kiirem kui eelmisest kriisist. Lisaeelarve toetusmeetmete eesmärk on majandust toetada ja töökohti säilitada.

Investeeringute toetuse kasutusvaldkonnad ei ole üldjuhul piiratud, lubatud ei ole vaid autode, arvutite ja inventari ost, aga võib soetada mööblit koolidesse, lasteaedadesse ja hooldekodudesse. Toetuse miinimumsuurus ei ole paigas kuid ei soovi, et tehakse väga väikeseid projekte. Toetuse suuruse ülempiiri ei kehtestata. Toetuse saamise tingimused täpsustuvad. Menetlus on võimalikult lihtne. Lisaeelarve kasutamise reeglid näevad ette, et raha antakse KOVidele üle selle aasta jooksul. 2021. aasta objektid saab ettepoole tuua. Samuti soovime, et tehakse lõpuni 2020 objektid.

Kriisiabipaketist on võimalik maksta erakorralisi sotsiaalkaitsekulutusi. Hoolekandes on lubatud teha tegevusi, milleks eelarves raha ei ole, nt koduteenuste jm sotsiaalteenuste ja –toetuste kulude katteks vastavalt sellele, kuidas KOVis kokku lepitakse. Teenuseosutajad saavad pöörduda KOV poole ka nt desovahendite ja lisanduvate personalikulude katteks. Osa sellest rahast võib minna augustis avatava ESF taotlusvooru kaasfinantseerimiseks.

Milline on riigi tugi erasektori hoolekandeasutustele, kui eriolukorras ei saa hooldekodud inimesi vastu võtta, tekivad probleemid kulude katmisel jne. Üldhooldusteenuste korraldamise kohustus on KOVil. Riik aitab infektsiooninõustamisega ja isikukitsevahenditega. Peame jätkama arutelusid, milline on parim korraldus hooldekodudele.

 

2. Töö- ja sotsiaalvaldkonna kriisinäitajate ülevaade (Hede Sinisaar, Marion Rummo)

Ettekanne slaididelt.

 

3. Ülevaade Kagu-Eesti omavalitsuste tegevustest COVID-19 raames

Põlva vald – toimetulekutoetused ja pöördumiste arv on tõusnud, pöördumised seni Soomes töötanud inimestelt, kes tänases olukorras on erinevatel põhjustel kodus. Hooldekodudes ja asenduskodudes nakatunud ei ole, personali asendused on toiminud hästi. Üldised tööülesanded eriolukorra tingimustes.

Kanepi vald – samuti läinud hästi, nakatumiste arv väike, hooldekodud töötavad tavapäraselt, erimuresid ei ole olnud. Hetkel ei ole ka muus sotsiaaltöös suuri muutusi, nt need, kellele viidi toit enne koju, viiakse ka nüüd. Erisus on see, et kortermajade muresid ei ole, inimesed saavad oma aedades liikuda, eriolukord ei ole psühholoogilise toe vajadust kaasa toonud.

Räpina vald – töökoormus on suurenenud kõikides valdkondades. Sotsiaalasutused ja haiglad on viirusevabad. Helistatud on kõigile eakatele, kes võiksid abi vajada. Koolitoidupakke jagatakse kõigile, kes soovisid. Infotulv on liiga suur, inimesed ei oska õiget infot valida. Ei ole ühtset arusaama, kuidas eriolukorrast väljuda (nt koolikorralduslik osa, kas lapsed võivad kooli minna või mitte). Palju vastutust on KOVil, samas korraldused on segased ning juhendmaterjalid mitmeti mõistetavad. Töötus ei ole hetkel suurenenud, aga tulumaksu laekumine on vähenenud. Eriolukorrast väljumise meetmeid on kavandatud.

Valga vald– koduvisiitide hulk on kasvanud 10% nende arvelt, kelle lapsed ei saa vanemaid vaatama tulla. Toimetulekutoetuse taotlejate ja töötute arvu kasv ei ole veel praegu nähtav. Kindlasti osad inimesed Soome ei lähe ja hakkame jälgima, kas nad leiavad sobiva töö. Asutused on viirusevabad ning loodetavasti järgmiseks viirusepuhanguks isikukaitsevahenditega paremini varustatud. Probleem on Taheva asenduskodu ja sealt jooksus olevad lapsed, aga see ei ole kriisi probleem. Apteegireform läks hästi, kõik apteegid jäid tööle.

Antsla vald – kriisi alguses katkestati sotsiaaltransport ning avahooldajad hakkasid toidupakke vedama. Praeguseks hakkab ka sotsiaaltransport taastuma. Tervisekeskuses haigestumisi ei ole. Lasteaiad on avatud. Tavapärast õpet koolis ei taastata. Kooli tugispetsialistid pakuvad tuge, aga on ka juhtumeid, kus lastekaitse on pidanud appi minema. Kooliga tehakse koostööd nii palju kui võimalik.

Rõuge vald – töökoormus ei ole tõusnud nii, et oleks lisaressurssi vaja ning  töötajad on hästi hakkama saanud. Tehakse tihedat koostööd teiste omavalitsustega. Lepinguliste klientide koduteenus vähenes, aga kõik said teenindatud. Kõigile üksi elavatele inimestele helistati, vanemaealistele viidi koju toitu, ravimeid ja abivahendeid. Kõikidele koolilastele tehakse toidupakke. Sotsiaalasutused on viirusevabad, ning vallavalitsus hoiab nendega igapäevaselt ühendust. Vald algatas märkamise üleskutse – saata hooldekodu elanikele kaarte, aga kohalik leht saatis hooldekodude klientidele lugemiseks ka ajalehti. Misso sotsiaalkeskuses algatati koostöö Tilsi perekoduga – lapsed kirjutavad ja saadavad pilte sotsiaalkeskuse elanikele.

Setomaa vald – hea koostöö kriisikomisjonis. Võtnud üle üksteise häid kogemusi. Üks valepositiivne proov hooldekodus sundis tegutsema ja hooldusteemat ümber mõtlema ning probleemidega süvitsi minema. Suurt koormuse kasvu ei ole. Koolides jagatakse toidupakke. Oodatakse valla suurima tööandja Värska sanatooriumi taastumist. Asutuste pikaaegne sulgemine on toonud kaasa töötuse ja sotsiaalprobleeme.

Võru linn – paar nädalat maakonnas uusi nakatumisi ei ole olnud. Koduteenust pakutakse kontaktivabalt, toidupakid viidi kõikidele soovijatele. Abivajavatele peredele viiakse sooja toitu, sh 75% koolilastest soovivad koolitoidupakke. Korraldatakse dušipäevi paarikümnele inimesele, kellel puudub kodus pesemise võimalus. Mänguväljakud on avatud, noortele tuletatakse reegleid meelde. Koolid jäävad õppeaasta lõpuni distantsõppele. Distantstöö on pakkunud palju võimalusi, muutnud senist töökorraldust ning seda kasutatakse ka edaspidi, esialgu plaan, et sotsiaaltöötajatel 1 päev nädalas. Maakonna sotsiaalosakondade vahel toimub tihe koostöö. Koroona on aidanud lahendada ka selliseid juhtumeid, milles varem ei ole inimestega kokkuleppele saanud.

 

Kokkuvõte

 • Kohalikud omavalitsused on kriisiga väga hästi toime tulnud ning pakutakse kõiki vajalikke teenuseid. Murettekitav on sügis, kui sotsiaaltöötajate töömaht kasvab ning KOV tulubaas hakkab langema.
   
 • Hooldekodud jäävad tähelepanu alla – nii olukordade hindamine kui nõustamine. Soovime liikuda selles suunas, et edaspidi ei peaks inimesi isoleerima.
   
 • Augusti alguses avaneb ESF sotsiaalteenuste taotlusvoor leebematel tingimustel. Anname nendest eraldi teada.
   
 • KOV toetuspaketis on sotsiaalkaitsekulud paindlikud. Kui on asjakohane, algatab ELVL sotsiaalkaitsekulude arutelu sügisestel riigieelarveläbirääkimistel.
   
 • Järgmisel kohtumisel 21. mail räägime saarte kogemusest.