UCLG

1.11.22

Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused (UCLG - Unitied Cities and Local Governments).

https://www.uclg.org/

Liitu Ühinenud Linnade ja Kohalike Omavalitsuste infokirjaga SIIN

UCLG asutati Pariisis 2004.aastal kahe ülemaailmse liidu Ühinenud Linnade Organisatsioon (Unitied Towns Organization, UTO) ja Rahvusvaheline Kohalike Omavalitsuste Liit (IULA – International Union of Local Authorities) liitumise tulemusena. Eesti Linnade Liit (ELL) astus IULA liikmeks 1925.aastal, Pärnu aga UTO liikmeks 1988. CEMR liikmelisust IULA-s tähistab aastaarv 1989 ja pärast liitumist sai CEMR-st IULA Euroopa sektsioon. ELL liitumine CEMR-ga 1995 aastal tõi automaatselt kaasa taasliitumise IULA-ga ja liikmemaksu kohustuse.

ELL juhatuse esimees osales vaatlejana koos Pärnu esindajaga UTO kongressil juba oktoobris 1990. Nimetatud faktidest tulenevalt on UCLG rahvusvaheline organisatsioon, kuhu Eesti omavalitsused on kaasatud läbi üleriigilise liidu kõige pikemat aega.

UCLG Täitevbüroo 116. liikmest esindab Euroopat 23 sh ELVL juhatuse aseesimees
Mihkel Juhkami. Täitevbüroo koguneb kaks korda aastas.

UCLG Maailmanõukogu 342 liiget (Euroopast 73liiget) kogunevad üks kord aastas.

Eestit esindab Tiit Terik, kelle asendusliige on Mihkel Juhkami (ELVL juhatuse aseesimees, Rakvere Linnavolikogu esimees).

ELVL rahaline võimekus võimaldab osalemist ainult juhtorganite töös, mõjutades
selle kaudu maailma omavalitsuspoliitikat.