Lääne-Eesti ja saarelised omavalitsused on saanud kriisiga hakkama

22.05.2020

Lääne-Eesti kohalikud omavalitsused koos saartega jagasid eile toimunud e-kohtumisel oma seniseid kogemusi kriisiga ja kriisist väljumise plaane. Sarnaseid kohtumisi on Eesti Linnade ja Valdade Liit koos Sotsiaalministeeriumiga korraldanud eriolukorra ajal veel kahel korral, esimene kord fookuses Ida-Virumaa ning teisel korral Kagu-Eesti. Lääne-Eesti ja saarte kohalike omavalitsuste esindajad tõdesid, et kuigi ametlikult on riigis eriolukord lõppenud siis sotsiaalvaldkonnas tuleb valmis olla suurema surve saabumiseks sügisel. Paljudes omavalitsustes jätkub kriisi ajal loodud teenuste pakkumine ka praegu vastavalt inimeste vajadustele.  Loe edasi »

Rohkem uudiseid

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2019. aasta seisuga 77 omavalitsust ning nendes elab 99% rahvastikust (Rahvastikuregister, seisuga 01.01.2019). Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.

Liit on tegutsenud vahepealse katkestusega 1920. aastast alates ning taastas oma tegevuse 1990. aastal. Oma tegevuses lähtub liit  kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest.

Liidu juhatuse esimees on Tiit Terik (Tallinna linnavolikogu esimees), aseesimehed on Mihkel Juhkami (Rakvere linnavolikogu esimees) ja Pipi-Liis Siemann (Türi vallavanem). Liidu bürood juhib Veikko Luhalaid.