Rohkem uudiseid

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2022. aasta 1. septembri seisuga kõik Eesti 79 omavalitsust. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.

Liit (algupäraselt Eesti Linnade Liit, vt ajalugu) on tegutsenud vahepealse katkestusega 1920. aastast alates. 1940. aasta 17. augustil anti ENSV võimude poolt välja dekreet Eesti Linnade Liidu likvideerimiseks. Liit taastas oma tegevuse 1990. aastal. 

27. veebruaril 2018 a. muudeti liidu põhikirja ning liidu uueks nimeks sai Eesti Linnade ja Valdade Liit. 

Oma tegevuses lähtub liit kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest.

Liidu juhatuse esimees on Mihhail Kõlvart (Tallinna linnapea), aseesimehed on Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu esimees) ja Urmas Klaas (Tartu linnapea). Liidu bürood juhib Veikko Luhalaid.