Rohkem uudiseid

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2022. aasta seisuga 78 omavalitsust ning nendes elab 99% rahvastikust (Rahvastikuregister, seisuga 01.01.2022). Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.

Liit on tegutsenud vahepealse katkestusega 1920. aastast alates ning taastas oma tegevuse 1990. aastal. Oma tegevuses lähtub liit kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest.

Liidu juhatuse esimees on Mihhail Kõlvart (Tallinna linnapea), aseesimehed on Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu esimees) ja Urmas Klaas (Tartu linnapea). Liidu bürood juhib Veikko Luhalaid.