Üldkoosolek 27.02.18

Üldkoosoleku salvestus YouTube-s (autor: Märt Moll)

123 Eesti Linnade Liidu (Eesti Linnade ja Valdade Liidu) üldkoosolek toimub 27. veebruaril 2018 a.

Palume kõiki kohaliku omavalitsusteüksuste üleriigilise Liidu liikmete (linnade ja valdade volikogude) poolt Liidu üldkoosolekule nimetatud esindajaid osalema Liidu üldkoosolekule. Juhul kui esindaja üldkoosolekul osaleda ei saa, asendab teda Liidu liikme poolt nimetatud asendusliige.

Üldkoosolekule järgneb samas kohas volikogu koosolek

Läbi arutatud
ELL juhatus ja volikogu
12. september 2017

EESTI LINNADE (LINNADE JA VALDADE) LIIDU ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosoleku toimumise aeg: 27. veebruar 2018, algus 12:00

Üldkoosoleku toimumise koht: Tallinn, Viru Sokos Hotels konverentsikeskus

Päevakorras (ettepanek):

1. Üldkoosoleku rakendamine
avamine, üldkoosoleku juhataja valimine, päevakorra ja reglemendi kinnitamine, mandaatkomisjoni ja redaktsiooni¬komisjoni moodustamine, informatsioonid, tervitused

2. ELL tegevusperioodi 2014-2017 aruande kinnitamine.
   Slaidikava (.pdf) Jüri Võigemast

3. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu põhikirja muudatused.
    Slaidikava (.pdf) Jüri Võigemast

4. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu tegevussuunad aastateks 
    2018-2021.
    Slaidikava (.pdf) Jüri Võigemast

5. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu liikmemaksu alused
    Slaidikava (.pdf) Jüri Võigemast

6. Vaba mikrofon

7. Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu üldkoosoleku kokkuvõte ja koosoleku lõpetamine

'* Liidu üldkoosolekule järgneb samas kohas Liidu volikogu uue koosseisu esimene koosolek algusega kell 14:30.

'* Liidu üldkoosoleku päevakorra eelnõu koostamisel on lähtutud ELL põhikirjast ning ELL ja EMOL poolt 09.06.2017 allkirjastatud juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppest kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.

Dokumendid:
– Üldkoosoleku päevakorra eelnõu .doc  .pdf

– Eesti Linnade (Linnade Ja Valdade) Liidu volikogu uue koosseisu 1. koosoleku päevakord .pdf

– Eesti Linnade (Linnade ja Valdade) Liidu põhikirja muudatused.pdf

– Seletuskiri Eesti Linnade Liidu põhikirja muudatusettepanekute juurde .pdf

– Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevussuunad 2018–2021 (eelnõu).pdf

– Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuste ühiste kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks(.pdf)

– Eesti Linnade /Linnade- ja Valdade/ Liidu 2018. aasta liikmemaks  .pdf

Liikmemaks 2018, selgitus  (.pdf)

Esindajate arv Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul ja volikogus  (.pdf)

– Eesti Linnade Liidu tegevusperioodi 2014–2017 aruanne  (.pdf)

Kõik materjalid zip-failina.(.zip)
 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 27.02.2018 (.pdf)