Uudised ja teated

27.08.19 - Pressikonverents Rail Baltica projekti hetkeseisust

Täna hommikul tutvustati Rail Baltica projekti hetkeseisu, mis puudutab kohalike peatuste rajamist. Pressikonverentsil osales ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Tiit Terik.

Käimas on riikliku taristu ja liikuvuse arengukava koostamine, mille üheks osaks on trassil regionaalse rongiliikluse lahendamise küsimused. Projekti raames on visandatud kahe Rail Baltica rahvusvahelise peatuse kõrvale 11 kohaliku rongiühenduse potentsiaalset peatust. Hinnanguliselt võiks ühe peatuse maksumuseks kujuneda 2 miljonit eurot. „Siin on kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel oluline roll rääkida kaasa ja anda sisendit, et jõuda otsusele, millised peatused lõpuks trassile jäävad ja millist taristut neile tarvis on," märkis Tiit Terik.

Teriku sõnul on ilmselgelt väiksematel omavalitsustel 2 miljoni suuruse investeeringu jaoks eelarvest vahendeid leida keeruline või isegi võimatu. „Siinkohal tuleb kindlasti leida lisarahastust kas erinevatest fondidest ja leida koostöökohti riigiga. Peatuste loomine ilma täiendavat taristut rajamata pole kindlasti otstarbekas."

Heade ühenduste olemasolu suurendab piirkondade konkurentsivõimet, pakkudes samal ajal suuremat paindlikkust töö ja eraelu ühildamisel – võimalust elada näiteks maapiirkondades ja töötada linnas – kas Tallinnas, Pärnus või Raplas.