Uudised ja teated

« Tagasi

Aasta kohalikud omavalitsused noorsotöö valdkonnas on Keila linn ja Tallinna linn

Tunnustus kulutati välja 29. jaanuaril 2020.a Tallinnas, kus toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud iga-aastane noortevaldkonna tunnustussündmus Noorte Heaks Tänu.

Tunnustuskonkursile said kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud kaheteistkümnes kategoorias, sh. aasta kohalik omavalitsus. Sellesse kategooriasse esitati kandidaate kaheksast omavalitsusest. ELVL esindaja oli kaasatud tunnustuskonkursi hindamiskomisjoni töösse.

2019. aasta laureaatide seas on väga palju tublisid tegijaid kohalikest omavalitsustest, sh aasta kohaliku omavalitsuse tiitliga pärjati Tallinna linn ja Keila linn. Palju õnne ja edu!

Toimunud noortevaldkonna tunnustussündmus oli järjekorras neljateistkümnes.

Ülejäänud laureaatidega saab tutvuda:

https://www.hm.ee/et/noortevaldkonnatunnustamine
 

Fotol paremalt: Mailis Reps, HMT minister; Reelika Ojakivi, HTM noorteosakonna juhataja; Maret Lepiksaar, Keila arendus-, kultuuri- ja noorsootööteenistuse abilinnapea;  Vadim Belobrovtsev, Tallinna abilinnapea; Krsiti Vinter-Nemvalts, HTMi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler.

Foto: Erlend Štaub